Hittade på kulturfestival – fick miljonbidrag i coronastöd Företaget uppgav att de hade hyrt Liljeqvistska parken i Borlänge för nära en kvarts miljon kronor. Men parken är gratis att använda och någon bokning fanns aldrig. FOTO: Mikael Hellsten

Hittade på kulturfestival – fick miljonbidrag i coronastöd

Arbetsvärlden avslöjar Det lilla Örebroföretaget fick 1,1 miljoner från Kulturrådet för en inställd kurdisk kulturfestival med påhittade kostnader och program. Totalt har bolaget fått tre miljoner kronor i felaktigt utbetalda coronastöd från staten. Men först nu, nästan två år senare kräver Kulturrådet tillbaka pengar. Och då har bolaget redan bytt styrelse och gått i konkurs. ”Vi hade inte möjlighet att göra några kontroller i detalj om uppgifterna. Det var extremt”, säger Greta von Rosen Stövind, chefsjurist på Kulturrådet.
+1
0
+1
0
+1
2
+1
0
+1
4
+1
1

Ett Örebroföretag utan någon tidigare verksamhet lyckades få ut tredubbla stöd under pandemiåret 2020. Totalt betalades tre miljoner kronor till verksamheten från Tillväxtverket, Kulturrådet och Försäkringskassan. Idag är bolaget försatt i konkurs med en målvakt i styrelsen.

Varningssignalerna har funnits där hela tiden. Arbetsvärlden har kartlagt hur det gick till när stöden betalades ut och publicerar i dag uppgifterna i ett redaktionellt samarbete med Nerikes Allehanda och Borlänge tidning.

Ärendet ligger i dag hos Ekobrottsmyndigheten och efter att ha tagit del av Arbetsvärldens uppgifter och frågor om företaget bestämmer sig Kulturrådet för att göra en egen polisanmälan.

En person med insyn i hanteringen av Tillväxtverkets korttidsstöd säger, när vi börjar undersöka hur det gick till när pengarna betalades ut, att:

– Från början när coronastödet skulle ut var det panik – ”betala först, fråga sen”.
Man gjorde inte alla kontroller, regeringen ville få ut alla pengar. Det var företag som fick beslut dagen efter. Jag har aldrig hört talas om att man betalar först och frågar sen. Det vete tusan om de här pengarna kommer tillbaks.

Vår granskning visar att flera myndigheter agerat på samma sätt.

Litade på uppgifterna

Våren 2020 lämnade Örebroföretaget Eventor in en ansökan till Kulturrådet om akut stöd för att täcka kostnader i samband med en inställd kurdisk kulturfestival i Borlänge. I ansökan står att de hyrt Liljeqvistska parken för nära en kvarts miljon. Men parken är gratis att låna av kommunen och någon bokning för festivalen har aldrig funnits.

Trots det valde Kulturrådet att lita på uppgifterna om kostnaderna för hyran, bokade artister och liknande utgifter. Totalt betalades över 1,1 miljoner kronor ut som stöd.

– Det var en förordning som styrde bidraget. De som hade intäktsbortfall skulle få stöd. Eventor visade det och kunde visa på att de haft någon verksamhet tidigare och så fick de bidrag, säger Greta von Rosen Stövind, chefsjurist på Kulturrådet.

Först den 7 februari i år, alltså nästan två år senare, efter att vi börjat ställa frågor om ärendet, begär Kulturrådet tillbaka pengarna. Men då har bolaget redan försatts i konkurs.

Men detta är inte det enda coronastöd som företaget lyckats få utbetalt på felaktiga grunder. Totalt uppgår utbetalningarna till tre miljoner kronor då pengar även kom från Tillväxtverket och Försäkringskassan under 2020. Även dessa utbetalningar har begärts tillbaka i efterhand men utan resultat.

Nystart i gammalt företag

2019 togs det lilla Örebroföretaget Eventor över av nya huvudpersoner. Från att ha drivit en skönhetssalong skulle bolaget nu bli ett säljbolag. Under våren och hösten 2019 söker Eventor efter säljare till bolaget men verksamheten går trögt. Mellan september 2019 och juli 2020 redovisar bolaget ingen omsättning.

Den 22 april 2020 söker bolaget korttidsstöd från Tillväxtverket för perioden 1 april till 31 juli för sammanlagt 12 anställda. Eftersom bolaget inte hade betalat in några arbetsgivaravgifter för mars, som är jämförelsemånad, avslår Tillväxtverket ansökan.

Bolaget återkommer med en ny ansökan den 25 maj, nu för perioden 1 maj till 31 augusti och Tillväxtverket beviljar preliminärt stöd. Nu har bolaget nämligen rapporterat in arbetsgivaravgifter. Bolaget återkommer därefter med fler ansökningar och totalt betalas 1 366 596 kronor ut från Tillväxtverket.

Mycket av kontrollerna gjordes i efterhand.

Ingen kontrollerade då om några pengar betalats in för arbetsgivaravgifter, eller om uppgifterna som lämnats var korrekta. I oktober 2021 fattar Skatteverket ett nytt beslut om arbetsgivaravgifterna. I det nya beslutet rättas i princip alla arbetsgivaravgifter som rapporterades in under våren 2020 till noll. Uppgifterna Tillväxtverket gick på överensstämde alltså inte alls med hur många som verkligen varit anställda.

Tillväxtverkets presschef Niklas Kjellberg bekräftar att Tillväxtverket inte kontrollerade om bolaget hade betalat in några arbetsgivaravgifter till Skatteverket, bara att de rapporterats in.

– Stödet i början kontrollerades på det sättet att mycket av kontrollerna gjordes i efterhand vid avstämningar, säger han.

Myndigheterna betalade ut pengar utan att kontrollera att uppgifterna stämde. Klicka på bilden för att få en större bild över hela händelseförloppet. Infografik: Anna Spång.

En halv miljon kronor från Försäkringskassan

Parallellt rapporterar bolaget in höga sjuklönekostnader vilket ger dem ersättning från Försäkringskassan. Också detta en av statens speciallösningar för att mildra covideffekterna för företag.

– Under april – juli 2020 hade företagen rätt att få ersättning för hela sjuklönekostnaden. I annat fall finns det ett tak, 250 000 kronor per år som en arbetsgivare kan få. Under april – december fattades beslut om ersättning månadsvis i stället för årsvis, säger verksamhetsutvecklare Helena Nilsson vid Försäkringskassan.

Den 19 maj betalar Försäkringskassan ut 247 242 kronor ut till Eventors skattekonto för sjuklönekostnader i april. Den 3 augusti görs två inbetalningar till. En på 231 520 kronor för sjuklöner i maj och en på 111 581 kronor för juni.

Försäkringskassan kräver senare under året tillbaka 478 944 kronor efter en närmare kontroll, men kommer behöva gå till Kronofogden för att försöka kräva tillbaka pengarna.

Hittade på kurdisk kulturfestival i Borlänge

Men Eventors behov av stöd slutar inte här. I maj 2020 ansöker bolaget om stödet från Kulturrådet. De skriver i sin ansökan att de skulle ha arrangerat en kurdisk kulturfestival i Borlänge den 29-30 april. Festivalen skulle ha hetat Liljan 48 H och bedömningen var att 2500 gäster skulle köpa biljett.

Enligt ansökan hade bolaget hyrt Liljeqvistska parken i Borlänge för 120 000 kronor om dagen. I ansökan skriver Eventor att de betalat in pengarna till kommunen i förskott.

Kulturrådet kontrollerar inte att den uppgiften stämmer. Den 16 juni 2020 beviljas 1 125 300 kronor till Eventor i stöd för inställt evenemang.

Liljeqvistska parken i Borlänge. FOTO: Mikael Hellsten

Bokning saknas

När vi i februari 2022 ringer Borlänge kommun för att fråga om det funnits någon bokning av Liljeqvistska parken 29-30 april 2020 får vi veta att det är gratis att hyra scenen i den Liljeqvistska parken av kommunen. Någon bokning för en festival den 29-30 april 2020 har aldrig funnits. Den enda bokningen den våren är ABF:s första maj-tal som ställdes in på grund av pandemin.
Kommunen har heller aldrig fått några pengar från Eventor.

Det finns inte heller några spår på nätet efter festivalen. Den omnämns inte heller någon gång, varken att den ska äga rum, eller att den är inställd, i den mycket aktiva Facebookgruppen Kurdiska kulturföreningen i Borlänge.

Kända artistnamn

När Borlänge Tidning når Josef Erdem, ordförande i Borlänges kurdiska kulturförening, befinner han sig på föreningens årliga firande av den internationella modersmålsdagen. Han har aldrig hört talats om festivalen, men berättar att artisterna som påstods vara bokade är välkända. Om de skulle spela i Borlänge hade ryktet spridit sig som en löpeld över landet.

– Diyar Hozan, Siwan Perver. De är kända men har aldrig spelat i Borlänge, det hade föreningen fått höra om.

Josef Erdem är ordförande i Borlänges kurdiska kulturförening. FOTO: Mikael Hellsten

Han blir bestört av att höra att kulturbidrag har hamnat så snett.

– Det är inte roligt att höra, varken för oss som kulturförening eller för mig personligen som har jobbat med det här i många år och som har en fru som är kulturarbetare. Bidrag och stöd till kultur ska gå till riktig kultur, inte till den här typen av människor. Det borde inte få gå till såhär, säger han.

Att bluffen har skett i den kurdiska kulturens namn gör Josef Erdem orolig över att föreningen ska förknippas med den.

– Vi har funnits i 30 år och samlar flera hundra på våra kulturaktiviteter. Föreningen gör ett viktigt jobb och det är tråkigt om vi blir nedsvärtade.

I ansökan till Kulturrådet skrev Eventor att de skulle sälja 2 500 biljetter till festivalen i Liljeqvistska parken. FOTO: Mikael Hellkvist

Man gjorde inte alla kontroller, regeringen ville få ut alla pengar.

Totalt summeras de olika statliga stöden till Eventor under våren och sommaren 2020 till tre miljoner kronor. Först i efterhand görs närmare kontroller och då kommer kraven på återbetalning eftersom myndigheterna inte anser att Eventor uppfyllt kraven för att få stöd.

Vräks för obetalda hyror

Eventor lämnar även hyresskulder till Örebros kommunala fastighetsbolag bakom sig.
Den 26 augusti 2020 blir Eventor avhysta från lokalen de hyr av Örebrobostäder. De har då inte betalat sin hyra under hela 2020 och de obetalda räkningarna för hyran, som är lite drygt 15.000 kronor i månaden, uppgår totalt till 112 877 kronor.

Det visar sig att bolaget också har granskats för händelser under 2019, som ägde rum efter att de nya ägarna tagit över.

Arbetsförmedlingen har krav på bolaget för stöd som felaktigt betalats ut under 2019 och den 7 december 2020 fattar Skatteverket beslut att inte godkänna företagets momsdeklaration för juni och oktober 2019. Bolaget har redovisat moms att dra av för 246 195 kronor, men har inte skickat in fakturaunderlag och andra begärda underlag och därför underkänns avdragen i efterhand.

Eventor vräks från lokalen på Stortorget 19 efter att inte ha betalat hyra under hela 2020. FOTO: Anders Uddling

Kräver tillbaka pengarna

Den 22 december 2020 kräver Försäkringskassan att de 478 944 som betalades ut för att täcka höga sjuklönekostnader i april och maj ska betalas tillbaka. Det får som effekt att bolaget byter styrelseledamot dagarna därpå. Den 26 december tar den nya styrelseledamoten över 100 procent av aktierna i bolaget och registreras som verklig huvudman. Den 29 december lämnar den gamla företrädaren bolaget helt.
Den 15 februari 2021 kräver Tillväxtverket tillbaka hela det utbetalda korttidsstödet.

När Kronofogden på uppdrag av Försäkringskassan gör en tillgångsutredning i mars 2021 konstaterar de att bolaget saknar utmätningsbara tillgångar. Senare samma år, den 4 och 6 november, gör Kronofogden en utmätning från Eventors skattekonto, som täcker skulder till Skatteverket. Försäkringskassan får också tillbaka en del pengar, men skulden till Försäkringskassan uppgår fortfarande till 320 000 kronor. Skulder som senare kommer att följa med in i konkursen.

Bolagsverket begär att bolaget likvideras

Samtidigt som utmätningsförsöken pågår verkar bolaget ha lämnats utan styrning. I augusti 2021 begär Bolagsverket att bolaget ska upplösas, alltså försättas i likvidation, eftersom det inte skickat in någon årsredovisning. Beslutet drivs igenom i januari 2022 men först efter att polis kallats in för att delge bolagets företrädare.

Efter likvidationsbeslutet kommer den tillsatta likvidatorn snabbt fram till att
tillgångarna inte kommer att täcka skulderna och bolaget försätts i konkurs den 31 januari vid Örebro tingsrätt.

Först en vecka senare, den 7 februari, fattar Kulturrådet sitt beslut om återkräva de utbetalda pengarna. Då har vi redan hunnit höra av oss för att begära ut handlingarna i ärendet. Pengarna ska enligt beslutet vara återbetalda den 31 mars i år men kommer alltså endast att bli ett i raden av krav på bolaget.

Men kontrollerade ni inte ansökningarna?

– Nej. Vi hade inte möjlighet att göra några kontroller i detalj om uppgifterna. Det var extremt. Vi behandlade otroligt många ansökningar. Vi hade inte möjlighet då tyvärr, säger Greta von Rosen Stövind, chefsjurist på Kulturrådet.

– Det är därför vi har de här väldigt omfattande efterkontrollerna. Eventor är ett av få fall där det är väldigt tydligt att det är fel aktör som fått bidrag, i de flesta andra fallen är det rätt aktör som fått men de har fått för mycket pengar.

Fanns fler varningssignaler

Tillväxtverket har polisanmält ett flertal misstänkta bedrägerier med coronastöd. Det är oklart om Eventor ingår i denna grupp, men Polisen bekräftar att det finns en polisutredning mot bolaget och att ärendet nu hanteras av en åklagare vid Ekobrottsmyndigheten.

– Vi har varit i kontakt med Polisen – det är via Polisen vi fått information om att det eventuellt är fråga om bedrägeri, säger Greta von Rosen Stövind, chefsjurist på Kulturrådet.

Men det fanns fler varningssignaler. Eventor bad att pengarna skulle betalas ut till en mellanhand, en redovisningsfirma i södra Dalarna. Orsaken var att Eventor saknade ett eget bank- eller postgirokonto. Tillväxtverket godkände detta, trots att möjligheten att betala ut pengarna till någon annan än direkt till bolaget bara skulle användas i speciella undantagsfall. Men Kulturrådet sa nej.

– De försökte få oss att göra det och det tillät inte vi, så därför tog det väldigt lång tid innan de fick ut bidraget. Det var ett absolut krav från oss att man ska ha ett postgiro eller bankgiro kopplat till bolaget, säger Greta von Rosen Stövind.

– De frågade mig om vi kunde göra undantag och då sa jag absolut nej. I efterhand borde man ha misstänkt något redan då, säger Greta von Rosen Stövind.

Flera banker säger nej

Av mejlväxlingen mellan Eventor och Kulturrådet, som Arbetsvärlden, Nerikes Allehanda och Borlänge Tidning tagit del av, framgår att flera banker har sagt nej till att Eventor ska få bli företagskund hos dem, eftersom de har betalningsanmärkningar från tidigare obetalda parkeringsböter.

Eventor mejlar Kulturrådet för att förklara att bankerna tackat nej till att ha dem som företagskund. Många banker hinner inte hantera ansökan med så kort varsel, andra tittar närmare på företaget och tackar nej. FOTO: Ur Eventors mejlväxling med Kulturrådet

Men den 26 november 2020 meddelar Eventor Kulturrådet att de äntligen fått ett eget bankgiro. Den 14 december 2020 betalas pengarna från Kulturrådet ut. Bara en vecka innan Försäkringskassan kräver tillbaka nästan en halv miljon kronor i felaktiga utbetalningar.

Av de cirka 3500 företag som fick pengar av Kulturrådet för inställda evenemang under 2020 har hittills bara ett fått ett beslut om återkrav av pengarna – Eventor.

– Det kommer att komma fler återkrav, men det här är ett så enkelt fall. När vi började med våra efterkontroller så svarade de inte, så då har de inte uppfyllt våra villkor, säger Greta von Rosen Stövind, chefsjurist på Kulturrådet.

Kulturrådet har delat ut pengar till inställda evenemang under 2020 i olika omgångar. Totalt har 5540 evenemang sökt pengar. Av dessa fick alltså knappt 40 procent avslag på sin ansökan för att evenemanget skulle ha ägt rum en annan tidsperiod än ansökan gällde, för att ansökan inte var komplett eller för att den som sökte inte var behörig.

995 miljoner kronor till inställda evenemang

Men Eventors ansökan var inte en av de som gallrades bort. De sökte stöd för utgifter på 1.990.500 kronor och fick 1 123 500 kronor, vilket motsvarar 75 procent av det sökta beloppet upp till 1 miljon kronor och 50 procent för den sökta summan över 1 miljon kronor, vilket var det maxbelopp Kulturrådet fick betala ut per ansökan enligt regeringens instruktioner.

Kulturstöd under pandemin

Kulturrådet har betalat ut krisstöd till kultursektorn i två olika stöd – för inställda evenemang och för särskilda behov.
Totalt betalade Kulturrådet ut 995 miljoner kronor för inställda evenemang under 2020.
440 miljoner kronor betalades ut för särskilda behov under hösten 2020.
Det totala ansökta beloppet uppgick till betydligt mer.
Totalt har det kommit in ansökningar för 3,5 miljarder kronor för inställda evenemang och 1,5 miljarder för särskilda behov.
Ungefär 60% av de ansökningar som kommit in om inställda evenemang har beviljats.
Pengarna har inte räckt för att täcka hela förlusten och därför har stöden fördelats ut så att den som ansökt om stöd för inställda evenemang får 75% av sökt belopp upp till en miljon kronor och 50% för sökt belopp därutöver.
70% av ansökningarna för särskilda behov under hösten 2020 beviljades.

+ Expandera

Totalt har 995 miljoner kronor betalats ut i krisstöd för inställda evenemang under 2020.

Men de andra efterkraven får vänta. Först ska nämligen Kulturrådet hantera de nya ansökningar om stöd som öppnade i måndags, den 21 februari.

– Tanken var att besluten skulle fattas nu i veckorna, men sedan fick vi det nya krisstödet att hantera. Men inom en månad har vi nog fattat beslut, säger Greta von Rosen Stövind, chefsjurist på Kulturrådet.

Inför den nya stödomgången har Kulturrådet större möjligheter att kontrollera dem som söker, säger Greta von Rosen Stövind.

– Det vi hela tiden har kontrollerat i samtliga bidragsomgångar är om sökande aktör har skulder hos Kronofogden för svenska skatter, eller om de är i likvidation eller konkurs. Vi har tittat på hemsidor och begärt in verifikat. Men nu ska varje enskild ansökan bedömas individuellt. Vi har koll på de nya sökanden på ett sätt vi inte hade tidigare efter att ha genomfört flera stödomgångar, säger hon.

På Ekobrottsmyndighetens bord

Samtidigt som Eventors avveckling nu sköts av en konkursförvaltare så har Ekobrottsmyndigheten inlett en förundersökning.

Förundersökningsledare Allen Saruchanjan Sinelnikov, åklagare vid Ekobrottsmyndigheten, säger att EBM haft ärendet på sitt bord i ett par månader.

– Det här är ganska nytt och har kommit från olika polishåll. Jag har lämnat direktiv och det finns utredare som jobbar med det, säger han.

Kan det vara fler bolag eller personer inblandade?

– Det vi tittar på är det här bolaget och alla de här stöden från olika myndigheter.

Vad gör ni nu? Har ni gjort någon husrannsakan? Några förhör?

– Utredning pågår, förundersökningssekretess gäller. Jag kan inte säga vad som håller på att utredas.

Vem var det som gjorde den första polisanmälan?

– Jag vet inte riktigt vem det är som var först, det är Polismyndigheten som haft utredningen. När det framkommit att det rör sig om ekonomisk brottslighet har det i delar lämnats över till oss. Min gissning är att Polisen har tagit emot anmälningar från respektive myndighet och sedan har man bedömt att det varit en fördel att det är Ekobrottsmyndigheten som ska hantera det.

Har ni hanterat fler fall, finns det till exempel företag i Örebro som hjälpt företag med att få ut stöd under coronakrisen?

–  Jag har inte haft några ärenden med coronastöd dessförinnan, säger Allen Saruchanjan Sinelnikov.

Nerikes Allehanda har på flera olika sätt sökt den man i styrelsen som var ansvarig för bolaget då ansökningarna gjordes utan att lyckas nå honom.

Research: Per Agerman
Reporter Borlänge Tidning: Emma Hjortman
Reportrar Nerikes Allehanda: Anna Bagge, Stefan Hazianastasiou

Relaterad läsning

Relaterade dokument

Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Relaterade dokument

Hämtar fler artiklar