Coronakommissionen: Skatteverket borde ha hanterat coronastöden Skatteverket borde ha hanterat korttidsstöden till företag, menar Coronakommissionen som lämnade sitt slutbetänkande i dag. Foto: Malin Crona

Coronakommissionen: Skatteverket borde ha hanterat coronastöden

Coronastöden Korttidsstödet till företag under coronakrisen borde ha hanterats av Skatteverket i stället för av Tillväxtverket. Det slår Coronakommissionen fast i sitt slutbetänkande som presenterades i dag.
25 feb 2022 | 14:09
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Samhällets stöd till företagen under coronakrisen var de största stöd riktade till företag sedan varvskrisen.

– Att ge stöden direkt till företagen har nackdelar. Skattepengar kan gå till dem som egentligen inte behöver dem. Att träffa rätt med den är typen av stöd till företag är väldigt svårt. Det var en röra, säger Torsten Persson, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet och ledamot i Coronakommissionen.

Snabbhet rätt väg att gå

Ändå konstaterar Coronakommissionen att stöden till företag i princip var rätt väg att gå.
”I valet mellan snabbhet och träffsäkerhet har alltså snabbheten prioriterats vilket kommissionen ser som en i grunden korrekt avvägning.”

Däremot borde Skatteverket ha fått uppdraget att fördela korttidsstöden, inte Tillväxtverket, som inte klarade uppdraget, menar kommissionen.

Den pekar på att Tillväxtverket gjort många fel i hanteringen och skriver att ”myndigheten hade inledningsvis stora problem att hantera och bedöma denna ansamling av ansökningar” och att ”i så många som fyra av tio överklagade beslut har det visat sig att Tillväxtverket fattat felaktiga beslut.”

”Eftersom det var angeläget att snabbt kunna betala ut stödet är det begripligt att regeringen valde att låta Tillväxtverket hantera stödet i enlighet med tidigare lagstiftning, även om det i efterhand framstår som att hela uppdraget borde ha flyttats till det betydligt resursstarkare Skatteverket”, står det i betänkandet.

Arbetsvärlden har i ett redaktionellt samarbete med Nerikes Allehanda och Borlänge Tidning avslöjat hur ett Örebroföretag lyckades få tre miljoner kronor utbetalda i felaktiga coronastöd.

Utbetalningarna har kommit från Tillväxtverket, Kulturrådet och Försäkringskassan. Detta trots att företaget inte betalade in några arbetsgivaravgifter till Skatteverket och Skatteverket gjort flera beslut om att ändra företagets momsavdrag och arbetsgivaravgifter.

Men i stort menar Coronakommissionen att regeringen gjorde rätt som prioriterade att stötta företagen.

– Det handlade om att rädda värden som skulle försvinna om krisdrabbade företag skulle gå omkull, säger Torsten Persson.

Coronakommissionen kritiserar Folkhälsomyndigheten för att i sina allmänna råd under våren 2020 ha varit för otydliga. Som exempel nämns formuleringar som ”hålla avstånd till varandra”, ”lämpligt avstånd”, ”vettigt avstånd” eller ”fundera på om din resa är nödvändig”.

Litade för mycket på Folkhälsomyndigheten

Regeringen får också kritik för att inte ha fattat tydligare och mer självständiga beslut för att förhindra smittspridningen initialt, utan att ha förlitat sig för mycket på Folkhälsomyndigheten.

Men det viktigaste menar kommissionen är att vi drar lärdomar av det som hänt.

– Inget tyder på att det här är den sista pandemi vi har att hantera. WHO har kallat den en generalrepetition inför kommande pandemier som kan bli värre, säger Coronakommissionens ordförande Mats Melin.

Coronakommissionens slutbetänkande i sin helhet

25 feb 2022 | 14:09

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev