Kriminella gäng gömmer sig bakom företag – viktigt att enskilda tjänstemän får stöd Genom att gömma sig bakom företag kan gängkriminella plocka ut pengar från stat och kommuner. Foto: Fredrik Sandberg / TT

Kriminella gäng gömmer sig bakom företag – viktigt att enskilda tjänstemän får stöd

Välfärdsbrott Tjänstemän måste få stöd att följa rutiner och låta ärenden ta tid. Annars finns risk att kriminella utnyttjar välfärdssystemen eller undkommer skatter och avgifter. När kontroller bara görs i efterhand har ofta pengarna försvunnit utomlands, menar Henrik Angerbrandt, utredare på Brå.
10 nov 2022 | 06:30
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Arbetsvärlden och Nerikes Allehanda har avslöjat hur företaget Eventor som lurade till sig tre miljoner kronor i felaktiga coronastöd från Kulturrådet, Tillväxtverket och Försäkringskassan, har kopplingar till Örebros gängvärld.

I maj i år mördades en vd till ett bolag som betalat ut pengar till ett bolag som tidigare haft samma företrädare som Eventor. Skatteverket menar att Eventor använts för att skicka falska fakturor och föra ut obeskattade pengar ur bolaget.

Henrik Angerbrandt är utredare på Brå och en av dem som ligger bakom rapporten Välfärdsbrott mot kommuner och regioner.

Han menar att det inte är ovanligt att se att det finns en koppling mellan företagsbrottslighet och annan brottslighet.

– De kan använda företag som ett brottsverktyg för att få tag i den här typen av stöd eller för att kunna uppvisa en fasad av en legitim verksamhet som inte är legitim i grunden. Det handlar också om att man undviker skatter och avgifter.

Att kriminella nätverk använder företag som en del av sin verksamhet är ett samhällsproblem som får effekt i flera led.

– Det sprider sig via nätverk och kontakter hur man gör och hur man kan få pengar i olika typer av stöd”, säger Henrik Angerbrandt.

Statliga medel finansierar kriminella gäng

På så sätt bidrar pengar från stat och kommuner till att finansiera gängkriminaliteten.

– Det skadar tilltron till att systemet fungerar och att pengarna går till rätt saker. Pengarna som går till de kriminella är egentligen avsedda för någonting annat.

– Det blir en osund konkurrens där seriösa företag slås ut för att de inte har tillgång till medel som oseriösa företag har tillgång till. Så det är ett problem som har effekt i flera led.

Vilka är de viktigaste åtgärderna?
– Det finns inte någon enkel lösning. Det är ganska komplexa fall med skenanställningar, falska fakturor, statliga stöd och ofta någon slags karusell av företag som går i konkurs, man startar nya, har målvakter inblandade och utlandsbetalningar i slutänden, säger Henrik Angerbrandt.

Eftersom det är många aktörer inblandade måste alla göra sin del för att hela systemet ska fungera.

– Om det fallerar någonstans och man får stöd från en statlig myndighet så kanske man har lättare att få ett kontrakt för kontorslokaler och på så sätt stärker det upp företagets fasad.

Viktigt med tidiga kontroller

Därför är viktigt att varje myndighet följer sina rutiner.

– Det är viktigt göra de kontroller från början som man bör och kan göra. I många lägen blir man beroende av företagens uppgifter och om man inte kollar dem så har man ingen chans att riktigt veta. Om man gör kontrollerna efteråt är det oftast för sent och då är pengarna borta.

I Eventors fall har bolaget flera gånger bett att myndigheterna skulle frångå sina normala rutiner.

Hur kan tjänstemännen stärkas så att de vågar säga nej till att frångå sina rutiner?

– Det handlar till viss del om organisatorisk ledning, att man är tydligt i att man har stöd i att neka eller att ett ärende får ta tid. Att man är beredd att ta den smällen att det kan bli medieuppmärksamhet eller att ett företag går i konkurs.

– Det är viktigt att det inte faller på den enskilde medarbetaren, där man inte vill hamna i en otrevlig situation själv som tjänsteman. Det kan också handla om mer hotfulla situationer eller att man pressas på andra sätt.

Ovanligt med näringsförbud
Men det är också viktigt att det finns ett politiskt stöd att det inte bara ska gå snabbt, menar Henrik Angerbrandt.

Att någon beläggs med näringsförbud hör till ovanligheterna.

– Man måste ha en fällande dom först och det är tillräckligt svårt att få det när det gäller ekonomisk brottslighet. Det är svårt att bevisa vem som har gjort vad. Det är lätt att gömma sig bakom ett företag eftersom man måste gå på enskilda individer.

Fakta: Coronakuppen

När Coronapandemin slog till 2020 fick flera myndigheter i uppdrag att betala ut stöd till krisande företag. Arbetsvärlden har i ett redaktionellt samarbete med Nerikes Allehanda och Borlänge Tidning avslöjat hur det ledde till att bolag med rent kriminella upplägg fick pengar. Örebroföretaget Eventor var ett av dem.

På bara några månader lyckades bolaget få ut sammanlagt tre miljoner kronor. De fick stöd från Tillväxtverket och Försäkringskassan för påhittade anställda och pengar från Kulturrådet för en påhittad kurdisk kulturfestival i Borlänge.

När myndigheterna började kräva tillbaka pengarna skrevs bolaget över på en målvakt, innan bolaget gick i konkurs. Då fanns inga pengar kvar. En stor del av pengarna hade förts utomlands, med hjälp av transaktioner från Roger Uppgård, ordförande i Masarna Speedway.

Här kan du se hur pengarna fördes mellan bolagen.

10 nov 2022 | 06:30

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev