Om Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden som lanserades i oktober 2014. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion. Tidningens primära målgrupp är personer som jobbar med arbetsmarknadsfrågor: i politiken, för arbetsmarknadens parter, på myndigheter eller i media. Arbetsvärlden publicerar både korta nyhetsartiklar, debattinlägg och längre fördjupningar och teman. Ett nyhetsbrev som skickas ut regelbundet samlar ihop de viktigaste artiklarna.

Fram till april 2014 gav TCO ut  TCO-tidningen, vars målgrupp var förtroendevalda i TCO:s medlemsförbund.

Vill du komma i kontakt med Arbetsvärldens redaktion finns kontaktuppgifter här.

Är du intresserad av att annonsera på Arbetsvärlden finns mer information här.

För att börja prenumerera på Arbetsvärldens kostnadsfria nyhetsbrev, anmäl dig här.

Fakturaadress: Orgnr: 802003-5252. GLN: 7368020035253.
E-faktura: 8020035252/Peppol: 0007:8020035252.
Pdf till: inbox.lev.1284881@arkivplats.se
Pappersfakturor till: TCO, Linnégatan 14, 114 94  Stockholm
Faktureringsadressen är: TCO, IE2121, 737 84 Fagersta, ange Arbetsvärlden som referens.

Chefredaktör och ansvarig utgivare för Arbetsvärlden är Mikael Feldbaum.

Nyheter
De viktigaste nyheterna två gånger i veckan