”Arbetsgivaren måste visa att det är ok att säga nej” Foto: Fredrik Hjerling Jessica Gow

”Arbetsgivaren måste visa att det är ok att säga nej”

Välfärdsbrott Om tjänstemän ska kunna stoppa den statliga finansieringen av kriminella nätverk måste de få rätt förutsättningar att göra sitt jobb. ”Krav på effektivitet i verksamheten tar allt för ofta överhanden över ännu viktigare värden som rättssäkerhet och legalitet”, säger Björn Hallberg, utredare på fackförbundet ST. 
15 nov 2022 | 08:31
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1

Arbetsvärlden har i en artikelserie i samarbete med Nerikes Allehanda och Borlänge Tidning visat hur Örebroföretaget Eventor lyckades få miljoner i bidrag från olika myndigheter under pandemin.

Brottsförebyggande rådet menar att varje myndighet har ett ansvar, eftersom stöd från en myndighet kan ge legitimitet och därmed ge en snygg fasad utåt för kriminella nätverk som gömmer sig bakom företag.

Björn Hallberg, ST, menar att arbetsgivaren tydligt måste visa att det är ok att säga nej och stanna upp och låta ett ärende ta tid om det finns signaler att allt inte går rätt till.

– Det är ett problem som till syvende och sist inte ska landa på enskilda anställda, utan på organisationen. Om jag känner i magen att någonting är fel då ska jag kunna känna att jag har stöd för att utreda ärendet ordentligt. Så tror jag tyvärr inte alla statligt anställda känner idag eftersom verksamheterna är så pressade.

Räcker inte med polisiära satsningar

– Knäckfrågan här är att statligt anställda måste få tillräckliga förutsättningar för att utföra sitt uppdrag. Det här är förstås alltid lika viktigt, men behovet blir extra påtagligt när statliga verksamheter ställs inför nya utmaningar, i det här fallet en ny typ av bidragsbrott.

– Om bidragsbrotten ska bekämpas och den organiserade brottsligheten hållas borta från skattepengarna räcker det inte med polisiära satsningar. Det behövs också satsningar på de myndigheter vars anställda har i uppdrag att säkerställa att välfärdens pengar hamnar rätt.

Han säger att det på allt för många myndigheter kan effektivitet trumfa rättssäkerhet.

– Vi upplever att krav på effektivitet i verksamheten allt för ofta tar överhanden över ännu viktigare värden som rättssäkerhet och legalitet.

Viktigt att ha ett fläckfritt yttre

Ett annat problem är att det har blivit viktigt för så väl företag som myndigheter att visa upp bra resultat utåt.

– Det finns mycket forskning på området new public management om hur det blivit mer och mer viktigt för myndigheter och statliga verksamheter att framstå på ett visst sätt. Det viktiga är att framstå rätt, att imagen ska vara ofläckad.

Det finns en tystnadskultur i statlig sektor

Björn Hallberg menar att om man från ledningshåll i en sådan kultur framhåller att ”det väsentliga är inte vad vi gör utan hur det ser ut att vi gör det”,  sipprar den typen av kultur ned i organisationen.

– Det kan leda till att enskilda medarbetare inte vågar problematisera saker eller ta upp misstag man begått för att det inte uppmuntras vare sig av organisationen eller ens egen chef.

– Vi bedömer att det finns en tystnadskultur i statlig sektor. Att ha en bra image går inte så bra ihop med det som ska utgöra grunden för den statliga värdegrunden i övrigt.

15 nov 2022 | 08:31

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev