”Kulturbolagen som fått coronastöd borde haft kollektivavtal” Simon Norrthon, ordförande för Scen & Film, tycker att utnyttjandet av krisstöden är allvarligt för Grafik: Anna Spång Foto: Sören Vilks

”Kulturbolagen som fått coronastöd borde haft kollektivavtal”

Arbetsvärlden avslöjar Arbetsvärlden har den senaste tiden avslöjat hur krisstöd som skulle stötta verksamheter med inställda kulturevenemang har betalats ut till företag som skickat in falska uppgifter. Det är väldigt allvarligt, anser Simon Norrthon, ordförande Scen & Film. "Det skadar dem som behöver pengarna och undergräver trovärdigheten för de strukturer som ska fördela dem.” Han menar att krav på kollektivavtal för att få statliga bidrag skulle vara en effektiv kontrollåtgärd.
9 mar 2022 | 08:14
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Arbetsvärlden har i ett redaktionellt samarbete med Nerikes Allehanda och Borlänge Tidning belyst hur det lilla Örebroföretaget Eventor fått miljonbidrag i coronastöd från olika myndigheter genom att skicka in uppgifter som i efterhand visat sig inte stämma.

Kulturrådet betalade ut 1,1 miljoner kronor för en påhittad inställd kurdisk kulturfestival. Trots att varningsklockorna ringde säger de i dag att de inte hade möjlighet att göra kontroller.

– Vi hade inte möjlighet att göra några kontroller i detalj om uppgifterna, säger Greta von Rosen Stövind, chefsjurist på Kulturrådet, till Arbetsvärlden.

Hon menar att läget våren 2020 var extremt pressat.

Finns det pengar att ta del av finns det bedragare.

Simon Norrthon är ordförande för Scen & Film som organiserar många av de kulturarbetare som drabbats av pandemin.

– Att det går att lura systemet och att det finns människor som missbrukar systemet, det förvånar inte. Om strukturen är ny eller inte är inte det som avgör. Finns det pengar att ta del av finns det bedragare. Det viktigaste är att man har hittat dem och säkerställer att vi får pengarna tillbaka.

– Det bedrövliga är om man säger att ”vi kan inte fördela stödet snabbt för att det finns bedragare”.

Borde begära kollektivavtal

Kulturrådet har begärt att pengarna ska betalas tillbaka, men först efter att företaget redan tömts på tillgångar och gått i konkurs och Arbetsvärlden börjat ställa frågor om bolaget. Efter Arbetsvärldens frågor till myndigheten gör Kulturrådet också en polisanmälan.

Simon Norrthon säger att Scen & Film länge önskat att staten skulle ställa krav på kollektivavtal vid fördelning av statliga stöd. Han menar att kollektivavtal skulle utgöra en viktig kontrollfunktion.

– Det har gått stora stöd till verksamheter som inte har kollektivavtal. Vi ser en problematik när mottagarna sedan inte hedrar avtal, när anslagen inte går vidare ner till att ersätta löntagare och uppdragstagare. Har verksamheterna inte kollektivavtal har man missat en viktig mät- och kontrollfunktion.

Vi har ju tjatat om det här i 20 års tid och skulle gärna bidra med underlag om det skulle hjälpa myndigheterna.

I Eventors fall hade företaget kryssat för i sina ansökningar att de har kollektivavtal.

Borde myndigheterna följa upp genom att kontrollera att det stämmer att företag verkligen har kollektivavtal?

– Verkligen! Vi har ju tjatat om det här i 20 års tid och skulle gärna bidra med underlag om det skulle hjälpa myndigheterna.

Simon Norrthon berättar att många av dem som behövt söka krisstöd nu som aldrig sökt kulturstöd tidigare vill att det ska bli lättare att fylla i blanketterna.

Men han menar att ett enklare förfarande inte bara är av godo.

– En förenklad process leder också till ökad risk för misstag och fel. Samtidigt kämpar vi alla för att det ska bli en mer tillitsbaserad struktur så att vi inte fastnar i en rapportkultur. Och vi vill ha modiga tjänstemän som säger ”Jo, de här ska ha!”

Kulturpolitiskt viktig verksamhet

Han säger att det varit både ett problem och en styrka att det varit Kulturrådet som ska fördela stöd till kultursektorn.

– Man hade kunnat ge uppdraget till Tillväxtverket, eller till Skatteverket, för en väldigt krass värdering. Det hade kanske varit det effektivaste sättet att säkerställa att det gått rätt till. Men anledningen till att Kulturrådet ändå fick uppdraget var för att de har en kompetens om fältet och ett uppdrag att se till vad som är kulturpolitiskt viktig verksamhet.

De ska till och med uppsöka verksamheter för att upplysa att de här pengarna finns. Det är klart att en sådan apparat riskerar att bli både utnyttjad och missbrukad

I det här fallet har ansökan gällt en påhittad kurdisk kulturfestival som skulle skapa möten mellan olika kulturer.

– De har utnyttjat olika triggerpunkter som man tänker att ”det här kan man inte säga nej till”. Kontrollapparaten har brustit, man har inte lyckats flagga den här typen av projekt.

–  Det låter som en slipad verksamhet. Här har myndigheten haft ett uppdrag att pengarna ska gå ut fort, brett och aktivt. De ska till och med uppsöka verksamheter för att upplysa om att de här pengarna finns. Det är klart att en sådan apparat riskerar att bli både utnyttjad och missbrukad.

Fastnat i kontrollsystemen

Eventors ansökningar har flera gånger fastnat i myndigheternas kontrollsystem, men ändå har myndigheterna fortsatt försöka hjälpa dem så de ska få sina pengar. Har era medlemmar haft upplevelsen att myndigheterna försökt kasta pengar efter dem?

– Nej. Det är inte min upplevelse. Snarare har det varit så att medlemmar i behov av stöd har blivit återbetalningsskyldiga för att de dessutom har sökt omställningsstöd. Många har snarare dubbelbestraffats, eftersom de tvingats in i att vara egenföretagare. Då är de varken arbetssökande eller företag med rätt att söka stöd.

Man bygger reglerna ”as we go along”.

– Ett problem har varit den bristande kommunikationen mellan myndigheter. Den har förbättrats och de krisstöd som är ute nu får inte sökas av någon som är i konkurs eller i någon process. Kulturrådsstöden har blivit bättre och bättre hela tiden och även om de inte går till våra medlemmar går de till verksamheter som är viktiga för våra medlemmar. Man bygger reglerna ”as we go along”.

9 mar 2022 | 08:14

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev