Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse.
Godkänn
Regeringen vill veta mer om nekad sjukpenning Enligt Riksrevisionens rapport klarade sig sjukskrivna bättre efter att ha nekats sjukpenning av Försäkringskassan. Regeringen har gett Försäkringskassan i uppdrag att utreda vad som händer med de som nekas sjukpenning. Foto: Christine Olsson / Scanpix

Regeringen vill veta mer om nekad sjukpenning

Sjukförsäkringen I december släppte Riksrevisionen en kontroversiell rapport som pekade på att personer generellt fick det bättre av att nekas sjukpenning. Nu ger regeringen sin syn på saken. Regeringen har också gett Försäkringskassan i uppdrag att göra en liknande kartläggning.
11 Apr 2017

När Riksrevisionen släppte sin rapport ”Är sjukskrivning bra för hälsan?” väckte den stor kontrovers i medier och sociala medier.

Det fanns flera anledningar till det.

Riksrevisionen argumenterade bland annat för att personer som nekades sjukpenning fick det bättre ställt som resultat. De kom snabbare i jobb och fick högre betalt. Dessutom menade man att en strikt bedömning gynnar ett jämställt uttag av sjukförsäkringen – eftersom kvinnor oftare är sjukskrivna och påverkas relativt mer av en strikt bedömning än männen.

Man pekar ut kvinnor och säger att det skulle bli mer jämställt om man nekar kvinnor sjukpenning.

– Slutsatsen är att det finns risker med sjukskrivningen. Sjukförsäkringen har fungerat inlåsande för de som fick sjukpenning beviljad. Flera av de som nekades kom ju tillbaka till arbetslivet, både på kort och lång sikt. Det är den slutsats vi kan dra. Det och att nekandet inte hade några effekter, i genomsnitt, på hälsan, sade Pathric Hägglund, utredare på Riksrevisionen, till Arbetsvärlden.

Riksrevisionens rapport mötte en stark motståndare i sjukförsäkringsforskaren Ruth Mannelqvist som uttryckte sig kritiskt i Arbetsvärlden, någonting som föranledde en debatt med rapportförfattarna.

– Man pekar ut kvinnor och säger att det skulle bli mer jämställt om man nekar kvinnor sjukpenning. Jag häpnar så jag nästan faller av stolen när jag kommer till den slutsatsen, sade Ruth Mannelqvist till Arbetsvärlden.

Regeringen vill veta mer

Nu har regeringen kommit med sitt svar på den kontroversiella rapporten, och här faller man inte av stolen. I stället tar man fasta på Riksrevisionens slutsatser genom att söka mer kunskap på området. Någonting regeringen menar behövs för att ”rätt stöd” ska ges så att den sjukskrivne ska bli frisk och komma i arbete igen. Dessutom efterlyser man fler kontroller av långtidssjukskrivna – personer som varit sjukskrivna i ett års tid – för att ge dem ”möjlighet att komma tillbaka i arbetslivet” och förhindra ”omotiverat långa sjukperioder”.

Eftersom Riksrevisionen inte har gett några rekommendationer i rapporten vidtar regeringen inte några ytterligare åtgärder med anledning av den.

Flera av de som nekades kom ju tillbaka till arbetslivet, både på kort och lång sikt.

Men regeringen har redan gett Försäkringskassan ett uppdrag att utreda de förhållanden som kan skönjas i Riksrevisionens rapport, det vill säga effekterna av nekad sjukpenning. Man konstaterar att den stigande sjukfrånvaron ”är oroande” och att det krävs åtgärder ”på bred front” för att sjukfrånvaron ska stabiliseras. Sjukskrivningarna ska både bli färre och kortare. Regeringens mål är att sjukpenningtalet ska vara 9 dagar år 2020.

Mer specifikt ska Försäkringskassan kartlägga och analysera sysselsättning och försörjning bland kvinnor och män som nekas sjukpenning mellan dag 180 och 380 i rehabiliteringskedjan. Försäkringskassan ska studera i vilken utsträckning folk arbetar efter beslut om nekad sjukpenning och huruvida man återvänder till samma yrke eller bransch som före sjukskrivningen.

Dessutom ska Försäkringskassan kartlägga om individer får ersättning från andra håll efter nekad sjukpenning, exempelvis från socialförsäkring, arbetslöshetsförsäkring eller socialtjänsten.

Försäkringskassans uppdrag ska redovisas senast den 13 oktober 2017.

11 Apr 2017
Visa artikelns 5 kommentarer
Kommentera
 1. Av Tobias 11 Apr 2017:

  Rovjakt på sjuka och skadade och ingenting annat.
  Man kommer inte att ge det stöd och den hjälp som sjuka efterfrågar utan man kommer att köra över och traumatisera svårt sjuka och arbetsskadade ännu mer. Minns hur det var på 1990 talet när människor som hade arbetsskador nekades sjukpension och tog livet av sig. Undrar vad en sådan här utredning tillför när man har så mycket fakta man kan använda.

  Kommer man att lyssna på alla dem som är allvarligt sjuka och skadade av arbetet eller blir detta åter en i raden av akademiska övningar i retorik?

  • Av Ulla Berggren 12 Apr 2017:

   Håller fullständigt med kommentatorn. Så var det på 90–talet då jag arbetade inom AMI massor av sjukskrivna, främst kvinnor tvingades ut i arbetsprövning som till 99 % bara visade att läget inte förbättrats efter år av sjukbidrag. Ingen hade gett dem möjligheter till behandling och rehabilitering. Pengarna styr allt, inte humanism.

 2. Av Jag hetersusanne 12 Apr 2017:

  Jag har nu efter 180 dagar blivit nekad . Då jag inte klarar av att gå tillbaka har jag tagit ledigt från mitt jobb . Söker andra jobb men har inte en aning hur jag ska kunna betala mina fasta räkningar . Gör ju inte att min smärta i kroppen och mina sömnproblem blir bättre kan jag lova . Men i deras statistik ser det väl bra ut att jag inte längre är sjukskriven ….

  • Av Tobias 13 Apr 2017:

   ”Försäkringskassan ska studera i vilken utsträckning folk arbetar efter beslut om nekad sjukpenning och huruvida man återvänder till samma yrke eller bransch som före sjukskrivningen”.
   Men den oron går att beställa fram när som helst med ”rätt” frågor, visar forskning. Som man frågar får man svar, konstaterar sociologerna.
   Detta har ju ingenting med villkoren i sjukförsäkringen att göra. Många uppfyller detta, men nekas trots detta sin rätt.

 3. Av Daniel 19 Apr 2017:

  Det vore också intressant att undersöka hur många som blir sjukskrivna igen inom ett eller två år, och om det är av samma sjukdomsorsak eller i ett förvärrat sjukdomstillstånd.

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.
News
Copyright © Arbetsvärlden 2017 | Linnégatan 14
114 94 Stockholm
Telefon 08-782 93 12 | red@arbetsvarlden.se
Ansvarig utgivare: Mikael Feldbaum
Arbetsvärlden ges ut av Tjänstemännens
Centralorganisation, TCO.