Forskaren ”faller nästan av stolen” av Riksrevisionens slutsatser Foto: Jessica Gow / SCANPIX / TT

Forskaren ”faller nästan av stolen” av Riksrevisionens slutsatser

Sjukförsäkringen Riksrevisionens rapport om sjukskrivna som tjänade mer och kom i arbete snabbare efter att ha fått sjukpenningen indragen får hård kritik av professorn Ruth Mannelqvist: ”Tar vi bort sjukförsäkringen helt kommer staten tjäna ännu mer och folk får kanske ännu bättre inkomster”.
14 dec 2016 | 16:32
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Riskrevisionens rapport om bruk av sjukpenning som kom på tisdagen kastade ett tvivlens skugga över nyttan med sjukskrivningar och projektledaren Pathric Hägglund menade att resultaten tjänar som en ”påminnelse om farorna med sjukskrivningar” som kan uppmuntra läkare och handläggare på Försäkringskassan att vara mer restriktiva.

Foto: Umeå universitet.

Foto: Umeå universitet.

Det tycker dock inte Ruth Mannelqvist, sjukförsäkringsforskare och professor vid Umeå universitet.

– Till att börja med blir jag förvånad över slutsatserna man drar. Man kan ju i statistik se samband med att om jag inte blir beviljad sjukpenning så kommer mina arbetsinkomster öka. Det tycker jag är rätt självklart eftersom många då återgår i arbete, säger Ruth Mannelqvist.

– Men det är ju inte riktigt det som ska vara grunden för om man blir beviljad sjukpenning eller inte utan man måste titta på om människor uppfyller kriterierna i lagstiftningen för att ha rätt till sjukpenningen.

Hon ställer saken på sin spets genom att fråga sig om det inte går att spara ännu mer pengar och få folk att jobba ännu mer genom att helt enkelt ta bort sjukförsäkringen.

– Vi har sjukförsäkringen av en anledning där vi tänker oss att människor som uppfyller kriterierna, det vill säga människor som har nedsatt arbetsförmåga, de har också rätt till ersättning, säger Ruth Mannelqvist.

– Man kan inte ifrågasätta en rättighetslagstiftning genom att säga att om vi tar bort den eller så, då blir det här bättre. Jag köper inte det.

Utgångspunkten är fel, menar Ruth Mannelqvist – och rapportförfattarna har dragit allt för höga växlar i sina slutsatser. Hur de sjukskrivna farit av att ha blivit nekade sjukpenning är något som inte lämpar sig för en analys på gruppnivå.

”Man kan inte ifrågasätta en rättighetslagstiftning genom att säga att om vi tar bort den eller så, då blir det här bättre”

– Man har ju inte tittat på besluten i de enskilda fallen, säger Ruth Mannelqvist.

– Alltså ”Kalle Karlsson”, vad innebar det för honom, vad hade han för arbete, hur länge hade han varit sjukskriven, var i rehabiliteringskedjan återfanns han, vad hade den här personen för diagnos i relation till det arbete han har?

Diagnoser kan ställa till det olika mycket

Likadana diagnoser kan, framhåller hon, ställa till det olika mycket för en person beroende på vad dennes arbete kräver i form av prestation.

– Det kan ju vara så att den här personen har ett väldigt ansträngande arbete, och då menar jag psykiskt. Man kanske hade väldigt mycket kontakter med människor inom hälso- sjukvård, man kanske jobbade på ett sjukhus med döende människor, då kanske min diagnos och mina arbetsuppgifter innebär att jag har en tillräckligt nedsatt arbetsförmåga för att kunna få sjukpenning jämfört med en som har samma diagnos men jobbar med någonting helt annat.

Ruth Mannelqvist beskriver rapporten i föga imponerade ordalag. ”Upprörande”, ”konstiga resonemang” och ”grova och förenklade” är några beskrivningar av rapportens slutsatser.

– Det blir ju helt galet att göra en sådan här grupp-nivå-analys om hur man i ett enskilt fall ska bedöma rätten till sjukpenning.

”Man pekar ut kvinnor och säger att det skulle bli mer jämställt om man nekar kvinnor sjukpenning”

I Riksrevisionens rapport dras också slutsatsen att en striktare bedömning av rätten till sjukpenning skulle öka den ekonomiska jämställdheten. Anledningen: sjukförsäkringen används relativt oftare av lågavlönade och deras inkomster blir generellt bättre av att nekas sjukpenning.

– Det är ju en klassfråga menar jag för många som har ett högavlönat arbete med väldigt goda arbetsvillkor, de behöver inte ens gå till Försäkringskassan och ansöka om sjukpenning därför de kan jobba hemma och sköta sin sjukfrånvaro på det sättet. Någon sådan analys finns inte över huvud taget.

Faller nästan av stolen

Ett liknande resonemang som för lågavlönade används i rapporten för att göra sjukförsäkringen mer jämställd mellan könen. Eftersom kvinnor är sjukskrivna mer än män men också minskar sin framtida sjukfrånvaro mer efter att ha blivit nekade sjukpenning, gör rapportförfattarna bedömningen att en mer strikt bedömning av rätten till sjukpenning alltså leder till ett mer jämställt uttag.

Ruth Mannelqvist jublar inte.

– Man pekar ut kvinnor och säger att det skulle bli mer jämställt om man nekar kvinnor sjukpenning. Jag häpnar så jag nästan faller av stolen när jag kommer till den slutsatsen, säger hon, och fortsätter:

– För jämställdhet handlar ju inte om hur många kvinnor eller hur många män som faktiskt får ta del av sjukförsäkringen utan man måste titta på orsakerna bakom. Det kanske är så att kvinnor har väldigt dålig arbetsmiljö eller väldigt dåliga arbetsförhållanden i relation till män, då vore det jättekonstigt att säga att om vi då ser till att majoriteten inte får sjukpenning då så är det jämställt. Det är ju att vara könsblind, skulle jag vilja påstå, och inte jämställd.

Är det ett argument för restriktivare sjukskrivningar att ”man blir ändå inte sjukare och dödligheten blir ju inte högre”?

– För det första är det väldigt kort tid för att prata om dödlighet. Här gör man en studie på de som varit sjukskrivna mellan 2009-2012 men med mortaliteten måste man ju titta i ett längre perspektiv. Man dör ju inte på en gång. Det är ett lite märkligt resonemang, kan jag tycka.

Ett annat argument som Ruth Mannelqvist framför är huruvida det alls går att avgöra om någons hälsa försämrats beroende på om de börjar besöka vårdcentralen oftare eller ändrar sin konsumtion av medicin.

– Man kanske har en sjukdom som gör att man inte behöver gå till vårdcentralen men jag är ändå sjuk, säger Ruth Mannelqvist.

Enligt henne andas rapporten 2000-tal och ett nationalekonomiskt perspektiv som utgår från ett ”Economic Man”-argument: vi gör det vi tjänar på. Som att sjukskriva oss om vi tycker att den ekonomiska vinningen är tillräckligt stor i förhållande till att jobba.

– Jag tror inte att människor som har ett val att delta i samhälle och arbete hellre är hemma och utnyttjar sjukpenning, säger Ruth Mannelqvist.

– Jag tänker att man får sjukpenning därför att man har en sjukdom som gör att man inte kan jobba.

14 dec 2016 | 16:32

Relaterad läsning

Visa artikelns 35 kommentarer
Kommentera
 1. Av Elisabeth Öhman 15 dec 2016:

  Det är något av det mest skrämmande jag läst. Hur har Sverige blivit så här?! Välfärden är som ett dåligt skämt- en tragedi. Jag trodde naivt nog att utvecklingen skulle gå framåt och vi skulle behålla framstegen och bygga vidare på välfärden. Framtiden ser värre ut än i mina värsta mardrömmar. Sd sitter i riksdagen, NMR marscherar på gatorna och det föreslås att sjuka ska tvingas arbete eller köras bort från hus och hem.

 2. Av Susanne Wensmark 15 dec 2016:

  Delar författarens uppfattning! Helt, helt förfärande slutsatser, anser jag. Jag upplever och har upplevt tvärtom att oron kring att riskera att inte bli beviljad sjukpenning/att inte bli beviljad sjukpenning gör våra berörda medlemmar mer sjuka och förlänger på så sätt sjukskrivningsbehovet. Alla begäranden om omprövning på grund av detta m.m. belastar systemet i onödan!
  Sjukförsäkringen är en försäkring vi har rätt till om vi blir sjuka, precis som bilförsäkring, hemförsäkring m.fl. Det är inget bidrag?

 3. Av Peter Dahllöf 15 dec 2016:

  Med ett sådant förslag, skulle antal långtidssjukskrivna öka på sikt, försörjningsstödet i kommunerna blir ännumer överlastade med personer som inte klarar sin ekonomi.
  Mitt förslag är istället att ta bort karensdagen, då skulle kortitdssjukskrivningarna öka, men långtidssjukskrivningarna minska.

 4. Av Morgan SE Larsson 15 dec 2016:

  Hur kan en myndighet ges tolkningsrätt till en lag som ska skydda medborgarnas intressen av de försäkringar de själva har tvingats betala för.
  Bevisbördan borde vara precis tvärtom då folket är kunden i det här fallet.

  Om jag placerar pengar i en bank pga en lag kan de inte enväldigt bestämma avkastningen, eller hur. Marknaden gör detta relaterat till riskexponering och val av placering över tid, lite som ppm systemet. Vem har gett lagligt stöd för försäkringskassan i ett direktiv att inte följa den lagstadgade praxis som redan är betald?
  Menar staten att sjuktalen minskar pga lagtrots som innebär att godtyckligt behandla de svagaste i samhället som mindre värda är det ett brott mot FNs stadgar.

  Ett alternativ är att många istället tecknar en privat försäkring och får den hjälp vi faktiskt har rätt till enligt lag.
  Eftersom alla som inte behärskar svenska har rätt till tolk, borde rimligtvis alla långtidssjuka ges hjälp med juridiskt ombud för att tolka Försäkringskassans beslut och handlande. Eftersom det annars blir en diskriminering av alla som inte orkar, kan eller vet vad de ska göra. Det juridiska ombudet tolkar då innebörden och ger alternativ till svar vilket idag är omöjligt för en lekman.

  En myndighet som i organiserad form bryter mot samhällskontraktet är samhälls fientlig och riskerar att väsentligt skada landet.
  Vad jag vet är det lagbrott som ger fängelse.

  • Av Niki Loong 15 dec 2016:

   Bra kommentar!

 5. Av Rigmor Nordin 15 dec 2016:

  Det är så skrämmande att läsa detta, men jag efterlyser en ytterligare aspekt som de inte tagit med i sin bedömning: alla vi som varit i detta tillstånd vet att hjärnan inte fungerar som den ska, man glömmer och man gör mycket konstiga handlingar. Ska jag bli orolig varje gång jag t.ex. kommer till sjukhuset för behandling? Jag hoppas att denna utredning hamnar i papperskorgen.

 6. Av Lars 15 dec 2016:

  Håller med till viss del, det jag invänder emot är att man inte undersöker möjligheter till omskolning. Har själv fastnat i byråkratin när ryggen gav upp, och man hänvisades till samma yrke som gav skadan ”på försök”. Att själv utbilda sig inom nytt område la man då hinder för.

 7. Av Marie 15 dec 2016:

  Som sjukpensionär sedan länge har jag en djup personlig erfarenhet av hur sjukförsäkringen kan fungera.
  Det här förvånar mig inte alls.Skulle man granska i detaljerad nivå i olika specifika fall hur man har tagit beslut om både sjukskrivningar sjukersättningar utförsäkringar skulle man nog hitta flera fall där besluten baseras på påhittade motivation på avslag .I mitt eget fall gick jag igenom sk.sassam-utredning efter 3 olika utredningsärenden hos olika kliniker och ha haft tillfällig sjukersättning p.g.a progredierande sjukdomar d.v.s framåtskridande i 15 år.
  Enligt handläggaren skulle jag inte ens ha en möjlighet att kunna rehabiliteras och rekommenderade varaktig sjukersättning
  Efter en månad fick jag brev från försäkringskassan med avslag och utmaning att gå till arbetsförmedlingen för att söka jobb.
  Det har varit så många turer med den här historien och kan bara konstatera att det som har skett och sker inom sjukförsäkringen är inte rättsäkert.Därför blir jag inte ens förvånad av artikeln.Undrar bara hur det är fatt med Sveriges politiska system när människor med svåra sjukdomar är tvungna att använda rättsystemet för att få sin rätt mot myndigheterna .Det är nästan omöjligt att vinna mot försäkringskassan om man inte har rättshjälp.Och det Svenska rättssystemet beviljar inte rättshjälp i sjukförsäkringsfallen.Det innebär att man får bekosta försvaret själv.De flesta har inte den möjligheten .Speciellt om man har blivit av med sin enda inkomst -sjukpenning eller sjukersättningen.
  Jag tackar för artikeln och önskar ngt skall hända inom det rättsliga för det här kan inte vara rättsäkert.

 8. Av Li 15 dec 2016:

  En människosyn direkt hämtad ur fascismen där den starke har rättigheterna och statens behov är viktigare än folkets. Jag skräder inte orden här, jag vet – men vi behöver sätta ner våra bestämdaste fötter i den här frågan. Jag har själv varit i en situation där jag på grund av sjukdom inte kunde arbeta och min absolut starkaste motivation att battla sjukdomen var att kunna arbeta heltid igen. Jag är där nu, i min målbild men det krävdes ett fullvärdigt samhällsskyddsnät för att det skulle fungera. Jag träffade 21 läkare på 12 månader, varav en hade tillräcklig kunskap. Ibland tar det tid, ibland går det snabbare men min fullständiga övertygelse är att människan vill göra rätt för sig och inte ligga samhället till last.

 9. Av Åsa 15 dec 2016:

  Har de tagit hänsyn till att konsekvenserna kanske inte syns i Försäkringskassans statistik. Jag blev nekad sjukpenning en tid efter att min son oväntat hade insjuknat i en kronisk sjukdom. Jag var sjukskriven på halvtid då, men tvingades gå upp i full tid. Kostnaden för detta fick jag själv och min arbetsgivare ta eftersom jag i stället hade många tillfälliga sjukdagar de tre, fyra månader det tog innan jag var på banan igen.

 10. Av Elisabet 15 dec 2016:

  Jag blev utförsäkrad mitt under en arbetsträning där jag jobbade 50 % på väg till 75 % och arbetsgivaren och läkare var överens om fortsatt rehabilitering. Försäkringskassan nekade och tyckte att jag skulle ställa mig till arbetsmarknadens förfogande att hitta ett enklare jobb som enligt försäkringskassan fanns på pendlingsavstånd ca 1,5 tim/väg från min nuvarande arbetsgivare. Jag gick från 50% till 100% över en dag och insåg efter ca 3 månader att det inte fungerade och valde att gå ner till 75% för att kunna fungera och inte bli sjuk igen. Enligt deras statistik är jag frisk och kan jobba 100%. Vad leder detta till för mig med inkomst och framtida pension. Jo, fattig pensionär och nu låginkomsttagare. Snacka om kvinnofälla!

 11. Av Micce 15 dec 2016:

  Med tanke på @RRV och deras kompetens i vilket sammanhang som helst näppeligen kan tas på allvar! RRV borde först och främst läggas ned och plockas ihop opartiskt ty, med sådan intentioner på den nivån som dessa gjort sig kända för finns ingen nåd, dessa ska bort och absolut ej driva med Sveriges folk!

  • Av Lasse 15 dec 2016:

   Samma sak gäller för Försäkringskassan – lägg ned och uppdatera!
   Anställ kompetenta handläggare med åtminstone grundläggande medicinsk kunskap och ren mänsklig förståelse, så att läkarna inte behöver skriva 100-sidor av ingående förklaringar av varför patienten inte kan arbeta för att Försäkringskassan ska kunna bevilja en ansökan om sjukpenning.

 12. Av Gunilla 15 dec 2016:

  Jag förstår inte varför det alltid är den sjukskrivna kvinnan som skall jagas. Varför gör man inget åt arbetsgivaren som nekar företagshälsovården att utreda arbetsplatsen och nekar den som är sjukskriven att nyttja företagshälsovården och dessutom nekar alla förslag till arbetsplatsanpassning. Varför gör man inget åt den arbetsgivare som mobbar och hånar den sjukskrivne. Varför gör man inget åt den arbetsgivare som har egna möten med FK om den sjuke, utan att informera den drabbade? Varför gör man inget åt den handläggare som enbart lyssnar på den mobbande arbetsgivaren, utan att lyssna till den sjuke? Det finns mycket att utreda inom detta område, men det kan aldrig vara rimligt att det är den drabbade som skall betala genom att bli nekad ersättning, förlora SGI och nekas omprövning. Varför görs det inget åt de handläggare som på eget bevåg ändrar läkares diagnos i utredningsarbetet?

 13. Av Marie 15 dec 2016:

  Har nu hunnit läsa alla inlägg här och alla har tydligt erfarenhet och kunskap nog att poängtera denna kafkalika situation folk hamnar i vid sjukdom. För det är precis som ni beskriver här. De äldre i Sverige kämpade politiskt för att vi skulle få det bättre. Att människor som insjuknade/skadas skulle ha en skyddsnät som alla skulle ta ansvar för. Det är inget bidrag utan en försäkring vi använder vid sjukdom/skada. Det finns otaliga områden i vårt land idag där den vanliga människanslevnadsförutsättningar har ändrats oerhört. Hyresgästens rättigheter, de äldres vårdrättigheter, information om olika beslut som fattas inom olika samhällsorgan ges inte till människor. Besluten fattas i slutna rum och är färdigt skrivna och utgången är alltid/oftast avslag för den enskilde personen.
  De förändringar som dyker upp tätare numera i de olika samhällsorgan där medborgarna enligt demokratiskt system borde ha en röst är kanske inte så synliga när det gäller just den enskilda personen men när de drabbar fler medborgare börjar det synas i systemet där demokratin tycks lysa med sin frånvaro. Hörde en klok människa säga att vi kan och måste påverka vår egen framtid och ge röst åt de som inte kan. I ett rättvis och ärlig samhälle hade jag kunnat skriva dessa åsikter i mitt eget namn. Varför jag inte gör det beror på att jag litar inte på systemet och är rädd att få konsekvenser av att kritisera även ett uppenbart fel i systemet.

  Att RR får sprida i sitt namn så här lättvindligt ren nonsens utan någon som helst grund utan att presentera annat än antaganden och konstiga rent horribla vridna påståenden är horribelt. Det är bara tur att någon upptäckte det paradoxala i det hela och skrev om det offentligt.

 14. Av Hembunden ME-sjuk 15 dec 2016:

  Ett alternativ kan ju vara att avliva alla sjuka, eller..?

  Till alla som inte förstod det – jag var sarkastisk!
  Ibland känns det faktiskt som enda alternativet, trots att jag inget hellre vill än att vara frisk, leva och göra rätt för mig.

  • Av Åsa 9 apr 2019:

   Jag instämmer..! Är också hembunden och har ME. Plus EDS, ulcerös kolit mm. Har verkligen ingen arbetsförmåga öht! Hur gärna jag än vill!! Men har nu fått avslag på hel sjukersättning även i Förvaltningsrätten… pga att läkarna (som är totalt överhopade med arbete, och heller inte förstår HUR fk egentligen begär att de ska skriva!?) inte beskrivit tillräckligt utförligt hur mina ”besvär” förhindrar mig att arbeta.. Det är helt sanslöst. Det framgår med all önskvärd tydlighet vilka problem och (kraftiga) begränsningar jag har – och hur omöjligt det är att kunna arbeta med dessa!
   Det känns som att det Försäkringskassan/samhället vill är att man – eftersom man inte orkar kämpa, ska ge upp och ”utplåna” sig själv så man inte längre kan ligga samhället till last.

 15. Av Lisa Wendel 15 dec 2016:

  För Laget Sverige. Är du inte med och spelar,så kall du inte ens sitta på utbytarbänken, du skall undanröjas för inte bli en del av en dålig statistik. En sjuk människa, slutar inte var sjuk, bara för att någon säger att den rent statistiskt borde det. Försäkringskassan skrev i sitt argument angående min kroniska sjukdom att jag kunde ”spontan läka”. När en myndighet får använda mirakel som argument, så har man ju inte så mycket att komma med som svar.

  • Av Åsa 9 apr 2019:

   Jag instämmer fullständigt!

 16. Av Christina 15 dec 2016:

  Så bra att någon som vet vad de talar om yttrar sig om detta skämt till rapport. Hur kan man publicera en sådan usel rapport?

  Jag har själv erfarenhet av att plötsligt få sjukpenningen indragen trots svår sjukdom. Det orsakade fattigdom, merarbete i form av överklagan samt försämrande utredningar.

  Men inte blev jag friskare, tvärtom. Utredningarna tog den sista delen av min arbetsförmåga. Vann mot FK i domstol, men då var det redan för sent.

  ingen av dem jag känner som råkat ut för samma sak har blivit friskare, bara fattigare.

 17. Av Mimmi Eksell 16 dec 2016:

  Redan nu är häxjakten på sjukskrivna helt omänsklig, medför en massa ökade kostnader och förlänger sjukperioderna!
  Är det människor, som sitter i riksrevisionen eller robotar?
  Det pågår en nedmontering av det svenska skyddssystemet som slår mot sjuka, svaga, ekonomiskt utsatta, som inte är försvarsbar och måste bli känd!!

 18. Av Ulf 16 dec 2016:

  Rapporten och innehållet från Riksrevisionsverket om Försäkringskassans arbete med sjukskrivna är nästan väntad. Vi märker en tuffare bedömning från handläggarna och det drabbar inte alltid inte rätt person. I mitt arbete träffar jag ganska många som blir sjuka av sitt arbete. Arbetsgivaren bär ett stort ansvar vid återrehabilitering men tar inte ansvaret fullt ut, enligt min åsikt. Visst, vi har fått ny föreskrift från Arbetsmiljöverket men den ger inte fullt ansvar.
  Det är det ena.
  Det andra är behandlande/sjukskrivande läkare. Om läkarintyget fylls i fel, är det inte helt osannolikt att Försäkringskassan lämna följande svar till den sjukskrivne ”Försäkringskassan gör bedömningen att du kan arbeta i ett arbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden….. ” och sjukpenningen dras in.
  Den sjukskrivne hamnar då i ett dilemma. Gå tillbaka till arbetet som jag blev sjuk på, utan förändrade arbetsvillkor eller skriva in sig på Arbetsförmedlingen för att få behålla sin SGI. Men, vad anser Försäkringskassan är ett normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden? Jag vet, men vill inte nämna det här.
  Vad jag menar är att skyddsnätet – Försäkringskassan – är ute på djupt vatten i många frågor. Om inte Regeringen fattar nytt beslut, ja vad hamnar vi då??

 19. Av Georg Carlde 16 dec 2016:

  Håll i stolen Ruth det här bara början på erroderingen i socialförsäkringar. Det brukar sägas att försäkringar ska ha villkor som är förutsägbara, sjukförsäkring bygger på lag, om inte lagen är förutsägbar så blir inte mycket av trovärdigheten kvar.
  Bättre att starta privata sjukförsäkringsbolag, och hemförsäkring med inbyggt rättskydd.
  Georg Carlde

 20. Av Knut Karlsson 16 dec 2016:

  Alla går som katten runt het gröt utan att ta tag i kärnfrågan, nämligen vad är arbetsförmåga? Alla pratar i termer av att känna till och kunna mäta det men i praktiken är det näst intill omöjligt. Om alternativet är en stressfri tillvaro med pengar från FK varje månad utan krav på motprestation så är det inte så konstigt om alltfler saknar arbetsförmåga.
  Jag ser rader av upprörda klienter på tv med dm höga skrivelser till myndigheter, perfekt städade hem med hembakta kakor till reporterns kaffe, som kräver att samhället ska försörja dem. Kan man baka kakor och författa skrivelser har man väl någon form av arbetsförmåga?

 21. Av Tobias Fries 16 dec 2016:

  Sant, det är skrämmande att läsa Fru Mannelqvists argument. Så många tankevurpor och logiska felsteg hon gör i denna intervju är det förvånande att hon innehar en professur.
  Den som läser RR’s rapport inser snart att de ”slutsatser” det hänvisas till är iakttagelser av stokastiska variabler gjorda på ett sunt statistiskt sätt. Det framförs inga rekommendationer eller förslag att minska rekvisit för den enskilde medborgaren att begära ersättning från den gemensamma sjukförsäkringen.
  Jag blir upplyft av denna sorts avhumaniserade forskning där vi får hjälp att ta sunda, känslobefriade beslut om stora gemensamma frågor.

 22. Av Marie 16 dec 2016:

  Arbetsförmåga handlar om ARBETSFÖRMÅGA=förmåga att kunna utföra framgångsrikt och resultatmässigt någon form av utförande som personen kan utföra kontinuerligt fortlöpande och inte bara då och då. Det finns knappt någon som kan eller vill anställa en person som är så sjuk/skadad att man aldrig kan begära att baka kakor så att det blir lönsamt eller kunna skriva svar på debattsidorna.
  Människor som jag lever för de stunder när jag orkar skriva eller delta i livet överhuvudtaget. Tyvärr klarar jag inte av det heller så diskussioner som leder till att nedvärdera mina problem är inte konstruktiva. Det skulle också ta udden av själva kärnfrågan. Nämligen RRV:s så kallade utredning.

 23. Av Birgitta Jonsson 16 dec 2016:

  Så cyniskt jag det har ju blivit en trend! Undrar just om riksrevisonen kan ge mig min son tillbaka också. Med svår psykisk sjukdom orkade han inte med! Han valde att avsluta sin kamp. Urförsäkrad med med ekonomin i bott. Har själv jobbat med sjuka människor både inom somatiken och psykeatrin. Människor dör! av sjukdomar! Ca 1500 avslutar sina liv/år.
  Vart är landet Sverige på väg. I dag vill jag inte möta de beslutsfattare som inte kan se den lilla människan som lider. Till dom ni är vidriga.

 24. Av Marie 17 dec 2016:

  Till Birgitta
  Bestört över din sons död.
  Hoppas du åtminstone får den hjälp du behöver att hantera din sorg.

  Som jag skrev tidigare så har den enskilde människan inget skyddsnät i dagens Sverige. Trots lagar och författningar och ett demokratisk politisk system.

  Cyniskt och vidrigt hur man kör över människor som har hamnat i en beroendeställning i samhället.

 25. Av Camilla 17 dec 2016:

  Sitter där!!! Ingen sjukpenning fast spec läkare sjukskrivit mig pga en arbetsplatsolycka. Ingen a-kassa för att jag har fast jobb. Sökt ekonomisk bistånd av soc men ej fått nått. Suttit utan pengar sen 22 september. Kommer förmodligen bli bostadslös o vräkt snart. Aldrig haft betalningsanmärkning men nu rasar det in inkasso så livet blir förstört pga en olycka.

 26. Av Pierre 17 dec 2016:

  Precis detta har hänt mig nu. Jag arbetet som personlig assistent och då ingår en hel del tunga lyft ofta i rent ohälsosamma positioner. Jag får nu ingen ersättning från försäkringskassan för att jag inte kan bevisa på ett objektivt sätt hur ont jag har. Det finns nämligen ingen metod att mäta smärta på ett objektivt sätt. Och att jag inte är i behandling just nu. Att jag går hos en arbetsterapeut för att kunna få komma in till smärtkliniken om ca 5-6 månader och att jag besöker min sjukgymnast räknas tydligen inte.

 27. Av Kajza 1 jan 2017:

  Är det inte dax att politikerna vaknar och kommer ut i verkligheten nu .
  De tolkar saker som fan läser bibeln .

 28. Av Berit Bornecrantz Dias 1 jan 2017:

  Jag minns när mardrömmen inleddes i vårt land. Den kom likt en statskupp. Över en enda natt hade alla försäkringskassor utom en stängt ner sina telefoner. Det gick inte att ringa till sitt lokala försäkringskontor längre, bara till ett enda centralt telefonnummer och där man fick sitta timvis i telefonkö, om man ens kom fram. Detta inträffade när det borgerliga systemskiftet ägde rum alldeles i början av 1990-talet, Bildtregeringen. Det uppstod lokala föreningar runt om i landet för att bekämpa Försäkringskassan. Detta är fascism. Det går att räkna upp mycket som talar för att Sverige urartat till ett halv-fascistiskt land. Jag är glad att det finns kompetens som professor Ruth Mannelqvist, men oroad för att hon ska utsättas för förföljelse från högerhåll. Att Riksrevisionen saknar kompetens på området har nu blottlagts. Jag hoppas vid Gud, verkligen vid Gud, att svenska folket kommer att rösta på den enda vaccin som finns mot detta i Sveriges riksdag: Vänsterpartiet. Och att fler vänsterpartier röstas in i riksdagen som motvikt till högerfascismen.

 29. Av esa pihlajamäki 26 jan 2017:

  Snart är vi tillbaka till 1943 när Tyskland gasade ihjäl sina egna sjuka, dom var inte riktiga Arier, menade man.. Klart att sjukskrivningarna ökar när befolkningen ökar.

 30. Av Marie L 14 jun 2017:

  Det finns en mera seriös undersökning som har tittat på hur Försäkringskassan (FK) jobbar. Som inte bara visar vad vi alla vet att politikerna vill ha sagt.

  Jag menar att FK likväl som socialförsäkringsministern och hela den nuvarande regeringen har ignorerat rapporten. Förmodligen därför att den visar på fel som FK gör – och ingen vill ta tag i det.

  Här är rapporten IFAU 2016:6 Den har varit klar och känd i över ett år nu. http://www.ifau.se/globalassets/pdf/se/2016/r-2016-06-arbete-och-arbetsmarknad-i-sjukforsakringen.pdf Hur jag vet att man inte bryr sig om den? Bland annat påtalas hur fel det är att leta aktivitetsförmåga när det är arbetsförmåga som ska beslutas av FK. Ändå händer detta just nu på FK: ”AFU ersätter TMU och SLU
  Från och med hösten 2017 ingår endast aktivitetsförmågeutredning (AFU) i grundutbildningen för försäkringsmedicinska utredningar. Anledningen är att teamutredning (TMU) och särskilt läkarutlåtande (SLU) successivt kommer att fasas ut och helt ersättas av AFU under 2018.” Källa https://www.forsakringskassan.se/sjukvard/f_medicin/grundutbildningar_forsakringsmedicinska_utredning

  Tack Ruth Mannelqvist, för att du försökte öppna ögonen på hur rapporten blev. Själv anser jag att den förklenar individens upplevelser och verkar vara beställningsskriven från några som vill ha nåt att luta sig på när de skickar människor som har sjukintyg (fortfarande sjuka/skadade/sköra människor), till Arbetsförmedlingen för att söka arbete i konkurrens med friska.

 31. Länkad till från solrosuppropet.se - "Sjukförsäkringen och rätten till rättvisa. – Solrosuppropet.se" 3 nov 2017:
  […] Forskaren faller nästan av stolen. […] - Läs hela texten här

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev