Klart: de ska sköta nya omställningsorganisationen Anna Walldén som är avdelningschef för den offentliga omställningsorganisationen inom Kammarkollegiet. Foto: United Frog Studios

Klart: de ska sköta nya omställningsorganisationen

Omställningsstudiestöd Nu kan även de som befinner sig utanför kollektivavtalssystemen få hjälp att söka omställningsstudiestöd. Detta efter att Kammarrätten i dag slutgiltigt avgjorde vilka företag som ska få hjälpa egenföretagare och anställda utanför kollektivavtalen att söka det nya generösa studiestödet.
Rickard Jakbo
13 mar 2023 | 14:04
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
2

Kammarrättens dom innebär att Den offentliga omställningsorganisationen nu kan börja arbeta med att erbjuda stöd.

– Det är glädjande att vi nu äntligen kan börja ge omställnings- och kompetensstöd till yrkesverksamma på arbetsplatser utan kollektivavtal, säger Anna Walldén, avdelningschef för Den offentliga omställningsorganisationen vid Kammarkollegiet, i en presskommentar till domen.

Tanken var att hon och hennes kolleger redan inför denna termin, tillsammans med ett antal upphandlade omställningsföretag, skulle börja lotsa egenföretagare och anställda utan kollektivavtal till det nya studiestödet. 

Bland annat skulle upphandlade underentreprenörer författa och skicka de så viktiga yttrandena om de sökande individernas ställning på arbetsmarknaden till CSN.

Överprövning gjorde att arbetet dröjde

De skulle alltså få ett stöd som liknade det stöd som de etablerade omställningsorganisationerna på arbetsmarknaden har börjat ge i och med trygghetsöverenskommelsens omställningspaket. Men då fyra anbudsgivare ansökte om överprövning stoppades arbetet upp. Fram till och med i dag.   

I och med att Kammarrättens anser att upphandlingen var korrekt får Arbetslivsresurs, Guldjobbet, Maximus och fyra andra omställningsföretag från och med nu börja stötta yrkesverksamma utanför kollektivavtalen som vill ställa om.

Intresset från grupperna som ska vända sig till Den offentliga omställningsorganisationen har varit stort. Som Arbetsvärlden tidigare berättat hade studiestödsmyndigheten CSN fram till i början av mars identifierat 3 107 sökande som arbetar utan kollektivavtal eller är egenföretagare.

CSN har fått in oväntat många ansökningar

Eftersom CSN översvämmats av oväntat många ansökningar om det nya stödet hade vid denna tidpunkt bara 830 beslut hunnit tas rörande denna grupp. 

Trots avsaknaden av stöd och professionella arbetsmarknadsyttranden var 127, eller 15 procent, av dessa beslut positiva. Detta var dock en klart mindre andel, jämfört med andelen positiva besked för dem som sökt via omställningsorganisationer som Trygghetsstiftelsen, Trygghetsrådet TRR och Omställningsfonden. Mellan 25 och 32 procent av dessa beslut ledde till omställningsstudiestöd. 

Hjälper inte till med redan gjorda ansökningar

De som skickat in ansökningar gällande vårterminen och som ännu inte fått ett beslut kommer inte att automatiskt få hjälp av den Offentliga omställningsorganisationen med bedömningar av arbetsmarknaden i och med dagens besked. Organisationen kommer inte att hjälpa till med yttranden för ansökningar som inkommit till CSN före den 10 mars.  

Den nya organisationens uppdrag

Alla, inklusive egenföretagare kan få:

  • Hjälp med att skriva yttrande till CSN, en bedömning av arbetsmarknadens behov och individens behov av omställningsstudiestöd för att stärka dennes position på arbetsmarknaden

Yrkesverksamt anställda kan också få:

  • Rådgivning vid uppsägning och tidsbegränsad anställning
  • Rådgivning med förstärkt stöd vid uppsägning för anställda med särskilda behov till följd av sjukdom
  • Vägledning
+ Expandera

Anna Walldén är avdelningschef för den offentliga omställningsorganisationen inom Kammarkollegiet. Hon skriver till Arbetsvärlden att det beror på att de sökande fram tills nu fått rådet att skriva sina egna yttranden. Att ge besked om något annat skulle riskera att förlänga handläggningstiderna ytterligare.

Men samtliga e-tjänster för ansökningar om vägledning, rådgivning och yttrande till CSN framöver har nu öppnats.

– Vi är glada över att äntligen kunna ge grundläggande omställnings- och kompetensstöd till de vi är till för, skriver hon.

När ungefär kan de första som tillhör er få hjälp av upphandlade omställningsföretagen? 

– Vår förhoppning är att de kommer att kunna få stöd under de kommande veckorna, säger Anna Walldén.

Ett omställningsföretag med ramavtal måste påbörja stödet till den sökande inom tio dagar efter att företaget har fått och accepterat uppdraget.

Beskedet att den nya omställningsorganisationen nu kan börja arbeta mottas positivt från fackligt håll.

– För Unionen innebär det att våra 190 000 medlemmar som idag jobbar på en arbetsplats utan kollektivavtal nu kan få personlig vägledning om de vill studera och att de får hjälp med ett yttrande till CSN om de vill ansöka om omställningsstudiestöd, skriver Unionens ordförande Martin Linder i en kommentar till Arbetsvärlden.

Bolagen som ska utföra uppdraget

Arbetslivsresurs

Guldjobbet 

StudentConsulting Sweden

Maximus Sweden 

Curonova Consulting 

Miljonbemanning 

Clustera Sverige

Rickard Jakbo
13 mar 2023 | 14:04

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev