Tull-Kust: Visselblåsarlagen kan sätta fackets roll ur spel Fackförbundet Tull-Kust befarar att medlemmar som vill ha hjälp av facket att anmäla ett missförhållande kan förlora sitt visselblåsarskydd. Foto: Johan Nilsson/TT

Tull-Kust: Visselblåsarlagen kan sätta fackets roll ur spel

Visselblåsarlagen Den nya visselblåsarlagen riskerar att sätta fackets roll ur spel. "Jag tycker att det är anmärkningsvärt att det inte är supertydligt att jag som facklig representant kan vara ett hundraprocentigt stöd när det gäller visselblåsning, säger Joakim Lagergréen, ombudsman vid Tull-Kust."
20 dec 2021 | 15:37
+1
0
+1
0
+1
2
+1
0
+1
0
+1
2

I fredags trädde den nya visselblåsarlagen i kraft. Den innebär att medarbetare ska skyddas från repressalier om de visselblåser och att arbetsgivare med fler än 49 anställda måste skapa särskilda rutiner för medarbetare som vill larma om missförhållanden.

Det har redan väckts flera varningar runt den nya lagen. Bland annat läggs ett stort ansvar på den enskilde medarbetaren att göra rätt, vilket kan skrämma den som vill lyfta interna problem på arbetsplatsen. Dessutom finns en risk att anställda vid myndigheter blir rädda att tipsa medier, trots det meddelarskydd och efterforskningsförbud som finns sedan tidigare.

Svårt för facket att vara ett stöd

Och nu larmar ett av de mindre fackförbunden, Tull-Kust, som organiserar anställda vid Tullverket och Kustbevakningen, om att det kan bli svårt för facket att vara ett stöd för medlemmar som vill visselblåsa. Enligt den nya lagen ska man larma via särskilda visselblåsarkanaler, annars kan man förlora sitt visselblåsarskydd.

–  Det har väckts frågor huruvida man har kvar visselblåsarsskyddet om man samtidigt har kontakt med facket. Jag ser en stor fara med den här nya visselblåsarlagen om man går till sitt fack och därmed förlorar visselblåsarsskyddet, säger Joakim Lagergréen, ombudsman vid Tull-Kust.

Finns risk att visselblåsare drabbas

Han menar att han inte fått ett tydligt svar på om man får lov att prata med facket om man vill visselblåsa.

– Du kan få ett visst stöd i rådfrågning runtomkring, men du kan inte gå till ditt fack och säga, ”det här har jag fått reda på, det här vill jag anmäla”. Då kan inte vi heller gå med en medlem till arbetsgivaren för att sitta bredvid som ett stöd, för att se till att medlemmen inte indirekt drabbas, säger Joakim Lagergréen.

Man tänker att i den statliga världen ska det här inte behöva vara en fråga

Han menar att det gör att det finns en risk att visselblåsare kan drabbas hårt i slutänden.

– Om man drar det till sin spets så kan en arbetsgivare som lyckats få reda på att någon har visselblåst omplacera personen av något annat skäl. Och då kan inte vi från facket gå och titta på om den personen har visselblåst för då faller skyddet. Så om någon råkar ut för något indirekt för att den har visselblåst, då kan inte vi agera på det. Och då hamnar medlemmen i kläm.

Han tror att frågan väckts just vid Tull-Kust eftersom det rör sig om en relativt liten krets människor.

– På en liten myndighet är det ganska mycket lättare att lista ut vem som visselblåst. Utan att man behöver efterforska anar man att det kan vara just de här utpekade personerna, för det finns inga andra som vet om det.

Kan missa möjlighet till skydd

Han tycker att det är särskilt anmärkningsvärt att inte lagstiftaren tänkt på detta när det gäller statlig verksamhet.

–  Man tänker att i den statliga världen ska det här inte behöva vara en fråga. Som ombudsman på ett fackförbund för statsanställda ska inte jag behöva fundera över visselblåsarskydd kontra fackligt stöd, säger Joakim Lagergréen.

– Medlemmen måste ju kunna veta att den kan få stöd av sitt fackförbund om den vill ha med sin fackliga representant när den berättar om ett missförhållande. Men som lagen är formulerad finns det risk att den enskilde medlemmen missar sin möjlighet till skydd om den pratar med facket i ett tidigt skede.

20 dec 2021 | 15:37

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev