Arbetsmiljöverket granskar hot och våld på Sis-hem Arbetsmiljöverket ska även ut till landets Sis-hem efter att myndigheten fått in många allvarliga händelser därifrån. Foto: Marcus Ericsson / TT

Arbetsmiljöverket granskar hot och våld på Sis-hem

Arbetsmiljö Hot och våld ligger bakom var fjärde anmäld arbetsskada från ett vård- eller omsorgsboende. Nu ska Arbetsmiljöverket inspektera hur personalen egentligen har det på boenden där utsatta och utåtagerande människor bor, och även de hårt kritiserade Sis-hemmen.
6 feb 2024 | 11:25
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Att bli slagen, skallad eller att någon tar strypgrepp på dig.

Det är några av de vanligaste händelserna bakom anmälningar om arbetsskada som lett till sjukskrivning från personal på vård- och omsorgsboenden.

Ibland går det så långt så att en anställd dör, vilket hände i slutet av 2022 när en ung kvinna blev knivskuren till döds på det LSS-boende där hon jobbade, av en man som bodde där. Han är nu dömd till rättspsykiatrisk vård.

Hot och våld bakom var fjärde arbetsskada

Hot och våld ligger bakom 25 procent av arbetsskadeanmälningarna som lett till sjukskrivning för människor som jobbar på dessa boenden. Ser man till alla branscher ligger hot och våld totalt bakom 6 procent av anmälningar.

Det visar statistik från Arbetsmiljöverket.

De ska inspekteras

  • Boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning eller psykiska funktionshinder
  • Boende med särskild service för barn och ungdomar med missbruksproblem
  • Boende med särskild service för vuxna med missbruksproblem
  • Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer
  • Vård och omsorg i särskilda boendeformer för personer med funktionshinder
  • Heldygnsvård med boende för barn och ungdomar med sociala problem
  • Omsorg och sociala insatser i övriga boendeformer för vuxna
  • Sis-hem
+ Expandera

Myndigheten konstaterar att anmälningarna har legat på höga nivåer en lång tid, och att det inte stannat av. Arbetsmiljöverket ska nu inspektera 600 kommunala och privata vårdboenden i hela landet.

Statliga Sis-hemmen ska också granskas

Men man kommer även att bege sig till Sis-hem, eftersom det skett så många allvarliga händelser där den senaste tiden.

Bakom de anmälningarna finns sådant som att få kokande vatten kastat på sig. Eller slag mot huvudet med ett racket.

– Hot och våld får aldrig bli ett normaliserat inslag i arbetsmiljön. Att ha rutiner för  förebyggande arbetsmiljöarbete kan minska risken för hot och våld, men räcker inte. Det är viktigt att säkerhetsarbetet pågår hela tiden, att rutiner och åtgärder följs upp regelbundet så att arbetsgivaren kan säkerställa att personalen känner till riskerna och vet hur hot- och våldssituationer ska hanteras om det ändå inträffar, säger Annika Schmidt som ör projektledare för inspektionsinsatsen på Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande.

Sis föreslås göras helt om

Under gårdagen, måndagen den 5 februari, presenterade regeringen och Sverigedemokraterna en utredning som ska analysera om Sis-hemmen helt ska göras om och bilda en ny myndighet.

– Det är fel att unga flickor med självskadebeteende har kunnat placeras tillsammans med unga missbrukare och tungt kriminella. Sis har inte haft de rätta förutsättningarna för uppdraget. Nu tillsätter vi en utredning som kan reformera den statliga ungdomsvården i grunden, och som stärker vården och tryggheten för några av samhällets mest utsatta barn och ungdomar, sa Christian Carlsson (KD) ordförande för socialutskottet med anledning av pressträffen där utredningen presenterades-

6 feb 2024 | 11:25

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev