Polfjärd (M): Press på parterna del av svenska modellen Jessica Polfjärd (M), arbetsmarknadspolitisk talesperson. Foto: Simon Markusson

Polfjärd (M): Press på parterna del av svenska modellen

Valrörelse 2018 Moderaternas offensiv mot lagen om anställningsskydd, las, och Arbetsförmedlingen är exempel på knäckfrågor i valrörelsen. I Arbetsvärldens intervju talar arbetsmarknadspolitiska talespersonen Jessica Polfjärd (M) om lagstiftning som påtryckningsmedel, och stödet från Sverigedemokraterna.
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Jessica Polfjärd (M) har varit skattepolitisk talesperson, gruppledare i riksdagen och nu arbetsmarknadspolitisk talesperson för Moderaterna.

Ett politikområde där det vid flera tillfällen blåst upp till storm. Inte minst efter Moderaternas utspel om las, där man i vintras uppmanade parterna att komma överens om ett sätt att få kompetens att väga tyngre i turordningen vid arbetsbrist. Annars är Moderaterna beredda att ta till lagstiftning.

Offensiven har stött på patrull från fackrörelsen, där bland annat TCO varnat för att en ensidig eftergift till arbetsgivarna riskerar omställningsavtalen – som facken förhandlar fram med hjälp av turordningen.

Men Jessica Polfjärd vill tona ner stämningsläget.

– Vi levererar inte ett eget förslag och det har vi varit tydliga med från början. Det här är något vi vill diskutera med parterna, hur det skulle kunna se ut. Vad det är man behöver i en ny tid och i en ny ekonomi, säger Jessica Polfjärd till Arbetsvärlden.

Det finns ett tryck från politiken men parterna löser det.

Moderaterna vill i princip att parterna återupptar spåret från den tidigare omställningsförhandlingen mellan PTK och Svenskt Näringsliv. I den förhandlingen, som gick i sank 2015, ville arbetsgivarsidan just att kompetens skulle spela större roll än anställningstid vid neddragningar. Tjänstemannafacken ville i sin tur ha mer pengar till kompetensutveckling.

Politisk press del av svenska modellen

Nyligen enades arbetsmarknadens parter om en överenskommelse om strejkrätten, efter att regeringen satt press med en utredning som skulle kika på lagändringar.

Vill Moderaterna göra något liknande vad gäller las?

– Det som hände med strejkrätten är väldigt positivt och visar att vi har en stark modell som fungerar. Lärdomen man kan dra av det är att man kanske inte ska ta för stora bitar i taget, utan det är bra att ge specifika problem till parterna att lösa, säger Jessica Polfjärd.

– Ibland vill politiken ha en utveckling i viss riktning och då pekar man ditåt och sedan löser parterna det, och det är nästan en del av modellen det också. Det finns ett tryck från politiken men parterna löser det.

En kritik var att Moderaterna flaggade för arbetsgivarsidans ståndpunkt, att ge kompetens större betydelse, utan att ge facket något.

Vad säger du om det?

– Vi tycker fortfarande att det ska vara en dialog och det kan inte bero på godtycke, utan det måste finnas förutsägbarhet även i en kompetensvärdering. Den måste hålla ihop hela vägen, säger Jessica Polfjärd, och poängterar att man först och främst vill att parterna ska kunna enas.

Tackar inte nej till stöd från SD

När det gäller turordningsreglerna så vill även Sverigedemokraterna göra ändringar, genom att utöka undantagen som företag (med upp till tio anställda) får göra från turordningen från två till fem anställda. Det innebär att det finns en majoritet i riksdagen som vill ge arbetsgivarna mer att säga till om vid neddragningar. Även när det kommer till bantningen av Arbetsförmedlingen, där Alliansen vill lägga ut matchningsuppdraget på andra aktörer, finns i och med SD en majoritet.

Jag har aldrig sett att Socialdemokraterna tackat nej till Sverigedemokraternas röster heller.

Det var också med från stöd från SD som Alliansen kunde tvinga regeringen att utreda möjligheten att privatisera Arbetsförmedlingens matchningsverksamhet, genom ett så kallat tillkännagivande i riksdagen. Och det finns heller ingenting som tyder på att Moderaterna skulle avstå från sådant stöd i framtiden.

– Det är ju så att SD röstar på det förslag som de väljer att rösta på. Röstar de med regeringen så får de majoritet och röstar de med oss så får vi majoritet, säger Jessica Polfjärd.

– Det är på något sätt politikens minsta beståndsdel att få den större majoriteten att rösta på ens eget förslag. Jag har aldrig sett att Socialdemokraterna tackat nej till Sverigedemokraternas röster heller.

Hon påpekar dock att Moderaterna inte förhandlar med Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna ligger dock nära Alliansen i fler frågor. Exempelvis driver partiet också frågan om sänkt skatt på arbete och höjd brytpunkt för statlig skatt.

Hur ser ni på utsikterna att få igenom skattesänkningar nästa mandatperiod?

– Alliansen har en gemensam syn på vad som är incitamenten och drivkrafterna för att arbeta. Det här handlar också om att få människor att vidareutbilda sig, att sjuksköterskor ska vilja bli specialistsjuksköterskor. Det går hand i hand med att lösa många andra problem, säger Jessica Polfjärd.

När hon ombeds peka ut de tre viktigaste frågorna för Moderaterna på det arbetsmarknadspolitiska planet lyfter hon förändringen av Arbetsförmedlingen, integrationen och sänkta bidrag som finansierar skattesänkningar på arbete.

Den svenska drömmen är att man deltar på svensk arbetsmarknad

Nästa mandatperiod vill Moderaterna genomföra skattesänkningar för omkring 28 miljarder kronor på arbetsinkomster, som ska finansieras genom sänkta bidrag och sänkt a-kassa. Exempelvis har Moderaterna ett förslag om bidragstak som går ut på att man aldrig ska tjäna mer genom en kombination av olika bidrag än en vanlig lön.

Partiet vill också göra så att nyanlända måste kvalificera sig till välfärden innan de kan ta del av trygghetssystemen.

– Konjunkturen håller på att vända. En viktig sak är integrationen, att få in fler på arbetsmarknaden och uppnå en jämnare fördelning mellan utrikes födda kvinnor och män som arbetar. Många kvinnor försvinner från arbetsmarknaden och det är oroväckande. Där har vi ett förslag om inträdesjobb, säger Jessica Polfjärd.

Alliansens förslag om inträdesjobb går i korthet ut på att nyanlända och unga utan gymnasieexamen ska få 70 procent av kollektivavtalad minimilön i upp till tre år.

Vad säger ni om parternas överenskommelse om etableringsjobb?

– Vi har inte sagt att vi är emot det, men det är en partsöverenskommelse där en tredje part ska stå för finansieringen. Där finns det en del att reda ut. Vi ser att om det kan luta lite mer åt vårt håll så är det bra.

Den tredje parten i sammanhanget är staten, som alltså står för ungefär halva lönekostnaden i etableringsjobben.

Svenskt Näringsliv vill ha större möjligheter att säga upp för personliga skäl, är det något Moderaterna driver?

– Nej, det har vi inget förslag på.

I dag finns en tydlig vågdelare mellan de som anser att Sverige behöver fler enkla jobb för att lösa integrationen, och de som menar att utbildning och mer avancerade jobb måste vara vägen framåt. Jessica Polfjärd menar dock att det inte finns något motsatsförhållande, båda typerna av jobb behövs.

Vad är den svenska drömmen för Moderaterna?

– Den svenska drömmen är att man deltar på svensk arbetsmarknad och då tror jag att det behövs variationer i utbudet. För vi ser att det viktigaste är att man kommer in och får ett fäste för att ta sig vidare. Det är det första jobbet som räknas, har man inte utbildning eller språk krävs att du kan hitta ett jobb som du kan utföra, säger Jessica Polfjärd.

Relaterad läsning

Visa artikelns 1 kommentar
Kommentera
  1. Av Tobias 18 jun 2018:

    Den svenska modellen skall inte heller ge efter för tvång och hot om repressalier. Men alliansen har sin egen modell som dom kallar den alternativa svenska modellen, där ingen skall ha trygghet eller säkerhet.

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar