Så vill partierna ändra anställningsskyddet Samtliga riksdagspartier fick ta ställning till påståendet: ”Lagen om anställningsskydd och principen först-in-sist-ut ska bevaras”. Foto: TT

Så vill partierna ändra anställningsskyddet

Valrörelse 2018 Lagen om anställningsskydd, las, har blivit en het valfråga. De borgerliga partierna och Sverigedemokraterna vill öka arbetsgivarnas inflytande, medan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet gör en offensiv för att utvidga arbetstagarnas skydd.
12 jun 2018 | 12:26
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0

Det finns många olika bud bland riksdagspartierna på ändringar i las, kanske framför allt när det kommer till en utvidgning av undantagen från turordningsreglerna. Det vill säga hur många anställda som en arbetsgivare kan undanta från principen först-in-sist-ut vid arbetsbrist.

I dagsläget får en arbetsgivare som har högst tio anställda undanta två medarbetare från turordningen.

Alliansen och Sverigedemokraterna vill genomföra ändringar i las som ökar arbetsgivarnas makt, men partierna har olika syn på hur och i vilken omfattning. Centerpartiet vill gå så långt som att slopa turordningsreglerna helt för företag med upp till 50 anställda.

Alliansen och Sverigedemokraterna vill genomföra ändringar i las som ökar arbetsgivarnas makt

Kristdemokraterna vill att undantagen från turordningsreglerna utökas till fyra personer oavsett företagets storlek. Sverigedemokraterna vill att undantagen från turordningsreglerna utökas från två till fem personer.

Moderaterna driver en linje att kompetens ska få större betydelse för las och flaggar för att en överenskommelse mellan parterna skulle göra ändring i lagstiftningen onödig.

Liberalerna svarar i Arbetsvärldens enkät helt koncist att Lagen om anställningsskydd och principen först-in-sist-ut ska bevaras. Men tittar man närmare på partiets politik så vill de införa turordningsregler baserade på kompetens. Dessutom driver Liberalerna att företag med upp till 49 anställda ska få göra fem undantag från turordningen.

Socialdemokraterna slår vakt om las och turordningsreglerna, och vill även avskaffa allmänna visstidsanställningar (en anställningsform som inte skyddas i turordningen), och vill att anställningsskyddet även ska omfatta arbetstiden på kontraktet. Detta för att stoppa så kallad ”hyvling”, det vill säga att arbetsgivaren förkortar arbetstiden för en tjänst.

Vänsterpartiet svarar kort och gott att Lagen om anställningsskydd och principen om först-in-sist-ut ska bevaras. Men även Vänsterpartiet vill avskaffa visstidsanställningar, stoppa hyvling och även förbjuda inhyrning av personal för att tillgodose permanenta arbetsbehov.

Miljöpartiet menar att dagens utformning av las fyller sitt syfte och vill inte göra några ändringar alls.

Valenkät om anställningsskydd

Samtliga riksdagspartier fick ta ställning till följande påstående:

Lagen om anställningsskydd och principen först-in-sist-ut ska bevaras

Så svarar partierna

Centerpartiet:

Nej. Vi anser att arbetsrätten är föråldrad, orättvis och oflexibel. Vi vill att arbetsmarknadens parter, arbetsgivarna och de anställda, ska bestämma mer över vilka spelregler som ska gälla.  Då blir det lättare att våga byta jobb och för många att få sitt första jobb. (Partiet vill helt slopa turordningsreglerna för företag med upp till 50 anställda, red)

Miljöpartiet:

Ja. Vi anser att las väl utformat så som det är idag. Turordningsreglerna fyller sitt syfte och inte bör ändras.

Vänsterpartiet:

Ja. Turordningsreglerna fyller en mycket viktig funktion för anställningstryggheten och skyddet mot godtycke. (Vill avskaffa visstidsanställningar, stoppa hyvling och även förbjuda inhyrning av personal för att tillgodose permanenta arbetsbehov, red)

Kristdemokraterna:

Vi vill att undantagen från turordningsreglerna i Lagen om anställningsskydd (las) utökas till fyra personer oavsett företagets storlek.

Moderaterna:

Vi vill att kompetens ska väga tyngre i turordningsreglerna i linje med det förslag som diskuterats mellan PTK och Svenskt Näringsliv. Exakt hur reglerna ska utformas vill vi diskutera med parterna. Om parterna enas först ser vi inget egenvärde i att gå fram med lagstiftning.

Sverigedemokraterna:

Nej. Undantagen i turordningsreglerna ska utökas från två till fem personer. Detta så att företagen kan behålla nyckelkompetens även i konjunkturnedgångar som leder till uppsägningar.

Liberalerna:

Lagen om anställningsskydd och principen först-in-sist-ut ska bevaras. (Liberalerna vill dock införa turordningsregler baserade på kompetens i stället för arbetstid, och låta företag med upp till 49 anställda göra fem undantag från turordningen, red).

Socialdemokraterna:

Ja, men AVA-anställningarna (allmän visstidsanställning, red) och hyvlingen måste bort.

+ Expandera
12 jun 2018 | 12:26

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev