Sällström (SD): Männen riskerar halka efter Sven-Olof Sällström (SD), arbetsmarknadspolitisk talesperson menar att kvinnorna redan kan vara på väg att passera männen i löneligan. Foto: Simon Markusson

Sällström (SD): Männen riskerar halka efter

Valrörelse 2018 På flera områden har den arbetsmarknadspolitiska debatten hettat till, från strejkrätt till inskränkningar i Las. Med Sverigedemokraternas framryckning i opinionen skulle partiet kunna avgöra i känsliga frågor.
11 jun 2018
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

I den senaste SVT/Novus blir Sverigedemokraterna näst största parti och får 21,9 procent av rösterna. Det är i samma mätning bara 1,9 procentenheter bakom Socialdemokraterna.

Framgångarna i opinionen har gett SD:s företrädare självförtroende, men för Sven-Olof Sällström, partiets arbetsmarknadspolitiske talesperson, vore egen majoritet inget drömscenario – han vill hellre samarbeta med något annat parti.

Tre kärnfrågor

Sven-Olof Sällström pekar ut SD:s tre viktigaste arbetsmarknadspolitiska frågor:

  1. Obligatorisk A-kassa
    A-kassan ska göras obligatorisk och fullt ut skattefinansierad.
  2. Avveckla Arbetsförmedlingen i dess nuvarande form
    SD vill avveckla myndigheten i dess nuvarande form och släppa in fler aktörer på marknaden.
  3. En modernare arbetskraftsinvandring
    Sverigedemokraternas politik för arbetskraftsinvandring utgår från tre principer: tillfredsställandet av arbetsmarknadens behov, möjliggörandet av kompetensutbyte och värnandet av arbetstagares villkor.
+ Expandera

– Många drömmer om egen majoritet men jag vet inte om det vore så lyckat. Det vore bättre att kunna jobba tillsammans med någon annan. Man ska inte underskatta erfarenhet, säger Sven-Olof Sällström till Arbetsvärlden.

Bland de viktigaste frågorna för SD inför valrörelsen och under kommande mandatperiod, om man ser till arbetsmarknadspolitiken, nämns kompetensförsörjningen och ett slopande av subventionerade anställningar till nyanlända.

Då tycker jag att man med kraft har visat att man inte är intresserad av att göra sig anställningsbar

– Vi har 180 000 subventionerade anställningar i Sverige, för 33 miljarder kronor. Ungefär en tredjedel används till människor med olika funktionsvariationer, och det tycker vi är en bra satsning för att man ska komma ut på arbetsmarknaden. Men två tredjedelar är vi mycket tveksamma till: det vill säga olika typer av subventionerade anställningar till nyanlända, säger Sven-Olof Sällström.

Han beskriver de senare insatserna som extremt ineffektiva.

– Den typen av anställningar ger inte heller den utbildningsbakgrund som behövs för den svenska arbetsmarknaden. Ofta är det i lågkvalificerade jobb som man får den här typen av åtgärd. Att ha människor som går kanske i decennier i arbetsmarknadspolitisk åtgärd är fullständigt huvudlöst och kostar alldeles för mycket pengar, säger Sven-Olof Sällström.

Hans recept för att lyckas bättre är att i stället satsa på utbildning – och ställa krav på nyanlända att själva göra sig anställningsbara.

Vi måste snarare satsa på de som har varit i Sverige i många år

– Att man lär sig språket och att man skaffar sig en utbildning eller yrkesutbildning som är eftertraktad på svensk arbetsmarknad. Jag tycker det är en självklarhet att man försöker bidra till sin egen försörjning. Om man inte ens bemödar sig att läsa klart SFI och ta godkänt, då tycker jag att man med kraft har visat att man inte är intresserad av att göra sig anställningsbar, säger Sven-Olof Sällström.

Han betonar att han inte vill se en utveckling där en växande andel av arbetskraften konkurrerar om enkla jobb. Han vill också se en omfördelning av satsningar från nyanlända som saknar permanent uppehållstillstånd till personer som invandrat längre tillbaka i tiden.

– Huvuddelen av regeringens satsningar när det gäller subventionerade anställningar går till nyanlända. Alla nyanlända som fått uppehållstillstånd beviljade efter 1 juli 2016 har tillfälliga uppehållstillstånd som kan förnyas. Det vill säga att de antas åka hem när situationen i deras hemländer tillåter det. Vi måste snarare satsa på de som har varit i Sverige i många år, kanske decennier, men inte tagit sig in på arbetsmarknaden, säger Sven-Olof Sällström.

– De nyanlända ska förväntas åka hem igen och kanske inte ens borde ha varit i Sverige. De borde kanske ha fått hjälp i närområdet i stället.

Motstånd från facken

SD möts av kompakt motstånd från fackföreningsrörelsen på grund av sitt fokus på invandring och invandrare som samhällsproblem.

De fackliga centralorganisationerna LO och TCO samarbetar inte med Sverigedemokraterna och TCO skapar inte allianser där SD ingår och är tydliga med att de motarbetar Sverigedemokraternas åsikter i grundläggande värderingsfrågor. Arbetsvärlden får besked från Saco:s presstjänst att akademikernas centralorganisation för samtal med alla riksdagspartier, men att man inte uppsöker SD.

Sven-Olof Sällström säger sig vara positiv till facklig organisering.

– När jag jobbade som chef under många år uppmuntrade jag min personal att organisera sig fackligt. Jag tycker facken är bra, men jag tror att facken måste befria sig från partipolitiken. Här tänker jag framför allt på LO, säger Sven-Olof Sällström.

LO har vid flera tillfällen granskat partiets arbetsmarknadspolitik och dragit slutsatsen att Sverigedemokraterna är ett arbetarfientligt parti.

I något av en kupp huserade SD under Almedalsveckan i fjol i byggnaden bredvid LO och flög en banner i LO:s färger med texten ”Arbetarpartiet – på riktigt”.

LO och Sverigedemokraterna vägg i vägg i Visbys hamn under Almedalsveckan i fjol.
Foto Janerik Henriksson / TT

Man bör fundera på den partipolitiska kopplingen om man vill att organisationsgraden ska öka

Finns det inte en risk att det uppfattas som politiska påtryckningar mot facken när ni uttalar er om hur de bör organiseras?

– Ska Socialdemokraterna ha ensamrätt på att ha åsikter om facken? Det är inga påtryckningar men jag tror att man bör fundera på den partipolitiska kopplingen om man vill att organisationsgraden ska öka, säger Sven-Olof Sällström.

Förslag som försvagar facken

Även om han säger att han är positiv till fackföreningsrörelsen driver SD flera frågor som kan ses som försvagningar av facken.

Exempelvis var Sverigedemokraterna motståndare mot regeringens införande av avdragsrätt för fackligt medlemskap. Sven-Olof Sällström säger att partiets förslag att göra a-kassan obligatorisk är bättre – men också det motiveras bland annat med kritik mot facken.

– En granskning från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen visade att det förekom att fackförbund på LO-sidan använde a-kassans pengar till att finansiera medlemsrekrytering. Så ska det inte vara, säger Sven-Olof Sällström.

Fackförbund på LO-sidan använde a-kassans pengar till att finansiera medlemsrekrytering

– Sedan är det också en rättvisefråga. Arbetslöshetsförsäkringen finansieras till största delen av skattemedel och då ska alla också täckas av den.

Sverigedemokraterna röstade också 2015 nej till regeringens proposition mot stapling av visstidsanställningar. I sin reservation mot förslaget skriver Sven-Olof Sällström själv att förslaget är både olyckligt och onödigt.

Också här dyker invändningar mot LO upp i diskussionen.

– Remissinstanser sade att det var onödigt och att det inte gick att påvisa de här effekterna som framför allt LO-facken sade fanns. Bevisningen var anekdotisk. Jag tror det här var ett sätt för Socialdemokraterna att blidka LO. Men nu är det beslutat och det finns ingen anledning för oss att driva den frågan och det är inget vi kommer driva heller, säger Sven-Olof Sällström.

Vill ta bort ”pappamånaderna”

Fackrörelsen ser att inkomstklyftorna mellan kvinnor och män till stor del uppstår efter att första barnet kommer. För facken är lösningen en jämnare fördelning av föräldraförsäkringen. Sverigedemokraterna vill göra tvärtom och rulla tillbaka kvoteringen av föräldraförsäkringen helt.

– Ja, vi anser att det är föräldrarna som bäst kan avgöra vem som ska vara föräldraledig. Politiker ska inte gå in och detaljstyra hur de sköter sin familj. Sedan kan det vara så att man måste underlätta för bägge att kunna ta föräldraledigt, säger Sven-Olof Sällström.

Han pekar också på att det kanske redan är så att kvinnor håller på att gå om männen på arbetsmarknaden. Som stöd för det lutar han sig mot kvinnornas överrepresentation på högskolan.

Vi ska inte laga något som inte behöver lagas.

– Vi har fortfarande ganska stora löntagargrupper som är födda på 50- och 60-talen där det var mycket mer ojämställd. Vi är i 2018 nu. Tittar du i dag på universitetsvärlden så är 65 procent av studenterna på svenska universitet och högskolor kvinnor. Det vill säga att vi riskerar att få en omvänd situation, där män inte har en tillräckligt hög utbildningsbakgrund för att kunna få de välbetalda jobben, säger Sven-Olof Sällström.

Han menar att den utvecklingen redan kan ses i metropoler som New York, där unga kvinnor på Manhattan ska tjäna mer än män i samma åldersgrupp.

– Vi kan ganska snabbt nå den situationen i Sverige också. Vi måste titta på de nya grupperna som kommer ut på arbetsmarknaden och om vi har eftersläpningar i statistiken. Vi ska inte laga något som inte behöver lagas.

Är det problematiskt att det är en högre andel kvinnor på högskolan?

– Hade det varit tvärt om, att det år 2018 varit 65 procent män på högskolan, då hade det varit ett ramaskri. Just nu är det tyst. Och man måste ställa sig frågan varför.

Själv tror han att skillnaderna i högre studier beror på att det svenska utbildningssystemet inte längre har tillräckliga inslag av disciplin i klassrummet – någonting som alltså pojkar på högstadium och gymnasium skulle vara i särskilt stort behov av.

Driver ni det som fråga?

– Nej, men vi driver ordning och reda i klassrummen, säger Sven-Olof Sällström.

Vill ändra i las

Sverigedemokraterna vill också utvidga undantagen i las från att gälla två till att gälla fem anställda för företag med upp till tio anställda. Det motiveras bland annat med att man vill ge småföretag, som kan vara beroende av viss nyckelkompetens, större möjligheter att överleva i kristider. Utöver det vill Sverigedemokraterna inte ändra i las, säger Sven-Olof Sällström.

Men när han får frågan om vad Sverigedemokraterna skulle kunna tänkas förhandla bort för att få igenom sin migrationspolitik så fredar han inte heller anställningsskyddet.

– Det vore huvudlöst för mig att diskutera vad vi kan tänkas förhandla bort eller inte innan vi är i den situationen. Det tänker jag inte göra. Men den här är viktig för Sverigedemokraterna. Svenska modellen och regelverket kring las är viktiga för oss.

Det finns enskilda motionärer som har velat begränsa strejkrätten

Även strejkrätten säger han att Sverigedemokraterna värnar, och där har partiet ställt sig bakom parternas förslag.

– Det finns enskilda motionärer som har velat begränsa den men vi som parti står inte bakom det, utan vi tycker att strejkrätten ska bevaras. Det är en fundamental del av den svenska modellen att bägge sidor kan varsla om konflikt och genomföra konflikt, säger Sven-Olof Sällström.

I en intervju med tidningen Arbetet var partiledare Jimmie Åkesson (SD) osäker om partiet var för eller emot lagfästa minimilöner i lärlingsanställningar. Sven-Olof Sällström är beredd på frågan:

– Det som menas, och det har jag säkerställt också, är att det ska vara en procentuell andel av ingångslönen i ett avtalsområde. Det vill säga att arbetsmarknadens parter avgör vad ingångslönen är i avtalsområdet och sedan sätts den procentuella andelen utifrån hur stor del som är arbete och utbildning, säger Sven-Olof Sällström.

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar