Stor riksdagsmajoritet för parternas förslag Riksdagspartierna har också fått svara på frågan om de kommer driva fler ändringar i strejkrätten. S, MP, V och SD svarar tydligt nej på den frågan. Foto: Vilhelm Stokstad / TT

Stor riksdagsmajoritet för parternas förslag

Strejkrätten Vänsterpartiet stödjer inte parternas förslag till ändring i konflikträtten, visar Arbetsvärldens enkät. Det gör däremot Moderaterna, Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet.
8 jun 2018 | 16:26
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) har redan flaggat för att regeringen kommer skicka ut parternas lagförslag om ändring i konflikträtten på remiss.

Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna ställer sig alla bakom parternas förslag i Arbetsvärldens enkät.

Förslaget går i korthet ut på att arbetstagare inte längre ska få vidta stridsåtgärder mot arbetsgivare som redan är bundna av kollektivavtal så länge inte syftet med stridsåtgärden är att uppnå ett kollektivavtal som medför fredsplikt.

Det får också en oproportionerligt och orättvist negativ effekt för fackföreningar utanför centralorganisationerna

Däremot säger Vänsterpartiet tydligt Nej till förslaget. Partiet anser att det utgör en eftergift till arbetsgivarna som på sikt riskerar att öppna upp för gula fackföreningar och avtalsshopping:

”Det får också en oproportionerligt och orättvist negativ effekt för fackföreningar utanför centralorganisationerna. Sammantaget gör det att vi inte kan ställa oss bakom parternas förslag. Dessutom är det tveksamt om förslaget löser situationen i Göteborgs hamn, den konflikt som föranlett förslaget,” skriver partiet till Arbetsvärlden.

Allianspartierna utöver Moderaterna svarar visserligen att det är positivt att parterna söker lösningar eller tar ansvar för att lösa problematiken i Göteborgs hamn men är inte lika tydliga i sina ställningstaganden.

Fler ändringar

Partierna har också fått svara på frågan om de kommer driva fler ändringar i strejkrätten. S, MP, V och SD svarar tydligt Nej på den frågan.

Alliansen driver sedan tidigare frågan om en proportionalitetsprincip för sympatiåtgärder. Centerpartiet svarar att möjligheten att sätta företag utan organiserad arbetskraft i blockad och möjligheten till sympatiåtgärder bör ses över och anpassas till dagens förhållanden.

Kristdemokraterna vill att stridsåtgärder alltid ska föregås av medling via Medlingsinstitutet.

Enkät om strejkrätten

Arbetsvärlden ställde via mejl följande två frågor om strejkrätten till riksdagspartierna:

1. Står ni bakom parternas förslag?

2. Kommer ni driva fler ändringar i strejkrätten?

Så svarade partierna

Socialdemokraterna:

1. I den svenska modellen är det parterna som ska göra upp. Vi stödjer uppgörelsen.

2. Nej.

Moderaterna:

1. Ja, vi tycker att det är ett rimligt förslag.

2. I första hand måste problemen i Göteborgs hamn lösas. Vi har även ett förslag om att införa en proportionalitetsprincip vid sympatiåtgärder för att minska skadan för utomstående.

Vänsterpartiet:

1. Nej. Förslaget är en eftergift till arbetsgivarna och påverkar därmed maktbalansen på arbetsmarknaden. Det riskerar på sikt att öppna upp för gula fackföreningar och avtalsshopping, och att arbetsgivarsidan utvecklar nya sätt att pressa tillbaka facket. Det får också en oproportionerligt och orättvist negativ effekt för fackföreningar utanför centralorganisationerna. Sammantaget gör det att vi inte kan ställa oss bakom parternas förslag. Dessutom är det tveksamt om förslaget löser situationen i Göteborgs hamn, den konflikt som föranlett förslaget.

2. Nej. Vänsterpartiet värnar strejkrätten. Det är en lagstadgad, demokratisk rättighet och helt nödvändig för att arbetstagarna ska kunna försvara uppnådda rättigheter och på sikt förbättra dem. Vi behöver snarare stärka arbetstagarnas position på arbetsmarknaden idag, inte angripa en av grundvalarna för ett fritt och välorganiserat arbetsliv.

Centerpartiet:

1. Vi tycker det är positivt att parterna tar sitt ansvar för detta, att de är överens och jobbar för att lösa problematiken i Göteborgs hamn.

2. Centerpartiet vill att en proportionalitetsprincip för arbetsmarknadskonflikter införs. Möjligheten att sätta företag utan organiserad arbetskraft i blockad och möjligheten till sympatiåtgärder bör ses över och anpassas till dagens förhållanden.

Liberalerna:

Liberalerna ser positivt på att parterna tar ansvar för att skapa balans på arbetsmarknaden. För att säkerställa att den svenska modellen kan hantera framtida problem är det av yttersta vikt att kryphål i lagen, som tydligt exponerats i Göteborgs hamn, täpps igen.

Sverigedemokraterna:

1. Ja. Det är utmärkt att parterna kommer överens. Detta visar på styrkan i den svenska modellen!

2. Nej.

Miljöpartiet:

1. Ja Miljöpartiet ser mycket positivt på att parterna lyckats komma överens i frågan. När fackförbund och arbetsgivare själva når fram till en överenskommelse finns de bästa förutsättningarna för att nå en bra lösning.

2. Nej

Kristdemokraterna:

1. Vi välkomnar att parterna är överens, det här blir till underlag för ett förslag som vi hoppas att en regering kan lägga fram så fort som möjligt.

2. Kristdemokraterna vill införa proportionalitetskrav för sympatiåtgärder så att de inte oskäligt drabbar någon motpart eller hotar samhällsviktiga funktioner. Vi vill också att arbetsrättsliga konfliktåtgärder alltid ska föregås av medling via Medlingsinstitutet.

+ Expandera
8 jun 2018 | 16:26

Relaterad läsning

Visa artikelns 1 kommentar
Kommentera
  1. Av Tobias 10 jun 2018:

    Detta kallas demokrati. Men medlemmarna har inte fått säga sitt. S liknar mer ett sovjetiskt diktaturskap när man värnar om arbetsgivarnas möjligheter till inskränkningar i ”den svenska modellen”.
    Man kan kanske kalla detta för demokratisk diktatur! Säg vad ni vill men vi kör över er ändå.
    Sedan kan man uttrycka som ett statligt verk, Är du/ni inte nöjd, överklaga.

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev