Dold rapport avslöjar säkerhetsbrister på pendeltåg I den hemlighållna rapporten från MTO Säkerhet uppger MTR att de åtgärdat problem med kamerorna. Något som inte ska visa sig stämma. Foto: Faksimil, Tim Aro/TT

Dold rapport avslöjar säkerhetsbrister på pendeltåg

Säkerhetsbrister på Stockholms pendeltåg mörkades för skyddsombuden. Men de brister som den hemliga rapporten pekade ut är kvar ett år senare. Brister som får förarna att frukta för att klämma resenärer.
31 okt 2023 | 07:22
+1
0
+1
2
+1
2
+1
1
+1
8
+1
2

Rapporten är märkt ”konfidentiellt”. Så konfidentiell att MTR inte ens lät skyddsombuden på pendeltåget ta del av den. Rapporten utfördes av MTO Säkerhet och undersökte hur det ensamma ansvaret för upp till 1 800 resenärer påverkade förarnas arbetsmiljö. Den var klar redan i januari. När Arbetsvärlden nu tar del av den framgår att flera av de brister som pekas ut ännu inte åtgärdats. En av dem gäller de kameror som ersätter tågvärdarnas kontroll av vad som händer vid dörrarna. 

”Det känns jobbigt. Man vet ju inte riktigt vad som är där och man vill ju inte klämma någon eller köra iväg med något fast i dörren. Kanske missa att ett barn stiger ombord men föräldern inte hinner på.”, skriver en förare som önskar vara anonym. 

Bilder från förare visar hur lågt stående sol bländar ut kamerorna.
Bilder på skärmen i förarhytten, tagna i april och augusti 2023, visar hur lågt stående sol bländar ut kamerorna. Bilderna har maskats av källskyddskäl. Foto: Privat

I slutet av 2022 inledde tågentreprenören MTR projektet att avskaffa tågvärdarna på Stockholms pendeltåg. I deras ställe skulle bland annat säker av- och påstigning övervakas genom kameror och skärmar i förarhytten. Projektet har mötts av stort motstånd från både tågvärdar och förare och deras fackliga organisationer som menar att det äventyrar både förares och resenärers säkerhet.

I november 2022 följde en person från konsultföretaget MTO Säkerhet med förare som körde tåg utrustade med kameror. Denna kunde då konstatera flera tekniska brister med kamerorna som föraren använder för att inte klämma resenärer.

MTR lovade att bristerna var åtgärdade

I rapporten konstaterar observatören att kamerabilden ”vid ett flertal körningar” är så suddig att det ”i vissa fall” inte går att se vad som händer vid dörren. Lampor på perrongen kunde skapa ljusfenomen, så kallade ”light blooms”, som ytterligare försämrade bilden. Vid direkt solljus hände det vid flera tillfällen att kamerorna bländades, vilket enligt rapporten ”gjorde det omöjligt för lokföraren att avsyna passagerarutbytet”.

Bilder på skärmarna ur rapporten som visar att det inte går att se passagerarna.
I rapporten visar MTO Säkerhets egna bilder de siktproblem som fortfarande gäckar förarna. Foto: Faksimil

I slutet av rapporten tillägger MTR själva att ”Samtliga, i rapporten nämnda, användbarhetsproblemen är åtgärdade.” 

Bristerna kvar ett år senare

Men Arbetsvärlden har tagit del av vittnesmål från förare, avvikelserapporter och bilder som visar att problemen, nästan ett år senare, är kvar och har varit det under hela året. Dessutom tillkom än värre problem när snö och is började täcka kamerorna. Bilder visar förares skärmar där flera av bilderna som ska visa dörrar och passagerare är helt vita. 

Under vintern och våren 2023 isade kamerorna upprepat igen. Till höger syns förarens vy på skärmen i förarhytten. Bilden är tagen i mars 2023. Den har maskats av källskyddskäl. Foto: Privat

”Exakt samma problem som noterades av MTO fortsätter ske än idag, vi ser kontinuerligt rapporter komma in angående dessa problem. Dålig sikt genom kamerorna uppstår fortfarande genom solsken, regn, döda insekter, light bloom, snö och is.”, skriver den anonyma föraren. 

En annan förare beskriver hur kamerorna snabbt smutsas ned.

”Det verkar som om de har missat att kamerorna måste tvättas regelbundet”, skriver föraren som även denna begärt få vara anonym. 

Trodde att de åtgärdat problemen

MTR:s kommunikationschef Niklas Ekström säger att han inte fått någon annan information än att de problem som rapporten tar upp ska ha blivit åtgärdade. 

Niklas Ekström är kommunikationschef på MTR Nordic.
Niklas Ekström. Foto: Victor Fremling

– Vi har vid det tillfället trott att det var åtgärdat genom prestandaförbättringar. Men det är ett kontinuerligt förbättringsarbete vi gör, säger han. 

Enligt Niklas Ekström har ett flertal åtgärder vidtagits under det gångna året för att förhindra problemen. Ett av dem är ökad rengöring av kamerorna när de står i depån, ett annat är inrättandet av ett mobilt team som ska kunna rycka ut och fixa kamerorna medan tåget och passagerarna väntar.

Rutiner har upprättats som säger att om kamerorna inte fungerar ska tåget stoppas. Därefter ska det Operativa Trafikstödet, OTS, tillkallas. Om de inte kan lösa problemet åker denna person med på tåget som de egentligen avskaffade tågvärdarna. I sista hand ska tåget tömmas och ställas in.

Känner sig tvingade att köra ändå

Stopp sker också. Men de förare som Arbetsvärlden pratat med säger att det inte är så enkelt. Uppdraget att hålla trafiken rullande kommer i konflikt med ansvar för säkerheten. Föraren måste själv göra bedömningen: bilden är dålig, men är den tillräckligt dålig för att stoppa tåget? Är det tillräckligt dåligt för att skapa kaos i trafiken och upprörda resenärer? Men sedan följer en kamp med driftledningen för att få gehör för beslutet. Det sker dessutom så ofta att man ibland kör ändå för att inte återigen vara källa till trafikstörningar eller för att helt enkelt kunna slutföra sitt arbetspass. 

Kampen om MTO-rapporten

Konsultföretaget MTO Säkerhet utförde arbetet med rapporten under november 2022.
 
Rapporten överlämnades till MTR i januari 2023.
 
Skyddsombuden på pendeltåget blev inte informerade.
 
Att rapporten fanns avslöjades av en slump i juni när facket ST bad konsultföretaget att göra en rapport å deras vägnar.
 
Skyddsombuden från både Seko och ST begärde att få se rapporten. MTR nekade.
 
ST tog då första stegen till en rättslig process för hindrande av skyddsombud
 
I samband med stämningen av förare för den vilda strejken krävde förarna i rätten att MTR skulle lämna ut rapporten.
 
I juni uppmanade trafikregionråd i Stockholm, Anton Fendert, att rapporten skulle lämnas ut.
 
Efter att först åter ha nekat i en central förhandling mellan ST och Almega Tågföretagen, vände MTR i september.
 
Ett par dagar efter fick pendelns skyddsombud ta del av den under sträng sekretess.
 
MTR fortsätter dock neka tillgång till ytterligare underlag.

+ Expandera

”Det finns inrapporterade händelser där man måste bråka sig fram för att få OTS, eller att få ställa in tåget på grund av fordonsfel. Man måste försvara sin aktion, vilket många, inklusive jag, är enormt frustrerade över då ansvaret och bedömningen ju ligger på oss.”, skriver en av förarna till tidningen. 

MTR:s kommunikationschef känner inte igen bilden. 

– Det är inte i enlighet med rutinerna. Det är inget jag hört talas om så det är svårt att kommentera det, säger MTR:s Niklas Ekström. 

Bilder på skärmarna i förarhytten visar hur ljusöverstrålning skymmer sikten.
Bilder från förare tagna i september och oktober 2023 visar att problemen med ”light blooms” kvarstår. Bilderna har maskats av källskyddsskäl. Foto: Privat

”Fungerar rent säkerhetsmässigt”

Men trots kameraproblemen bedömer MTR att situationen är säker för både förare och resenärer.

– Vi har hittills i år haft rekordfå säkerhetsincidenter. Det tyder på att det är en lösning som fungerar rent säkerhetsmässigt, säger han. 

De problem som uppstått med kameror som isats igen beror enligt Niklas Ekström på att leverantörens löfte om att kamerorna kan avisa sig själva inte visade sig stämma. Att korrigera det är en process som pågår med leverantören, säger han. Men i väntan på en teknisk lösning hyrs extra personal in från bemanningsföretaget Veteranpoolen med uppdraget att rycka ut och skrapa bort is från kamerorna från perrongen.

Kamerorna skulle ersätta tågvärdarna. Nu får ni kalla in extra resurser för att kamerorna ska fungera. Var det förhastat att avskaffa tågvärdarna?

– Det här är ett uppdrag vi fått från trafiknämnden. Vi har en teknik som inte fungerat enligt tänkt funktion i vissa undantagsfall. Resurserna är för att skapa en extra säkerhetsberedskap inför den kommande vintern, säger Niklas Ekström.

Rättelse: Det stod tidigare i artikeln att Veteranpoolen var ett företag knutet till MTR. Korrekt är att det är ett fristående bemanningsföretag.

Arbetsmiljörisker enligt MTO Säkerhet

Högre arbetstempo med minskad möjlighet till mikropauser för att upprätthålla uppmärksamhet.
 
Minskade möjlighet till raster.
 
Ökad mental arbetsbelastning.
 
Osäkerhet kring möjligheten att genomföra samtliga arbetsuppgifter utan tågvärd ökar oro och stress.
 
Dåligt kvalitet på kamerabilderna gör det omöjligt att övervaka dörrarna.
 
Rapporter från förare om huvudvärk och ömma ögon efter genomfört arbetspass.
 
Stark ljusstyrka på skärmen och kontrast mellan mörker utomhus verkar bländande.

+ Expandera
31 okt 2023 | 07:22

Relaterad läsning

Visa artikelns 1 kommentar
Kommentera
  1. Av Tobbe 31 okt 2023:

    Kanske inte så konstigt att de har rekordfå incidenter när de har haft rekordfå avgångar? Statistik är verkligen formbar till vilket syfte som helst!

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev