Trafikregionrådet: ”Inte nöjd med hur MTR tagit ansvar för arbetsmiljön” anton Fendertx, trafikregionråd i Stockholm (MP) kritiserar hur MTR tagot ansvar för arbetsmiljön i samband med att tågvärdarna tagits bort. Foto: Region Stockholm och TT.

Trafikregionrådet: ”Inte nöjd med hur MTR tagit ansvar för arbetsmiljön”

Trafikregionrådet Anton Fendert (MP) säger till Arbetsvärlden att han inte är nöjd med hur MTR tagit sitt ansvar för arbetsmiljön. Enligt Sekoklubbens ordförande agerar MTR av ”ren illvilja”. Fackförbundet ST menar att Arbetsmiljöverkets motivering av hävningen av skyddsstoppet på pendeltrafiken är "sorglig".
Maja Aase
28 apr 2023
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0

Skyddsombuden för ST Pendeln stoppade i måndags allt ensamarbete för lokförarna, men enligt Arbetsmiljöverket saknas tillräckliga skäl för en fortsättning. I onsdags hävde Arbetsmiljöverket skyddsstoppet.

Arbetsmiljöverkets sektionschef Anette Wendel kommenterade hävningen i en mejlkommentar till Arbetsvärlden.

Vi bedömer att det inte finns tillräckliga skäl att förbjuda ensamarbete. Vår bedömning är att arbetsgivaren i nuläget har vidtagit tillräckliga åtgärder för att ensamarbete ska kunna ske på ett säkert sätt för personalen. Det innebär att arbetet att köra tåg utan tågvärdar kan återupptas igen.

Niklas Simson, ST. Foto: Fredrik Hjerling.

Jag tycker att man går väl långt i sin iver att spara pengar.

Niklas Simson, fackförbundet ST:s biträdande förhandlingschef, anser inte att Arbetsmiljöverket givit någon egentlig förklaring till hävningen.

– Sorgligt, kommenterar han till Arbetsvärlden.

– I det här läget hoppades vi på att Arbetsmiljöverket skulle åtminstone ha motiverat sitt beslut, säger Niklas Simson.

– Jag undrar också över vilken vägledning myndigheten har tänkt att ge skyddsombuden i deras fortsatta uppdrag att övervaka arbetsmiljön?

Enligt uppgift till Arbetsvärlden är samverkan sedan länge mellan de två fackförbunden ST och Seko inte den bästa. Att skyddsstoppet som ST initierade skrevs under av Seko ses som ett viktigt steg.

ST: Handlar om besparingar

Enligt plan ska de drygt 300 tågvärdarna helt ha fasats ut i höst. En förändring som enligt Niklas Simson varken handlar om förbättrad service eller ökad säkerhet utan endast om besparingar.

– Jag tycker att man går väl långt i sin iver att spara pengar och tittar för lite på arbetsmiljöfrågor och vilken service man ska ge medborgarna. En stor del av problemen just nu handlar om personalens dåliga arbetssituation.

Kollektivtrafiken går mot underskott

Region Stockholms målsättning är att pendeltågsverksamheten ska vara ”modern, attraktiv och effektiv”. Samtidigt kostar kollektivtrafiken mer skattepengar än beräknat och regionen riskerar ett underskott på runt 3,5 miljarder. Att ersätta tågvärdarna med olika tekniska och mobila lösningar ska spara hundratals miljoner kronor.

Ordförande för Sekoklubben lämnar

Enligt arbetsgivaren MTR ska alla tågvärdar få erbjudanden om nya jobb inom koncernen. Susann Högye-Bäckman, ordförande för Seko Pendelklubben, är mycket hård i sin kritik mot MTR.

Susann Högye-Bäckman, Seko.

De agerar utifrån ren och skär illvilja. Jag är övertygad om att MTR, efter allt de har gjort och alla lögner, måste bort från svensk arbetsmarknad.

– De agerar utifrån ren och skär illvilja. Jag är övertygad om att MTR, efter allt de har gjort och alla lögner, måste bort från svensk arbetsmarknad.

Enligt henne är beslutet att ta bort tågvärdarna inte baserat på verkliga förhållanden utan har utretts utifrån felaktiga förutsättningar, vilket återkommande dementeras av SL.

De viktigaste nyheterna en gång i veckan
Nyheter

– Våra jobb är inte något banalt trams utan handlar om att rädda liv, säger Susann Högye-Bäckman. Inte varje dag, men att det över huvud taget händer borde vara tillräckligt. Men nu har det gått så mycket prestige i det här.

Tidningen Arbetet konstaterar att det under 2022 rapporterades in närmare 15 000 incidenter inom pendeltågstrafiken, enligt Stockholms trafikförvaltning.

Vid drygt 1 300 fall har människor omkommit, skadats eller riskerat att skadas. I snitt har pendeltåg utsatts för skottlossning en gång i månaden och hot och våld mot personal och passagerare har förekommit vid över 200 tillfällen.

Trafikregionrådet inte nöjt med MTR

Trafikregionrådet Anton Fendert (MP) uppger till Arbetsvärlden att det är ”en viktig prioritering” att det finns synlig personal i pendeltågstrafiken.

– Jag bedömer att de här förändringarna kommer att upplevas som en förbättring när de fått implementeras fullt ut, säger Anton Fendert. I det arbetet är det självklart också viktigt att personalen upplever att de har en god arbetsmiljö och där har MTR ett mycket stort ansvar. Jag är inte nöjd med hur de tagit sitt ansvar hittills.

Niklas Ekström, kommunikationsansvarig på MTR, försvarar besluten.

– Frågan om arbetsmiljö för våra lokförare i samband med att vi implementerar den förändring av bemanningen på pendeltågen som trafiknämnden beslutat om är otroligt viktig.

– Vi har tillsammans med våra skyddsombud genomfört över 20 riskbedömningar och tillsammans tagit fram en lösning som vi anser är trygg och säker. Detta har även beslut av Arbetsmiljöverket visat på.

Maja Aase
28 apr 2023

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar