Därför stöttar facken Postnord  – ”Tesla kommer in och skapar kaos” Frågan om Teslas registreringsskyltar förenar facken och Postnord. Bilden är ett montage. Foto: Pontus Lundahl/TT

Därför stöttar facken Postnord – ”Tesla kommer in och skapar kaos”

Teslakonflikten Skulle tingsrätten besluta att förvaltningsrättsliga lagar står över konflikträtten skulle det skaka hela den svenska modellen. Därför blir det naturligt för arbetsgivaren Postnord och facket att stå eniga. Det menar ST:s förbundsjurist Joakim Lindqvist.
5 dec 2023 | 13:38
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
2

Att företag under press från fackliga stridsåtgärder vänder sig till civil domstol för att stoppa dem är inte ovanligt. Bara i Sverige. Att Tesla med två stämningar försöker få tingsrätter att upphäva effekten av ST och Sekos sympatiblockad av leveransen av registreringsskyltar kan på sikt hota den svenska modellen, enligt Joakim Lindqvist, förbundsjurist på ST.

Att facken vill in i rättskonflikten har att göra med att de vill försvara sin och i förlängningen medlemmarnas rätt till facklig konflikt. Joakim Lindqvist säger att de inte kan stå bredvid och överlåta motståndet till Postnord när det är deras medlemmars rättigheter som kommer beröras.

Tesla slår tillbaka mot sympatiåtgärder

Sedan den 21 november har facken på Postnord vägrat hantera post från och till Tesla i sympati med IF Metalls konflikt om kollektivavtal. Det innebär att nya Teslabilar inte kan tas i trafik eftersom registreringsskyltarna går från Transportstyrelsens tillverkare till Tesla och bilägarna via enbart Postnord. Norrköpings tingsrätt fattade snabbt ett tillfälligt beslut om att ge Tesla rätt att hämta ut skyltarna hos tillverkaren, ett beslut som nu överklagats av Transportstyrelsen. Men Tesla har även stämt Postnord.

”Denna tvist handlar om ett mycket allvarligt, närmast systemhotande, agerande hos Post Nord. PostNord har åtagit sig att utföra en samhällsviktig tjänst, insamling och utdelning av postförsändelser.”, skriver Teslas ombud i sin stämningsansökan till Solna Tingsrätt.

Men Solna tingsrätt dit Tesla vänt sig för att tvinga Postnord att återuppta leveransen ansåg att frågan behövde utredas noggrannare när postlagstiftning krockar med grundlagsstadgad konflikträtt.

­– Det har aldrig hänt att en konfliktande part har agerat på det här sättet och försökt använda förvaltningsregler och avtalsrätt i ett försök att kringgå strejkreglerna. Det är en speciell situation, säger Joakim Lindqvist.

ST: Teslas ”kaos” kan välta svensk modell

Postnord och facket står nu på samma sida, även innan facket accepterats som part. I sitt yttrande till tingsrätten går företaget in till strejkrättens försvar.

Joakim Lindqvist, förbundsjurist på ST
Joakim Lindqvist. Foto: Fredrik Hjerling

”Det vore/…/djupt olyckligt om tingsrätten skulle bifalla Teslas yrkanden om interimistiska säkerhetsåtgärder, och därigenom tvinga PostNord till dispositioner som/…/medför en risk att de anställdas grundlagsskyddade rätt till stridsåtgärder kränks.”, skriver Postnords ombud i sitt yttrande.

Trots att situationen är ovanlig, anser Joakim Lindqvist att Postnords hållning är naturlig. Skulle domstolen besluta att förvaltningsrättsliga lagar står över konflikträtten skulle det skaka hela den svenska modellen i grunden. Det skulle inte bara påverka facken.

– Arbetsgivare och arbetstagare är oense även på svensk arbetsmarknad, men formerna för hur man hanterar sina konflikter, regelsystemet, är mycket klarare i Sverige än i andra länder. När det kommer någon och försöker skapa kaos i systemet så är det inte konstigt att alla inblandade parter reagerar och tänker på samma sätt, säger han.

Facket vill se till att Postnord inte viker

ST är hittills nöjda med Postnords hållning, men ett av motiven till att bli part i målet är att försäkra sig om att den inslagna linjen inte överges även om tingsrätten dömer till Teslas fördel.

– Om Tingsrätten säger till posten att de måste utföra jobbet och de säger till våra medlemmar att göra det kommer de hamna i en utsatt situation, trots att det en laglig blockad enligt konstens alla regler.

Hur kommer ni att agera då?

­– Vi skulle råda våra medlemmar att inte lyda helt enkelt. Skulle de då bli utsatta för disciplinåtgärder skulle vi hävda att Postnord kränkt föreningsrätten och kalla till tvisteförhanding som skulle gå vidare till arbetsdomstolen, säger Joakim Lindqvist.

Besked från Solna tingsrätt om huruvida facken inkluderas som part väntas på onsdag.

Arbetsvärlden har sökt Tesla, men tidningens mejl förblir obesvarade.

5 dec 2023 | 13:38

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev