Det närmar sig deadline för IF Metalls strejkvarsel mot Tesla på landets samtliga verkstäder. Foto: TT/IF Metall

IF Metall: ”Vi kommer vara hårda om Tesla fortsätter”

Kollektivavtal Enligt IF Metall har Tesla försökt kartlägga vilka som är med i facket inför en eventuell strejk på fredag. Sedan förbundet gått ut och berättat om det har dock bolaget slutat fråga, enligt förbundsjuristen Darko Davidovic.
24 okt 2023 | 10:07
+1
1
+1
1
+1
0
+1
0
+1
2
+1
0

IF Metall har varslat om strejk på Teslas tio verkstäder i Sverige. Orsaken är att facket, sedan länge, velat ha ett kollektivavtal med arbetsgivaren.

Konflikten bryter ut på fredag den 27 oktober, om inte parterna kommer överens innan dess.

Dagens arbete var först att berätta att bolaget försökt kartlägga vilka som kommer att delta i strejken, och därmed vilka som är med i facket. Chefer ska ha skickat ut dokument eller ringt anställda för att höra om de ska jobba under fredagen.

Enligt IF Metalls förbundsjurist, Darko Davidovic, har medlemmar kontaktat fackets avdelningar som i sin tur uppmärksammat förbundskontoret på vad som hänt.

– Nu ska vi träffas och förhandla, vi måste ju reda ut det här. Men vi kommer att vara väldigt hårda och utöka varslet om det är så att man angriper våra medlemmar, säger Darko Davidovic till Arbetsvärlden.

Fackligt medlemskap är känslig info

Enligt dataskyddsförordningen, GDPR, är medlemskap i ett fackförbund en så kallad känslig personuppgift. Den får då inte behandlas, till exempel av en arbetsgivare. Men det finns undantag.

Ett sådant undantag är om anställda gett sitt samtycke till att dela information, i det här fallet att man är med i facket. Enligt uppgifter skulle det inte ha funnits någon skyldighet att svara på Teslas fråga för de anställda.

Arbetsvärlden har upprepade gånger försökt få ett besked om vilken praxis som gäller på området från ansvarig myndighet, Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Men från presstjänsten där upprepar man att det vore att spekulera i ett enskilt fall, vilket man inte vill.

Men enligt Darko Davidovic är frågeställningen tydligt olaglig, då man är i beroendeställning som anställd.

– Säg att du är min chef och jag är beroende av min lön som anställd hos dig. Då kan du be mig göra ganska många konstigt saker som jag förmodligen kommer att göra för att inte förlora min inkomst. Ett medgivande i beroendeställning är inte ett medgivande.

Tesla ska ha slutat fråga

Och på IMY:s hemsida kan man läsa att ”samtycke inte kan användas till stöd för utlämnande av känsliga uppgifter som är till nackdel för den anställda, utan bör normalt endast komma ifråga för utlämnanden som är till fördel för den anställda”.

Och om man inte kan säga nej till en åtgärd, utan negativa konsekvenser, är det inte ett giltigt samtycke.

Det här är känsligt

  • Etniskt ursprung
  • Politiska åsikter
  • Religiös eller filosofisk övertygelse
  • Medlemskap i en fackförening
  • Hälsa
  • En persons sexualliv eller sexuella läggning
  • Genetiska uppgifter
  • Biometriska uppgifter som används för att entydigt identifiera en person.

Sådana uppgifter anses vara känsliga enligt dataskyddsförordningen, och har därför ett starkare skydd där. Källa: IMY

+ Expandera

Enligt Darko Davidovic har inga fler medlemmar hört av sig om att bolaget frågar om de ska jobba på fredag eller inte, sedan förbundet gick ut med att Tesla gjort detta.

– Nu agerar vi inte på det här utan försöker förklara att i Sverige har vi en modell där man inte krigar och stämmer varandra i varje fråga, utan försöker lösa dem.

Arbetsvärlden har sökt Tesla för en kommentar.

24 okt 2023 | 10:07

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar