Mats Green, M: ”Jag hoppas valrörelsen handlar om arbetslinje mot bidragslinje” Mats Green har varti Moderaternas arbetsmarknads- och integrationspolitiska talesperson sedan 2019.Foto: Ewa Persson

Mats Green, M: ”Jag hoppas valrörelsen handlar om arbetslinje mot bidragslinje”

Valintervju 2022 Mats Green kom ut ur den röda garderoben som moderat när han gick i nionde klass. Något oväntat för att vara född i en socialdemokratisk familj och uppvuxen i miljonprogrammet Öxnehaga. Som Moderaternas arbetsmarknadspolitiker drömmer han om en valrörelse där arbetsmoralen står mot bidragslinjen.
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
3

Hade Mats Green fått styra och ställa helt som han ville så hade han på sina kampanjbilder suttit uppflugen på ryggen på en häst i full ryttarmundering.

Dessvärre har Moderaternas kommunikatörer bestämt avvisat alla idéer av det slaget. På samma sätt som den gamle partistrategen Per Schlingmann på sin tid beordrade medlemmarna att lämna pärlhalsbanden hemma anses en moderat politiker på en springare sända ut fel typ av budskap till väljarkretsen.

– Jag kan förstå att det där kan sticka i ögonen på vissa, att det signalerar överklassighet. Men jag kommer inte från någon borgerlighet överhuvudtaget utan tvärt om, jag är aktiv på en sliten 4H-gård. Dessutom är det en helt felaktig uppfattning om den kvinnodominerade ridsporten, säger Mats Green.

Njuter av samspelet med hästen

När Mats Green talar om ämnet ridsport får han något lätt drömmande i blicken. Dressyrmomentet har han inte mycket till övers för, men den njutning han får ut av hoppning och fälttävlan, av samspelet med hästen – han vet inte hur han ska beskriva det.

– Det är den enda idrotten som betyder något för mig. För resten av min familj är idrott det enda som betyder något. Men de är inga hästpersoner.

Själv kom Mats Green ut som moderat när han gick i nionde klass

I sin familj var Mats Green en avvikande figur under sin uppväxt i bruksorten Huskvarna i Småland. Sedan generationer tillbaka hade hans familj varit rödare än röd, hans mamma jobbade på Riksbyggen, hans pappa verkade inom kommunen, de bodde i vad Mats Green beskriver som ett av stadens utanförskapsområden, Öxnehaga.

Själv kom Mats Green ut som moderat när han gick i nionde klass.

Viktigt med ideologin

Det är något med det, att komma från en röd eller blå familj och vända sig till det andra laget. Hur gick det till egentligen?

– När man gör det så gör man det av ideologiska skäl, man gör det av övertygelse, inte bara för att man föds och landar i det. Så jag tror att man ser på partitillhörighet lite annorlunda, att värderingar och ideologi blir viktigare för en än om man hamnar i ett parti av födsel eller ohejdad vana.

Så vad var det som lockade dig? Vilka värderingar var det som rimmade med dina?

– På skolan där jag gick reagerade jag på att om det var någon som var mobbad så var det mobbaren som fick allt fokus. Hur bakgrunden och uppväxten varit. Men man såg egentligen inte mobboffret och man ville inte flytta mobbaren. Och jag tyckte att det var ett helt felaktigt fokus. Inom Moderaterna såg man på det annorlunda, där fokuserade man på brottsoffret, säger Mats Green och fortsätter:

– Men sedan är det klart att det också handlade om en motreaktion till jantelagen i bruksorten. Men alla är väl både en revolt mot och en produkt av sin uppväxt.

Om du säger att samhället ska finnas där när du behöver det så innebär det också att du har en skyldighet att leverera in till det samhället

Sett i backspegeln säger Mats Green – som i själ och hjärta betraktar sig själv som anglofil och som beklagar att de svenska riksdagsdebatterna är så mycket torftigare än det parlamenterande som böljar i det brittiska underhuset – att han kan se att han i hög grad präglats av den syn på arbete som han menar är förhärskande i Huskvarna.

Mindre avdrag och mer arbetsmoral

Det må vara hänt, säger han, att den småländska strävsamheten och pliktbaserade synen på arbete lätt kan avfärdas som en klyscha – men det sitter djupt i samhället. Och han menar att det ofta är så att moderater i allmänhet lägger för stor vikt på storleken på jobbskatteavdrag och liknande, när fokuset på den moraliska aspekten av att arbeta borde vara det viktigaste.

VEM ÄR MATS GREEN?

Ålder: 43 år.

Familj: Singel.

Bor: Huskvarna.

Intressen: Ridsport.

+ Expandera

– Om du säger att samhället ska finnas där när du behöver det så innebär det också att du har en skyldighet att leverera in till det samhället som försörjer dig. Folk har en tendens att kanske fokusera alltför mycket på rättigheter. Man behöver fokusera lika mycket på skyldigheter, säger Mats Green och fortsätter:

– Om man inte vill att någon ska ifrågasätta välfärdssystemets och sjukförsäkringarnas legitimitet så behöver man vara tydlig med vad som krävs för att de egentligen ska fungera, och det är också en del av den moraliska aspekten.

väljarna visste inte vad de skulle få om de röstade på Moderaterna. Den här gången har vi ett konkret budskap

Mats Green satt som kommunalråd i Jönköpings kommun från 2005 till 2014, först som oppositionspolitiker och sedermera som kommunstyrelsens ordförande. 2014 valdes han in i riksdagen och är sedan tre år tillbaka Moderaternas arbetsmarknads- och integrationspolitiska talesperson.

Hoppas på ”arbetslinjen” mot ”bidragslinjen”

Efter sitt partis senaste valförlust var han ordförande för dess eftervalsanalysgrupp, och de svagheter i Moderaternas kampanj som lyftes fram i gruppens rapport har kommit att spela en viktig roll i deras förberedelser inför det kommande riksdagsvalet.

– Vad vi i den förra kampanjen saknade var tydlighet, väljarna visste inte vad de skulle få om de röstade på Moderaterna. Den här gången har vi ett konkret budskap: Nu får vi ordning på Sverige.

det handlar inte bara om ren arbetsmarknadspolitik, utan det rör integration som har varit den stora definierande frågan i den här tiden

Mats Green hoppas och tror att valrörelsen till stor del kommer att handla om ”arbetslinjen” kontra ”bidragslinjen”. Han säger att i hans värld kommer dessa storheter alltid att stå mot varandra, och att det är den konflikten som samhället och politiken ytterst handlar om.

– Och det handlar inte bara om ren arbetsmarknadspolitik, utan det rör integration som har varit den stora definierande frågan i den här tiden.

Allt dåligt i ett samhälle vill jag påstå att man kan härleda tillbaka till detta

Det finns omkring 170 000 långtidsarbetslösa som varit utan arbete i ett år i Sverige. Om man ska applicera frågan om bidragslinjen kontra arbetslinjen på den här gruppen, hur ska man förstå sig på det?

Mats Green (M) växte upp i röd familj i Huskvarna men fann sitt politiska hem i Moderaterna när han gick i nionde klass. Foto: Ewa Persson.

– Långtidsarbetslösheten är Sveriges enskilt största problem, för när den biter sig fast så utgör den grogrunden för kriminalitet, integrationsproblem, hederskultur, you name it. Allt dåligt i ett samhälle vill jag påstå att man kan härleda tillbaka till detta. Så för att ta krafttag mot arbetslösheten måste det bli lönsammare att arbeta och man måste se till så att man får insatser som är bra för att få just långtidsarbetslösa in i arbete, säger Mats Green och fortsätter:

– Men vi måste också ha ett bidragstak för det måste alltid löna sig att gå från bidrag till arbete. När du staplar alla bidrag är det förhållandevis ofta så att det lönar sig bättre att leva på bidrag än att arbeta, så det behöver vi förändra.

Jobbpremie till arbetsgivare

Drömjobbet: Hästskötare

Vad är ditt drömjobb?

− Hästskötare och beridare.

Vad är ditt senaste digitala framsteg?

− Lärt mig nyttja min Canva-licens.

Har du själv varit arbetslös och fått a-kassa?

− Nej.

Hur skulle du vilja vidareutbilda dig?

− Hästskötare, beridare eller ridskolepedagog. Jag vill tro att jag har vissa pedagogiska kvaliteter.

+ Expandera
För de allra flesta är det ju väldigt påfrestande att leva utanför samhället på det sättet. Är det just de ekonomiska skillnaderna mellan bidrag och arbete som gör att man inte börjar arbeta?

– Det är naturligtvis en kombination av orsaker men man kommer aldrig ifrån det uppenbara att det lönar sig väldigt dåligt att gå från bidrag till arbete. Vi har ju flera branscher som skriker efter arbetskraft och där man inte behöver särskilt mycket erfarenhet för att få jobben men ändå är det väldigt få som söker dem. Det säger ganska mycket. Dels så behöver det alltså bli lönsammare att arbeta, och den andra sidan av det hela är den moraliska aspekten, att det behöver bli mindre lönsamt att gå på bidrag.

Mats Green säger att flera åtgärder måste införas för att fler långtidsarbetslösa ska komma i arbete. Nystartsjobben ska förstärkas, fler praktikplatser ska införas, det ska etableras en utbildningsplikt värd namnet, och skatten ska sänkas för arbetsgivare som anställer långtidsarbetslösa (en så kallad jobbpremie). Vad beträffar Arbetsförmedlingens roll i det hela så menar han att reformeringen av myndigheten är nödvändig – ”de har aldrig tidigare klarat av sitt uppdrag” – men han är kritisk till att den har genomförts av de partier som enades bakom januariavtalet.

Om man tror att vi slaktade AF så är svaret nej. Vi gick från den högsta budgetnivån i historien tillbaka till den nivå som gällde under finanskrisen

– Man hade ingen plan för det och planeringsmässigt blev det väldigt oordnat. Så vill vi ha en Arbetsförmedling som ska finnas i hela landet och krävs det ett kontor så ska man ha ett kontor. Digitala tjänster och digitalisering är jättebra men för just långtidsarbetslösa kan man ha viss skepsis mot att det kommer att fungera.

I 2018 års budget så skar ni i förvaltningsanslagen.

– Om man tror att vi slaktade AF så är svaret nej. Vi gick från den högsta budgetnivån i historien tillbaka till den nivå som gällde under finanskrisen, det vill säga en av de högsta nivåerna någonsin. Dessutom efter en väldigt långdragen högkonjunktur när läget skulle varit bättre än någonsin. Men Arbetsförmedlingen ska finnas i hela landet och vi vill ha färre aktörer som är lättare att hantera. Vi har stångats med Centerpartiet om detta i flera år tillbaka.

Mats Green tycker att moderater ofta lägger för stor vikt frågor som på storleken på jobbskatteavdrag och dylikt, när fokuset på den moraliska aspekten av att arbeta borde vara det viktigaste Foto: Ewa Persson.

Vill ha skärpta krav i a-kassan

När det kommer till a-kassan och försörjningsstödet ger inte Mats Green något klart svar på om nivåerna kommer att förändras om Moderaterna skulle gå segrande under höstens val. Men han betonar att kravbilden på mottagarna av arbetslöshetsförsäkringarna kommer att skärpas om han får sin vilja igenom.

– Det ska finnas krav på motprestation och heltidsaktiviteter, du ska göra allt du kan som enskild för att göra dig anställningsbar. Du har en hel uppsjö av offentliga stöd för att göra det. Du ska arbeta heltid med att göra dig anställningsbar. Sedan är det naturligtvis så att när det gäller utbildningsplikt så ska vi ha en sådan som är värd namnet. Om du upprepade gånger inte klarar utbildningen eller inte fullföljer den så ska det få ekonomiska konsekvenser. Det behöver vara väldigt tydligt när det kommer till försörjningsstödet.

du ska göra allt du kan som enskild för att göra dig anställningsbar

Men är det inte ganska tuffa krav från början?

– Du har väldigt begränsade möjligheter att sätta krav på motprestation och ofta är det så att många av de långtidsarbetslösa inte hanteras av Arbetsförmedlingen utan av kommunerna. För det är de som sitter med försörjningsstödet. Så där bör måste vi börja och sedan ska det vara möjligt att göra hembesök och sådant. Det är nog viktigt att socialtjänsten får den möjligheten.

Har ni i ditt parti några heliga kossor som ni inte är beredda att kompromissa bort om ni bildar regering?

– Vi kommer aldrig att tumma på arbetslinjen i förhållande till bidragslinjen, det finns inte. Därför att det är så heligt och sitter så djupt hos oss.

Kan det bli ett problem i förhållande till Sverigedemokraterna som ju har en annan inställning till arbetslöshetsförsäkringarna än vad ni har?

– Men vi har varit väldigt tydliga med vad det är som gäller, och när det kommer till arbetslinjen kommer vi aldrig att kunna kompromissa, säger Mats Green.

Arbetsvärldens valintervjuer 2022:

Arbetsvärldens valintervjuer 2022:

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev