”Att öka allas chanser i samhället är en viktig liberal uppgift” Liberalerna vill att a-kassan blir obligatorisk. "Det viktiga är: hur får vi in fler i det här skyddsnätet? Sedan måste vi fortfarande ha en a-kassa som trappas ner med tiden för att inte människor ska fastna", säger Roger Haddad, Liberalernas arbetsmarknadspolitiska talesperson, i Arbetsvärldens valintervju. Foto: Kristina Sahlén.

”Att öka allas chanser i samhället är en viktig liberal uppgift”

Valintervju 2022 Jobb åt utlandsfödda kvinnor. Det är Roger Haddads drivkraft i valrörelsen, som arbetsmarknadspolitisk talesperson för Liberalerna. Samtidigt tonar han ner partiets mer radikala krav på obligatorisk a-kassa och nedlagd Arbetsförmedling, trots att han själv aktivt drev den sistnämnda frågan för tio år sedan.
26 apr 2022
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0

Om det är något ämne som har tagit över efter skolfrågorna i Liberalerna, så är det integration. Partiet har lanserat ett ”förortslyft” där man ska ”återta kontrollen” i utsatta områden genom att räkna på antal boende, svenskkunskaper i skolan, ”egenförsörjning” och trångboddhet. Och integration är också det ämne som partiets arbetsmarknadspolitiske nya talesperson Roger Haddad brinner för. Eller rättare sagt: att utlandsfödda kvinnor ska hitta jobb.

I september tog Roger Haddad klivet från utbildningspolitisk till arbetsmarknadspolitisk talesperson.

− Jag kommer alltid tillbaka till långtidsarbetslösa och utrikesfödda. Att stärka individer och öka deras chanser i samhället, det ser jag som en viktig liberal uppgift, säger han när Arbetsvärlden ber om hans personliga hjärtefråga.

I huvudsak nöjd med las-paketet

Den stora arbetsrättsliga frågan som ska klubbas av riksdagen före valet är las-överenskommelsen, den som arbetsmarknadens parter förhandlade fram under trycket från framför allt Centerpartiet, men också Liberalerna.

Ni kommer att rösta ja till regeringens proposition om nya las trots att ni har lämnat januariöverenskommelsen?

− Jag har haft ett antal avstämningar med parterna. Vi stödjer den här viktiga reformen. I huvudsak har vi fått gehör för de förändringar vi vill se vad gäller turordningsregler och även omställning.

Det som är viktigt när man generellt expanderar lärosätenas anslag är att det ska riktas mot bristyrken.

Är lärosätena redo att ta emot de som vill vidareutbilda sig?

− Lärosätena har kapacitet. Det som är viktigt när man generellt expanderar lärosätenas anslag är att det ska riktas mot bristyrken. Min bedömning är att både yrkeshögskolorna och lärosätena har ett slags beredskap.

Roger Haddad har klätt sig ”lite leisure” inför att han ska bli fotograferad av Arbetsvärlden. I vanliga fall har han alltid kostym och slips men idag har han förberett sig med en färgad skjorta under den mörkblå kostymen. Slipsen har han lämnat hemma. Och han verkar bekväm med det.

Var kommunalråd i Västerås

Roger Haddad återkommer ofta till sitt lokala engagemang i arbetsmarknadspolitiken. När Arbetsvärlden frågar vad som gör just honom till en bra arbetsmarknadsminister efter valet, vill han lyfta sina lokala erfarenheter som kommunalråd i Västerås – som han, lite kaxigt, säger skiljer honom från nuvarande arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

När inspelningen har stängts av säger Roger Haddad att han är uppriktigt oroad över att Arbetsförmedlingen inte längre finns, eller bara har öppet fyra timmar på vissa orter. Det drabbar de långtidsarbetslösa och utrikesfödda kvinnorna. Som tidigare kommunalråd i Västerås är han van att styra upp utbildningar och program där staten och Arbetsförmedlingen sviker, förklarar han.

Roger Haddad har kritiserat att långtidsarbetslösa och funktionshindrade lämnats i sticket.

Trots att arbetslösheten minskat när coronapandemin har gett med sig, så har ännu inte de långtidsarbetslösas situation lättat. De närmare 180 000 personer som varit arbetslösa mer än ett år lär bli en het fråga i valrörelsen. Möjligen förstärks den debatten om många ukrainska flyktingar kommer som kortsiktigt skulle kunna konkurrera om de lediga jobben.

Kritikerna av Arbetsförmedlingens reformering hävdade att just lägre förvaltningsanslag, med mindre personal i rehabiliteringskedjan och mer datorisering och privatisering, riskerade att slå hårdast mot just de långtidsarbetslösa. Roger Haddad har kritiserat att långtidsarbetslösa och funktionshindrade lämnats i sticket.

Har utvecklingen givit kritikerna rätt? Är ni inte nöjda med reformeringen?

– Nu satt inte jag och förhandlade för Liberalerna. Men vi har ju inte samma uppfattning som Centerpartiet. De ligger till höger om oss i den här frågan. Jag började rulla bollen när jag var i arbetsmarknadsutskottet förra gången – lägg ner hela Arbetsförmedlingen och bygg upp något nytt. Jag lyfte frågan redan 2011 och opinionsbildade i mitt eget parti men först i Alliansens sista regeringsförklaring aviserades en översyn. Det var en stor framgång.

Jag började rulla bollen när jag var i arbetsmarknadsutskottet förra gången – lägg ner hela Arbetsförmedlingen och bygg upp något nytt.

Roger Haddad och Liberalerna ställer upp på las-överenskommelsen men vill ha förlängd provanställning i inträdesjobb. Foto: Kristina Sahlén.

– Men vi vill ha en statlig funktion, en Arbetsförmedling i egen regi. Men med det sagt, så vet vi att det fungerade inte fullt ut när AF hade alla resurser heller. Då måste man testa med privata aktörer och man måste se över kvaliteten och genomströmningen i sina egna program. Till exempel: varför är det bara 20 procent kvinnor inskrivna på arbetsmarknadsprogram, varför kommer man in så sent som kvinna på Arbetsförmedlingen – de misslyckas med sina jämställdhetsmål.

Inte är det väl endast 20 procent inskrivna på arbetsmarknadsprogram?

– Jag vill peka på den underrepresentation som utrikes födda kvinnor har på arbetsmarknadsprogram. De får i lägre utsträckning hjälp som syftar till jobb än män.

När Arbetsvärlden efter intervjun kontrollerar hur många kvinnor som finns i arbetsmarknadsprogrammen visar det sig att arbetsmarknadsutbildningar sticker ut med låg representation av kvinnor: 31 procent. Övriga program har en mer jämn fördelning.

Fungerar inte i verkligheten

Så du tycker att reformen gick för långt? Är du förvånad över läget för de långtidsarbetslösa?

– Det står i regleringsbrevet att Arbetsförmedlingen ska fokusera på personer med funktionsnedsättningar, men i verkligheten har det blivit annorlunda och det är det jag inte får ihop. De uttalanden ministern gör tycker jag är bra. Det som står i regleringsbrevet tycker jag är bra, men det fungerar inte i verkligheten.

det skulle vara väldigt radikalt att lägga ner Arbetsförmedlingen nu, i stället får vi börja lappa och laga igen

– I flera debattartiklar kritiserar jag AF-reformeringen, inte för att man ökar inslaget av privata aktörer, utan varför har man inte tydliggjort kommunernas viktiga roll som kompletterande partner? Arbetsförmedlingen har gjort om så mycket att stödet till de långtidsarbetslösa, utrikesfödda kvinnor och personer med funktionsnedsättning, det har bara blivit sämre. Här behövs det ett omtag.

Vad ska man göra då?

– Ja det skulle vara väldigt radikalt att lägga ner Arbetsförmedlingen nu, i stället får vi börja lappa och laga igen. Men det första är att återgå till prioriteringen. Det är den här puckeln på 181 000 långtidsarbetslösa som vi måste jobba med igen. De behöver lugn och ro, arbetsro, och rätt styrning så att de långtidsarbetslösa åter prioriteras.

Jag har suttit och expanderat och riggat just för att staten redan då inte tog sitt ansvar.

Roger Haddad säger att han också ser att det finns en risk att man anvisas en aktör och sen kommer tillbaka som arbetslös.

– Men så har det varit tidigare också. Jag har varit kommunalråd i Västerås med fokus arbetsmarknad och utbildning och vi hade precis samma problem där: man bollades runt och gick från det egna projektet till det andra. Så allt var inte perfekt förut. Jag har suttit och expanderat och riggat just för att staten redan då inte tog sitt ansvar.

Borde kommunerna kunna gå in och bli jobbmatchare som många kommuner föreslagit men som Centerpartiet motsatt sig?

– Säkert är det så att kommunernas lokala kunskap är viktig för Arbetsförmedlingens arbete. Det säger sig självt att den som har mycket kontakt med socialtjänsten i en kommun skulle gynnas av att avståndet till AF är kort. Men jag vill inte gå så långt som att säga att Arbetsförmedlingen ska backa undan helt och låta kommunerna ta över. Båda behövs.

I Liberalernas partiprogram står att ett höjt tak i sjukförsäkringen och generösare möjligheter att förtidspensionera människor är fel eftersom det slår mot ”arbetslinjen”. Men Roger Haddad hänvisar till sina erfarenheter från den lokala arbetsmarknaden och väljer att i stället fokusera på dem som inte kan arbeta.

− Vi måste ha incitament så att man kommer ut på arbetsmarknaden, men de som ska vara i socialförsäkringssystemen ska självklart ha samhällets stöd och hjälp.

− Den här linjen har vi haft i många år och det är för att värna de samhällsviktiga systemen, välfärdssystemen, för dem som verkligen behöver dem.

Roger Haddad lyfter gärna fram sin erfarenhet som kommunalråd – en merit som landets arbetsmarknadsminister Eva Nordmark saknar, konstaterar han lite kaxigt. Foto: Kristina Sahlén.

− Jag kommer ut en del i landet och både hos kommunernas arbetsmarknadsavdelningar och hos Arbetsförmedlingen identifierar man till slut en viss grupp människor som står så långt från arbetsmarknaden att man måste överväga om vi kommer att kunna lösa deras problem med AF:s program. Då måste socialförsäkringssystemen vara beredda att ta tillbaka dem. Man träffar folk med en tung situation med till exempel psykiska besvär – då ska socialförsäkringssystemet vara berett att ta tillbaka dem.

Med andra ord minskar antalet som arbetar om reglerna är alldeles för generösa eller inte ger några incitament att återgå till arbete

De som inte kan jobba ska ha samhällets stöd och hjälp. Men samtidigt är ju generösare regler fel enligt er − hur går det ihop?

− Det är självklart en balans. Vi vet från en samstämmig forskarkår att antalet som nyttjar sjukförsäkringen ökar med nivån och för generösa regler. Med andra ord minskar antalet som arbetar om reglerna är alldeles för generösa eller inte ger några incitament att återgå till arbete. Det tjänar ingen på, allra minst de sjukaste som kommer se kontrollerna öka och ersättningen minska för att inte systemet ska kollapsa. Så på så sätt går det ihop: både för restriktiva och för generösa regler sänker systemets legitimitet.

Vill ha obligatorisk a-kassa

Även en hög a-kassa pekas ut som en fara av Liberalerna som också vill göra arbetslöshetskassan obligatorisk.

Varför vill Liberalerna göra a-kassan obligatorisk? Är det inte rimligt att man själv köper en arbetslöshetsförsäkring på marknaden?

− Det är också den sociala aspekten att det inte är rimligt att man har en svag ställning på arbetsmarknaden utan det är en del av ett skyddsnät att man inte ska hamna på gatan om man blir arbetslös.

− Om staten ska hantera den eller om facken ska hantera den, det är väl en teknisk fråga, egentligen. Det viktiga är: hur får vi in fler i det här skyddsnätet? Sedan måste vi fortfarande ha en a-kassa som trappas ner med tiden för att inte människor ska fastna.

Man har ju själv valt vikariatet eller det tillfälliga jobbet. Man har själv gjort ett aktivt val. Men man ska inte kastas ut hursomhelst.

I Liberalernas partiprogram står att ”Skillnaden mellan osäkra tillfälliga jobb och hårt reglerade tillsvidareanställningar behöver minskas.” Vad innebär det?

− Turordningsreglerna kommer ju att ändras med fler undantag. Provanställning vill vi ha på ett år. Man har ju själv valt vikariatet eller det tillfälliga jobbet. Man har själv gjort ett aktivt val. Men man ska inte kastas ut hursomhelst.

Provanställning ett år i inträdesjobb

Är förlängd provanställning en fråga som ni kommer att driva efter valet, eller kan man se ert accepterande av las-överenskommelsen som att ni nu nöjer er med förändringar inom arbetsrätten under kommande mandatperiod?

− Vi är nöjda med överenskommelsen och vill låta den prövas på arbetsmarknaden. Däremot saknar vi en form för de som står längst från arbetsmarknaden att få in en fot. Där har vi föreslagit ett system med inträdesjobb. I just det systemet, för de som får ett jobb i den anställningsformen, vill vi se ett år långa provanställningar.

Vem är Roger Haddad?

Ålder: 44 år
Familj: Fru och två barn
Bor: Västerås
Fritid: Läser, reser och dricker libanesiskt kardemummakaffe.

Ingen väljer väl ett tillfälligt jobb, utan man tvingas välja det i brist på bättre villkor?

− Jag kan bara bedöma verkligheten och ser att många väljer att ta sina första steg på arbetsmarknaden genom tillfälliga anställningar och vikariat. Det är ett bra sätt för arbetsgivare att ge unga och nyanlända en chans att visa vad de går för. Målet är så klart i längden att så många som möjligt ska få heltidsjobb de är nöjda med. Men alla behöver börja någonstans!

Beredd att lagstifta för en timbank

När det kommer till hur heltidsarbetande ska få ihop livspusslet föreslår Liberalerna i sitt partiprogram att ”Fler anställda bör ha inflytande över sin egen arbetstid, till exempel genom en timbank eller en arbetstid som varierar över året.”

− Det är i grunden en fråga mellan arbetstagare och arbetsgivare så klart. Men om det finns en efterfrågan för ett sådant system är jag beredd att lagstifta för att ta bort eventuella byråkratiska hinder, exempelvis för hur man beräknar försäkringar och kvalifikationer till olika ersättningssystem.

Liberalerna vill höja bostadstillägget för pensionärer. En lösning som liknar uppgörelsen om ”garantitillägg” som S-V-MP fått mycket kritik för.

Vad gäller pensioner så sticker Liberalerna ut. Medan partierna till vänster vill höja inbetalningarna till pensionen så vill partierna till höger i stället sänka skatter på pension och arbete. Men Liberalerna vill höja bostadstillägget för pensionärer. En lösning som liknar uppgörelsen om ”garantitillägg” som S-V-MP fått mycket kritik för.

− Vi har ofta fokus på de sämst ställda i samhället och ser det som ett socialliberalt uppdrag att värna dem som har det sämst ställt. Då kommer den här typen av tillägg, så det tror jag spontant är förklaringen.

”Ständig diskussion” om individualiserad föräldraförsäkring

Liberalerna lyfter ofta fram jämställdhet i debatten. Men föräldraförsäkringen anser man vara bra som den är, med tre månader av totalt sexton vikta åt den ena föräldern.

Varför är Liberalerna emot individualiserad föräldraförsäkring?

−  Det där är en viktig liberal fråga som alltid är uppe på alla våra partisammankomster och landsdagar. Det pågår en ständig diskussion i vårt parti men den position vi har nu är att familjer ska kunna bestämma i samråd med varandra.

Vore det inte bra för jämställdheten att individualisera försäkringen?

−   Vi gjorde försök i den förra regeringen med jämställdhetsbonus – jag tycker att även om det går lite segt så går det ändå åt rätt håll. Min åsikt är att vi inte ska gå in mer och reglera det privata.

Hur går det ihop med socialliberalismen att ni inte vill reglera mer i ”det privata”?

− Vi har föreslagit att göra om föräldraförsäkringen i grunden – mycket för att skapa ett mer flexibelt uttag. Bland annat genom att man ska kunna välja två olika ”spår” i försäkringen med olika längd och ersättningsnivå. Det tror vi skulle möjliggöra ett mer jämställt uttag, eftersom ett mer flexibelt system skulle passa fler familjesituationer.

Vi gjorde försök i den förra regeringen med jämställdhetsbonus – jag tycker att även om det går lite segt så går det ändå åt rätt håll

Hur bryter vi könsnormerna kring yrkesroller?

− Vi vill att utbildningsutbudet på gymnasiet bättre ska anpassas till arbetsmarknadens behov. Vi vill satsa mycket mer på studieyrkesvägledning i grund- och gymnasieskolan med krav på att yrkesvägledarna är utbildade och behöriga.

Men när det gäller Arbetsförmedlingens roll är Roger Haddad mer inne på att svara mot den könsuppdelade arbetsmarknaden som Sverige har idag.

− När Arbetsförmedlingen upphandlar de här dyra arbetsmarknadspolitiska programmen kan man göra en insats eftersom man i första hand upphandlar för traditionellt manliga yrken, vilket påverkar vilket utbud Arbetsförmedlingen kan ge kvinnorna.

Finns heliga arbetsmarknadsfrågor som inte kan kompromissas bort i en regeringskoalition efter valet?

− Vi går till val på en borgerlig liberal regering så vi ligger ändå hyggligt nära vararandra i arbetsmarknadspolitiken, a-kassan, reformering av arbetsförmedlingen och i arbetsrätten har vi hittat varandra hyggligt. Sen har vi i Liberalerna haft mer fokus på integration och utrikesfödda kvinnor, jämfört med de andra partierna.

Plan B: Pizzabagare

Drömjobbet?

Pilot eller diplomat

Har du själv varit arbetslös och fått a-kassa?

Oj, jag måste tänka efter. Nej. När jag slutade gymnasiet och inte kom in på högskolan första året så var jag inne på Arbetsförmedlingen och fick hjälp med praktik och sommarjobb.

Hur skulle du vilja vidareutbilda dig?

Det som ligger närmast tillhands är om man skulle börja undervisa på högskola eller universitet inom statsvetenskap med den erfarenhet som man har från många år som förtroendevald. Eller det kan vara på gymnasiet också. Jag skulle kunna komplettera med någon pedagogisk kurs.

Sen har jag ju bakat pizza för många år sen så restaurangbranschen har jag ju alltid en fot i. Det är alltid en plan B.

+ Expandera

Arbetsvärldens valintervjuer 2022:

Relaterad läsning

Om skribenten
Chefredaktör
Visa artikelns 1 kommentar
Kommentera
  1. Länkad till från skyddsombudensverkstad.se - "”Att öka allas chanser i samhället är en viktig liberal uppgift” - Skyddsombudens Verkstad" 26 apr 2022:
    […] InläggsinnehållLäs merArbetsrätt-arkiv – Arbetsvärlden […] - Läs hela texten här

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar