Politisk duell om jobben i Almedalen Fr v: Mats Green (M), Anna Johansson (S), Ciczie Weidby (V), Janine Alm Ericson (MP), Magnus Persson (SD), Alireza Akhondi (C), Patrik Åkesson (KD), Roger Haddad (L). Foto: TT, Ewa Persson, Press

Politisk duell om jobben i Almedalen

Politisk tvekamp Hög lön eller god arbetsmiljö? Och är riksdagen mer som tv-serien West Wing eller House of Cards? Arbetsvärlden ställer partiernas arbetsmarknadspolitiska talespersoner mot väggen och får svar på tuffa dilemman.
5 jul 2022 | 11:00
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0

– Man vill ju veta lite om den kulturella profilen på de här politikerna som är här idag och då har vi frågat om man tvingas välja mellan amerikanska tv-serier, väljer man West Wing, som ju fokuserar mer på innehållet i politiken, eller väljer man House of Cards som fokuserar på det politiska spelet, säger Mikael Feldbaum, chefredaktör Arbetsvärlden och moderator.

Han konstatera att arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) vägrar besvara frågeställningen.

– Hon ställer sig utanför systemet och väljer Let’s Dance. Men Vänsterpartiets Ciczie Wiedby tycker att West Wing är mer verklighetstroget, det är så det går till i riksdagen. Men Alireza Akhondi (C) tycker att om man verkligen vill veta hur det går till i riksdagen, ja, då ska man titta på Game of Thrones.

Game of Thrones är bäst. Det är politiken i ett nötskal!

Arbetsvärlden anordnar en rad tvekamper i Almedalen om jobbpolitiken. Hela debatten kan ses på SVT Forum två timmar in i programmet. Först ut är Patrik Åkesson (KD) mot riksdagsledamot Anna Johansson (S) om skyddsombud.

KD: Facken bör inte utse skyddsombuden

KD har inga konkreta förslag om att skyddsombuden inte som idag bör utses av facket, vilket SD anser, men Patrik Åkesson menar under samtalet att partiet egentligen tycker så.

– Det finns bra och det finns dåliga skyddsombud. Det är en sak om det gäller säkerhetsskäl men om man inte får en motivation. Jag driver ett byggföretag också och vi hade ett skyddsombud som var helt underbart, som följde hela processen, vägledde oss och rättade till när vi gjorde fel i våra ritningar. Då undrar jag, beror den här kompetensen på att man är med i facket eller borde vi låta de som har kompetensen bli skyddsombud oavsett, säger Patrik Åkesson.

Anna Johansson ger tre motargument:

– Jag tänker att det finns flera skäl att skyddsombuden ska vara kopplade till facket. Ett är att vi har en ordning på arbetsmarknaden där fack företräder de anställda, och vi har arbetsgivarparten, och där arbetsmiljöarbetet i högsta grad är ett partsgemensamt arbete. Skyddsombudet blir också en facklig företrädare som finns på varje arbetsplats, säger Anna Johansson.

Som skyddsombud måste man ha utbildning och stöd i sitt uppdrag

– Det finns en annan aspekt också. Vi vill bevara och utveckla den svenska modellen. För vara uppgift man tar bort från facken minskar man incitamenten att vara med i facket vilket på sikt eroderar modellen.

– Det tredje argumentet är kanske lite mer praktiskt. Som skyddsombud måste man ha utbildning och stöd i sitt uppdrag. Om man inte har kopplingen till facket där man kan gå utbildningar, ha nätverk och utveckla sig, vem ska stå för det då? Arbetsmiljöverket ska ju inte ha den rollen, den ska ju vara en kontrollerande myndighet.

Arbetsförmedlingens reformering

Ciczie Weidby (V) och Alireza Akhondi (C) duellerar i frågan om långtidsarbetslöshet och Arbetsförmedlingens reformering.

Vad är den viktigaste åtgärden för att hjälpa de långtidsarbetslösa?

– Framför allt så tror jag inte att det är bra när man privatiserar på det här viset och inte låter flera olika aktörer som är bra att få ut exempelvis långtidsarbetslösa med olika funktionsnedsättningar hjälpa till. De här företagen kan inte konkurrera på samma villkor som andra matchningstjänster. Så det är något jag tycker man ska låta bli att göra iallafall, säger Ciczie Weidby.

Vi behöver inte fler marknadsexperiment i det här landet.

Alireza Akhondi försvarar reformeringen av Arbetsförmedlingen.

– Vi har inte privatiserat Arbetsförmedlingen. Det vi har gjort är att vi försöker genomföra en historisk reformering av vår arbetsmarknad där Arbetsförmedlingen är en pusselbit. Vi öppnar också upp fler kompetenser att kunna vara med och bidra till att individerna får hjälp, säger Alireza Akhondi.

– Jag brukar jämföra reformen med ett husbygge. Med den här propositionen som riksdagen fattat beslut om har vi lagt grunden för husbygget. Stommar, väggar och tak sker inom ramen för det förordningsarbetet förfogar över. Så vi har en lång resa innan reformeringen är i hamn.

Ciczie Weidby invänder.

– Det är intressant att Alireza och C säger att vi måste vänta för och se hur det blir. Det blir ett experiment, som så många andra marknadsexperiment vi sett inom vården och skolan. Vi behöver inte fler marknadsexperiment i det här landet.

Alireza reagerar på ordet experiment.

– Jag är ledsen, men experiment? Sveriges främsta experter har jobbat med de här frågorna. Det här handlar inte om att måla med breda penslar. Det handlar om skruv och muttrar och att tydliggöra roller. Rätt aktör ska utföra rätt tjänster för rätt målgrupp. När jag var arbetslös sökte jag 600 jobb, fick 599 nej och ett ja. Anledningen till att jag brinner för det här är att andra inte ska behöva få 600 nej, säger Alireza Akhondi.

Du måste få en bra vård oavsett var du bor i landet

Liksom flera utvecklade länder har Sverige problem att få fram tillräckligt många som vill arbeta inom vården, skolan och polisen. Ofta offentligfinansierade kontaktyrken.

– Vi har flera problem. det är inte bara att vi har lägre lärarlöner generellt sätt. Anledningen till att hälften överväger att lämna yrket är bristande arbetsmiljö, för stressigt, hinner knappt äta lunch och kringresurserna dras in. Vi måste höja läraryrkets status för att locka fler och rätt studenter till lärarutbildningarna, säger Roger Haddad, Liberalerna.

Han delar också ut en känga till föregående regerings försök att få till fler poliser.

– Regeringen har experimenterats med polislönerna också så att nya poliser kom ikapp de som jobbat i fem-år. Det ledde inte till fler poliser. Avhoppen efter reformen 2015 har vi ännu inte återhämtat oss från. Vi hade fler poliser när vi satt i regeringen.

Janine Alm Ericson (MP) är positiv till arbetstidsförkortning för att motverka kompetensbrist i vårdyrken.

– Olika former av attraktivitet kommer vi behöva ta fram. Men det absolut mest grundläggande är att det blir fler kollegor. Sjukvården lider otroligt av att vårdplatser stänger och inte kan öppna på grund av personalbrist, säger Janine Alm Ericson.

Hon menar också att staten måste ta ett större finansiellt ansvar för ökad jämlikhet över hela landet.

– Du måste få en bra vård oavsett var du bor i landet och dina barn ska få gå i en bra skola oavsett var du bor, och du måste kunna känna dig trygg.

Det stora problemet i Sverige är inte att det är för lönsamt att arbeta

SD vill ha en generös a-kassa och betraktar den som en omställningsförsäkring, medan M betraktar den mer som ett bidrag och som ett hinder mot mer aktivt jobbsökande.

– A-kassa är inte ett bidrag. Det är en omställningsförsäkring. Jag har själv gått på a-kassa och kommer ihåg hur jag gick med en klump i magen när jag, med småbarn och ny villa, tänkte på hur det skulle gå i framtiden. Jag hittade nytt jobb relativt snabbt och de flesta hittar ett nytt jobb väldigt snabbt. Det är en omställningsförsäkring och den ska vara allmän, säger Magnus Persson (SD).

Mats Green (M) betonar att a-kassan till stora delar är skattefinansierad i likhet med ett bidrag.

– Men oavsett vad kan man konstatera att vårt perspektiv ligger nära Socialdemokraterna i synen på a-kassan. Det stora problemet i Sverige är inte att det är för lönsamt att arbeta utan att det är för olönsamt att arbeta. Vi har 500 000 personer som är arbetslösa trots att du har branscher som skriker efter folk trots att du inte har förkunskaper.

När a-kassan höjdes under coronapandemin var det bara 60 procent som fick 80 procent av lönen, innan var det 30 procent. Ni vill gå ännu lägre. Borde inte a-kassan följa inkomsten i likhet med pensionerna?

– Bra pensioner bygger på att folk arbetar i så hög utsträckning som möjligt. Därför kan vi inte ha samma princip där. När det gäller pensionerna så vill vi också höja dem över hela linjen och vi vill höja dem lika mycket som de rödgröna vad gäller de sämst ställda pensionärerna.

– Sedan är jag och Magnus Persson helt överens om det är orättfärdigt att en person som inte arbetat en ända dag i sitt liv kan komma hit och få samma pension som en person arbetat hela sitt liv i Sverige till en låg lön, säger Mats Green.

I slutet av seminariet får partierna chans att hitta arbetsmöjligheter med varandra. Den politiska kartan ritas inte om, men Janine Alm Ericson (MP) sträcker ut en hand till Roger Haddad (L) om att stärka statens ansvar för skolan, även om det inte handlar om ett förstatligande.

Magnus Persson (SD) menar att hans parti är öppet för samarbete med alla partier och beklagar att Socialdemokraterna stänger möjligheten.

Alireza Akhondi (C) upprepar partilinjen att Centerpartiet inte kommer samarbeta med varken Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet.

 

Mer fördjupande svar i Arbetsvärldens valintervjuer:

5 jul 2022 | 11:00

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev