Regeringen bör utforma stödpaket för enskild firma En enkät Journalistförbundet gjorde i mars visade att redan då hade nära hälften av alla förbundets frilansare – som till åttio procent har enskild firma - förlorat uppdrag, skriver Gert Lundstedt, ordförande Frilans Riks inom Journalistförbundet, och efterlyser ett stödpaket för företagare med enskild firma. Foto: Tor Johnsson, Janerik Henriksson/TT
Debatt

Regeringen bör utforma stödpaket för enskild firma

Debatt Pandemins inverkan på ekonomin och jobben är större än finanskrisens 2008. Regeringen har förvisso agerat snabbt och gjort mycket för anställda och för aktiebolag. Däremot har den nonchalerat egenföretagare med enskild firma, skriver Gert Lundstedt, ordförande Frilans Riks inom Journalistförbundet.
1 jul 2020 | 05:00
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Sverige har 600 000 egenföretagare som jobbar inom en rad yrken. Under pandemin har åtskilliga av dem sett sina uppdrag försvinna över en natt. En enkät Journalistförbundet gjorde i mars visade att redan då hade nära hälften av alla förbundets frilansare – som till åttio procent har enskild firma – förlorat uppdrag. I en ny enkät gjord nu i juni hade siffran stigit till 70 procent. Få med enskild firma har en ekonomisk buffert att falla tillbaka på, eller kan räkna med att de vanliga stödsystemen ska hålla dem under armarna tills pandemin blåst över och jobbuppdragen är tillbaka. Därför befinner sig många av landets dryga halva miljon egenföretagare nu i fritt fall.

De redan utsatta får betala det högsta priset, stora aktörer gynnas framför de små.

Inför detta faktum har regeringen och samarbetspartierna – trots debattartiklar och uppvaktningar från både arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer – hittills varit tondöva när de lagt fram sina ekonomiska stödpaket med insatser. Visserligen med många bra åtgärder som korttidsarbete och sänkta arbetsgivaravgifter, omställningsstöd och hyressänkningar… Fast nästan uteslutande riktade till anställda och aktiebolag. Stödet till enskilda firmor har i stort sett bestått av möjligheten att lägga sitt företag ”vilande” en extra gång och då lyfta a-kassa. Men villkoret för att få a-kassa är att egenföretagaren måste tacka nej till alla jobb, även de som trots pandemin efterfrågas. Av enkäten Journalistförbundet gjort framgår att drygt 70 procent av frilansmedlemmarna är med i a-kassan, men endast fem procent uppger att de kommer att lägga företaget vilande för att kunna få a-kassa.

Att tacka nej till jobb går på tvärs med en sund inställning till ekonomi och arbete. Vi med enskild firma vill arbeta, en förutsättning för att bygga starka och trovärdiga företag.

Regeringens ovilja att stötta oss egenföretagare är därför ekonomiskt destruktivt.

Istället för att hjälpa oss igenom krisen så att vi kan återuppta vårt arbete när pandemin är över, ser vi ut att få en massarbetslöshet bland egenföretagare. Tvingade att leva på a-kassa och med risk att marginaliseras på arbetsmarknaden.

Historien från kristider upprepar sig: de redan utsatta får betala det högsta priset, stora aktörer gynnas framför de små.

Det uteblivna stödet till enskilda firmor verkar bero på Finansministerns och samarbetspartiernas inställning till att företagande ska bedrivas i aktiebolagsform och inte som enskild firma.

En relevant fråga är varför så många ändå startar enskild firma istället för aktiebolag?

Det gör man för att företagsformen passar många bättre när man i sin verksamhet vare sig tar stora finansiella risker eller har anställda. Och för att omkostnaderna och administrationen för aktiebolag inte är i nivå med den enskilda firmans inkomster. Utifrån de här argumenten – som många fått höra från sin revisor eller sin bank, av experter på Skatteverket och Arbetsförmedlingen – har man därför valt att starta enskild firma istället för AB.

När regeringen nu med all önskvärd tydlighet gjort klart att bolagsformen enskild firma betraktas som något för andra klassens företagare, har många insett att de borde ombilda till aktiebolag. Men för sent, det skulle ändå inte ge dig rätt till de fördelaktiga stöd som regeringen hittills delat ut till aktiebolag.

Fast det finns ett ljus i tunneln. Veckan före midsommar uppmanade ett enigt Finansutskott riksdagen att rösta för att ge regeringen ett tillkännagivande att den måste göra mer för att hjälpa egenföretagarna. Ordagrant står det: Även om många viktiga åtgärder vidtagits för att mildra krisens konsekvenser anser utskottet att regeringen bör återkomma med förslag till åtgärder som stärker de enskilda näringsidkarnas möjligheter att överbrygga konsekvenserna av covid-19.

Det här ger regeringen ett guldläge att lyssna till vår folkvalda riksdag, ändra inställning och lägga fram ett stödpaket riktat till dem med enskild firma under pandemin.

Men det är bråttom. Enskilda företagare går redan på knäna.

Därför uppmanar vi regeringen att följa det uppdrag landets folkvalda riksdag gett den när tillkännagivandet röstades igenom, och skyndsamt stärka de enskilda näringsidkarnas möjligheter att överbrygga konsekvenserna av covid-19.

Att regeringen agerar nu!

Gert Lundstedt
ordförande Frilans Riks inom Journalistförbundet

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev