Nära hälften av Unionens egenföretagare riskerar konkurs Ulrika Hyllert, Journalistförbundet, Martin Linder, Unionen och Therese Svanström, TCO mötte ministrar om egenföretagares villkor. Foto: Tor Johnsson, Thron Ullberg, Eva Edsjö.

Nära hälften av Unionens egenföretagare riskerar konkurs

Coronakrisen Många av landets egenföretagare riskerar att gå i konkurs det närmaste halvåret. Därför behövs omedelbart riktade insatser, enligt TCO.  Under måndagen framförde TCO-företrädare krav på vad som behövs till arbetsmarknadsminister Eva Normark, kulturminister Amanda Lind och näringsminister Ibrahim Baylan. Men några löften om insatser kom inte från ministrarna.
Anna Danielsson Öberg
26 maj 2020
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

TCO, inte minst förbund med många egenföretagande medlemmar som Unionen, Journalistförbundet och Teaterförbundet, kräver mer insatser till de som drabbas av pandemins effekter. Sammantaget handlar det om runt en halv miljon personer som är verksamma som egenföretagare.

– Det är en grupp som inte nåtts av alla de insatser som gjorts för att skydda företag och jobb. Läget är väldigt allvarligt för dem och något måste ske snabbt, säger Therese Svanström TCO:s ordförande.

För en månad sedan överlämnade TCO förslag till åtgärder till regeringen. På måndagen genomfördes ett digitalt möte med TCO-ledningen, förbundsrepresentanter för de tre förbunden, arbetsmarknadsminister Eva Normark, kultur- och demokratiminister Amanda Lind och näringsminister Ibrahim Baylan.

De får helt enkelt inte del av stöden i samma utsträckning som de som driver aktiebolag, konstaterar Martin Linder.

Förutom att på nytt presentera åtgärder var syftet med möte, att informera om den verklighet som egenföretagande medlemmar befinner sig i. Den är mycket mörk, konstaterar Unionens ordförande Martin Linder. Förbundet har undersökt hur de dryga 10 000 medlemmarna som är egenföretagare anser att pandemin påverkat dem.

–    Det visar sig att 90 procent av medlemmarna har påverkats negativt av krisen och så många som 30 procent har förlorat mellan 70 och 100 procent av sina intäkter och de flesta mellan 30 och 70 procent av intäkterna, säger Martin Linder.

Nästan hälften, 45 procent anser att de riskerar att gå i konkurs inom 6 månader. Bland medlemmar som valt att driva sin verksamhet i enskild firma är det många som också upplever att de diskrimineras när det gäller hur olika stödåtgärder utformas. De får helt enkelt inte del av stöden i samma utsträckning som de som driver aktiebolag, konstaterar Martin Linder.

”Faller mellan stolarna”

Journalistförbundets egenföretagande medlemmar upplever också att de ställs utanför gällande stödåtgärder, enligt Ulrika Hyllert.

–    Många upplever att de faller mellan stolarna. Ingen har fångat upp hur de som driver enskild firma drabbas av den här krisen, säger hon.

Enligt TCO behövs det främst två stöd till gruppen av egenföretagare. Det viktigaste är att möjligheten till arbetslöshetsersättning förändras. Idag måste egenföretagare ha sina företag vilande för att få ersättning. Och därmed upphör möjligheten att driva företagen.

–    I praktiken betyder det att hemsidan måste stängas ner, jobbmobilen stängas av och att ingen verksamhet sker. Då är det ju svårt för att inte säga omöjligt att återuppta verksamheten igen. Därför måste det bli möjligt att vara arbetslös på deltid för egenföretagare, säger Ulrika Hyllert.

Förändra arbetslöshetsersättningen

Eftersom det är så svårt att starta upp företag som läggs vilande är det ytterst få egenföretagare som väljer den vägen, konstaterar Martin Linder. Bland Unionens egenföretagande medlemmar är det bara 6 procent som lagt sina företag vilande på grund av coronakrisen.

– Att hantera förfrågningar från kunder blir ju omöjligt om företaget är vilande och samtidigt blir det väldigt frustrerande att se hur eventuella kunder vänder sig till konkurrenter om företaget är vilande, säger Martin Linder.

Förutom förändringarna av arbetslöshetsersättningen kräver TCO också att någon form av tillfälligt stöd införs som är anpassat till egenföretagare som inte har aktiebolag.

Någon form av ersättning måste inrättas för etablerade egenföretagare som drabbas av inkomstförluster. Som det är nu omfattas de inte på samma sätt som aktiebolagsinnehavare och det är orättvist, är budskapet.

”Utesluter inget”

Några besked lämnade inte ministrarna vid måndagens möte. Arbetsvärldens har sökt Finansdepartementet som inte närvarade vid mötet. De hänvisar till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. I en skriftlig kommentar till Arbetsvärlden skriver arbetsmarknadsminister Eva Nordmark:

”Det var ett givande möte där facken berättade om hur deras medlemmar som är egenföretagare påverkas av coronakrisen. Som arbetsmarknadsminister är det viktigt att få ta del av deras bedömning av läget och deras synpunkter på vad som behöver göras.

Det är ett svårt läge på arbetsmarknaden, vilket drabbar både löntagare och egenföretagare. Regeringen har vidtagit flera åtgärder för att mildra effekterna av krisen, inte minst inom a-kassan. Bland annat har vi utökat möjligheten för egenföretagare att lägga sitt företag vilande och uppbära a-kassa.

Vi följer utvecklingen noga och utesluter inget i detta läge.”

Det är dock inte bara TCO som driver krav på åtgärder för egenföretagare. Saco har också krävt krisåtgärder för de som driver företag i enskilda firmor.

Samma sak gäller organisationen Företagarna. De som har enskilda firmor behöver mer insatser, konstaterar Patrick Krassén, skattepolitisk expert. Det är till exempel rimligt om de med enskild firma också får möjlighet att använda de anställdas möjlighet till korttidspermittering. Det finns också en rad oklarheter med andra stöd. En annan invändning Företagarna har är att för mycket i stödpolitiken handlar om att företagen ska ställa om. Men det är en långsiktig och svår process – inte minst för små företag.

–    Det är omöjligt att ställa om från en dag till en annan, säger Patrick Krassén.

Anna Danielsson Öberg
26 maj 2020

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar