Nya utredningen: Många fler bör få livränta Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje vid pressträff. Foto: Claudio Bresciani / TT

Nya utredningen: Många fler bör få livränta

Antalet som får livränta för arbetsskador bör mer än dubblas varje år. Det föreslår arbetsskadeutredningen. Ett välkommet besked, menar Unionens ordförande Martin Linder som hoppas att regeringen lyssnar.
14 sep 2023 | 15:58
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1

Arbetsskadeutredningen presenterade idag sitt förslag till ny arbetsskadeförsäkring. Fler ska nu få livränta på en högre nivå, föreslog utredaren Dan Holke.

Idag ska en person av läkare bedömas ha nedsatt arbetsförmåga i ett år framåt i tiden för att få livränta. Detta har gjort det svårt att få rätt till livränta eftersom läkare sällan kan se ett år fram i tiden. Utredningen föreslår därför att den tiden halveras till ett halvår.

− Det är det förslag som kommer att få störst betydelse. Det gör att fler får försäkringen, förutspådde utredaren Dan Holke vid överlämnandet av utredningen till äldre- och socialföräkringsminister Anna Tenje (M).

Utredningen föreslår också att man inte ska kunna få livränta förrän det har gått 180 dagar av en sjukskrivning. Det gör det tydligare när det är dags att börja ansöka om livränta, eftersom det är svårt i ett tidigt skede att veta hur en sjukskrivning kan utvecklas på lång sikt.

För att bedömningen ska ske snabbare än idag föreslås att Försäkringskassan måste starta en livränteprövning senast dag 551 av sjukskrivningen. Försäkringskassan ska fråga den sjukskrivna om hen tror att det handlar om en arbetsskada och isåfall starta en utredning. Detta för att fånga upp alla arbetsskador.

Bör indexeras med inkomstindex

Utredningen förslår också att livräntan indexeras med inkomstindex, eftersom syftet är att den ska ersätta förlorad inkomst.

Utredningen föreslår också att taket höjs för nybeviljade livräntor från 7 prisbasbelopp till 7,5 inkomstbasbelopp, (vilket motsvarar 10 prisbasbelopp som är taket i sjukförsäkringen).

Mer jämställd försäkring

Om man har flera sjukdomar, så ska detta inte kunna hållas emot en när man gör en arbetsskadeprövning, anser utredningen. Så är det ibland idag vilket leder till rättsosäkra prövningar och att kvinnor missgynnas, framhöll Dan Holke.

Utredningen föreslår att man tar bort de undantag som finns idag kring smitta och vissa psykosociala skador.

− När det gäller smitta, så visar pandemin att det blev ganska stor cirkus kring det här. Vi lärde oss att smitta i arbetslivet kan drabba stora grupper, sade Dan Holke på presskonferensen.

Kraftig ökning ryms inom finansieringen

1500 personer fler bedöms beviljas livränta än idag med utredningens förslag. Från 900 till 2400 personer per år. Utgiftsökningar beräknas bli 250 miljoner kronor det första året och 550 miljoner tredje året för att sedan öka något.

Martin Linder, ordförande för Unionen. Foto: Camilla Svensk

Förslaget ryms inom den befintliga finansieringen eftersom arbetsgivaravgifterna som betalats in historiskt gått med överskott om 1,8 miljarder per år.

Välkomnas av Unionen

− Att korta tidskravet till 180 dagar är ett välkommet förslag som Unionen räknar med att regeringen genomför nu, kommenterar Martin Linder, förbundsordförande Unionen.

14 sep 2023 | 15:58
Om skribenten
Chefredaktör

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev