Locket på om fack och arbetsgivares ansvar i Alecta Ägarna vill inte berätta om sin roll i Alecta utan det får styrelseproffset Kenneth Bengtsson göra. Foto: TT

Locket på om fack och arbetsgivares ansvar i Alecta

Efter miljardförlusterna i Alecta utreder ägarna − fack och arbetsgivare − sin styrning. Men man vägrar svara på frågor om det egna ansvaret för de misslyckade affärerna i bolaget som förvaltar 2.8 miljoner svenskars tjänstepensioner.
7 okt 2023 | 10:00
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0

Efter pensionsbolagets Alectas storförlust i amerikanska nischbanker i våras, beslutade ägarna – fack och arbetsgivare i privat sektor – att utreda hur de styr Alecta.

Sedan dess har pensionsförvaltaren drabbats av ytterligare en kalldusch. Investeringarna i skuldtyngda fastighetsbolaget Heimstaden Bostad har redan kostat 3 miljarder kronor och risken finns att investeringen tappar tiotals miljarder i värde, enligt Dagens industris analytikers bedömning.

När Arbetsvärlden hör av sig vill varken fack eller arbetsgivare kommentera hur de styr Alecta. Eller vad utredningen går ut på. Eller vilket ansvar de har för investeringarna som slagit fel.

De äger Alecta

Svenskt Näringsliv, Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer samt Förhandlings- och samverkansrådet PTK styr Alecta. Alecta är ett ömsesidigt tjänstepensionsbolag som ägs av de arbetsgivare som ingått pensioneringsavtal med bolaget samt av de i bolaget försäkrade. PTK:s och Svenskt näringslivs ITP-avtal omfattar 95 procent, eller 2,5 miljoner, av Alectas 2,8 miljoner privatkunder.

+ Expandera

Trots att det partsgemensamma bolaget förvaltar 2,8 miljoner svenskars tjänstepensioner. I stället hänvisar man till styrelsen för Alectas verksamhet.

En styrelse som tillsätts av fack och arbetsgivare och som innehåller ledamöter som Svenskt näringslivs vd Jan-Olof Jacke och Unionens ordförande Martin Linder.

− Hur Alecta styrs hänvisar vi till Alecta, låter Unionen hälsa.

− Vi har inga kommentarer till det, svarar Ledarnas pressavdelning.

Även PTK och Svenskt näringsliv som tillsammans äger ITP-avtalet med 2,5 miljoner kunder, 95 procent av Alectas kunder, hänvisar alla frågor till Alecta.

Ägarna utövar sin kontroll av Alecta genom en överstyrelse med 38 ledamöter från fack och arbetsgivare. Den utser i sin tur Alectas styrelse.

Genom Alecta når vi överstyrelsens ordförande, styrelseproffset Kenneth Bengtsson, som svarar via mejl. Det är så nära vi kommer någon representant för ägarna.

Mattias Dahl begärde ordet

Arbetsvärlden frågar vilket ansvar ägarna bär för det som gått snett i Alecta. Kenneth Bengtsson menar att det är Alectas styrelse som ”alltid” bär ansvaret för investeringsverksamheten.

Så styrs Alecta

Bolagsstämmans befogenheter utövas i alla delar av en överstyrelse som består av 38 ledamöter. Av dessa utses 19 ledamöter av Svenskt Näringsliv, samt 19 ledamöter av Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer samt Förhandlings- och samverkansrådet PTK.

Överstyrelsen utser sedan Alectas styrelse som består av en blandning av oberoende ledamöter och ledamöter som kommer från fack och arbetsgivare men i sin roll som styrelseledamöter representerar Alecta.

+ Expandera

− Parterna utser överstyrelsen som i sin tur utser styrelsen som är ansvarig för Alectas verksamhet, inklusive investeringsverksamheten. Det är styrelsen som alltid är ansvarig, skriver han.

Av överstyrelsens årsmötesprotokoll från i våras framgår att Svenskt näringslivs vice vd Mattias Dahl begärt ordet och berättat att Svenskt näringsliv, Unionen, Ledarna och Sveriges ingenjörer tagit initiativ till en översyn av Alectas ägarstruktur.

Parterna vill inte kommentera utredningen till Arbetsvärlden eftersom det skulle ”föregå” översynen som ska presenteras vid överstyrelsens nästa årsmöte i april 2024.

Förlusterna ligger bakom utredningen

Kenneth Bengtsson bekräftar att utredningen beror på miljardförlusterna i amerikanska nischbanker.

− Det är partnerna som tagit initiativ till denna översyn, och det är inte överstyrelsen och därför kan jag inte uttala mig om denna översyn. Vad jag förstår utifrån vad som sades vid överstyrelsemötet i våras handlar det om att se över om dagens ordning är den bästa, inte minst mot bakgrund av de nu aktuella investeringarna.

Nyhetsbrev

Ytterligare utredning pågår

Förutom parternas hemliga utredning av ägarstyrningen, pågår en annan hemlig utredning av hur styrelsen hanterat affärerna i Heimstaden Bostad. Den utförs av en extern advokatbyrå.

I Dagens Industri riktar finansmannen Sven Hagströmer kritik mot hemlighetsmakeriet i styrelseutredningen.

”Det värsta är att de hemlighåller den utredning som man gör. Detta är ett ömsesidigt bolag som ägs av pensionssparare och de som sätter in pengar i bolagen.”, säger Sven Hagströmer.

7 okt 2023 | 10:00
Om skribenten
Chefredaktör

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar