Globala facket driver rättvis klimatomställning på COP26 I Tyskland har den fackliga centralorganisationen DGB engagerat sig inför klimatmötet i Glasgow. Men den svenska fackliga närvaron lyser med sin frånvaro. FOTO: Michael Probst/AP/TT

Globala facket driver rättvis klimatomställning på COP26

Klimat När världens ledare samlas i Glasgow den 31 oktober – 12 november för att diskutera klimatkrisen på klimatmötet, COP26, finns möjlighet för facken att göra sitt avtryck. Men den nationella närvaron från svenskt håll är svag. I stället tar globala och nordiska samarbetsorganisationer plats.
Bengt Rolfer
28 okt 2021
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

På klimatmötet COP26 som inleds i Glasgow på söndag representeras den officiella fackliga närvaron av Världsfacket ITUC, där LO, TCO och Saco ingår. Världsfacket driver fyra huvudfrågor:

• Höjda klimatambitioner med hjälp av rättvis omställning

• Inkluderande handlingsplaner med respekt för mänskliga och fackliga rättigheter

• Finansiering för utsläppsminskningar i utvecklingsländer

• Investeringar i nya gröna industrier.

– Det här är exempel på frågor som vi tycker att den svenska regeringen ska stödja i Glasgow, säger Ulf Jarnefjord, som tidigare har arbetat med klimat- och standardiseringsfrågor på Transport och LO.

Nu vill vi se att man går från ord till handling.

Själv har han deltagit på flera klimattoppmöten. Nu är han på väg till COP26 i Glasgow i rollen som konsult åt Europafacket. Men han kommer inte att sitta med vid förhandlingsborden, utan snarare vara där för att lyssna, lära och påverka i kulisserna. Mycket viktigt arbete och kontaktskapande sker utanför den ”blå zonen”, påpekar han.

Finansiering för att täcka skador

Inför mötet har Världsfacket uppmanat alla medlemsorganisationer att stödja uppropet Loss and Damage finance. Avsikten är att få till en kraftfull finansiering för att täcka skador som uppstår vid klimatrelaterade väderfenomen som orkaner, torka och översvämningar. Detta ska vara utöver den redan beslutade gröna klimatfonden som är till för att stödja och påskynda klimatanpassningen i utvecklingsländerna.

När det gäller frågan om rättvis klimatomställning, så kallad just transition, som länge varit en av den internationella fackföreningsrörelsens huvudfrågor så hoppas Jarnefjord att ytterligare kliv tas i Glasgow.

– I Parisavtalet fick vi in rättvis omställning i förordet, men inte i den mer tvingande artikeltexten. Nu vill vi se att man går från ord till handling. Ett sätt kan vara att ländernas regeringar avsätter pengar till omställningsfonder i sina nationella handlingsplaner, säger han.

Vad har du för förväntningar?

–  Lite pessimistisk har jag nog blivit med åren – och inte minst efter läckan häromdagen om att många stora utsläppsländer vill tona ner hoten som beskrivs i FN:s klimatpanel IPCC, säger han.

Saknar definition av rättvis omställning

Även Nordens Fackliga Samorganisation (NFS) försöker sprida ett fackligt budskap i samband med COP26. Tidigare i år presenterade NFS tillsammans med den tyska centralorganisationen DGB en omfattande rapport i klimatfrågan. Enligt NFS saknas det i Parisavtalet en definition på vad rättvis omställning är. Rapporten mynnade ut i ett antal krav, bland annat:

• att arbetsmarknadens parter ska ha en tydlig roll när klimatpolitiken utvecklas

• satsningar på utbildning och kompetensutveckling för att klara strukturomvandlingen,

• sociala skyddsnät under övergången från ett jobb till ett annat

• investeringar i grön teknologi.

Ingen ska lämnas i sticket.

Under COP26-mötet kommer NFS tillsammans med DGB och Nordiska Ministerrådet att anordna ett seminarium i Helsingfors om fackliga perspektiv på klimatomställningen.

– Det blir ett sätt för oss att konkretisera det som står i rapporten. Vi vill få politikerna i Norden att förstå vad rättvis omställning är för något och att vi får in det i de nationella handlingsplanerna. Vi vill sätta ord på vad det betyder att ingen ska lämnas i sticket, säger José Perez Johansson, utredare på NFS.

Tradition av partssamarbete

NFS och DGB har en ambition att de nordiska länderna och Tyskland ska samarbeta för att bli föregångare vad gäller rättvis omställning. De påpekar att länderna redan har mycket gemensamt, inte minst en konstruktiv inställning till att klimatomställningen behövs och en tradition av partssamarbete.

– Om jag fick önska något från COP26 så är det att facket på alla nivåer bjuds in för att hantera klimatfrågan. En stor del av utsläppen sker ju i våra arbetsliv genom produktion av de varor och tjänster vi sedan konsumerar. Att facken bjuds upp till dans är själva kärnan i den rättvisa omställningen, säger José Perez Johansson.

Ligger lågt

Eftersom LO, TCO och Saco ingår i Världsfacket ITUC  kan man förstås tala om en indirekt påverkan från svenskt håll. Men utöver det ligger svenska fackförbund lågt i klimatfrågan. Fackliga initiativ inför klimatmötet COP26 lyser i hög grad med sin frånvaro.

– Tyvärr ser man sällan eller aldrig några från facken i Sverige på klimatmöten och jag har inte sett någon mobilisering den här gången heller, säger Ulf Jarnefjord.

Vi gör just nu en hel del andra saker.

Men varför har svenska fackförbund inte tagit några egna initiativ inför COP26?

Så här svarar Hediye Güzel, presschef på Vision – ett förbund som brukar hålla hög klimatprofil:

– Det handlar om att vi just nu gör en hel del andra saker som att inrätta klimatombud och ett förslag om koldioxidbudgetar i kommunerna. Därför har vi valt att inte göra särskilda insatser kring konferensen. Därmed inte sagt att COP26 är oviktig, tvärtom.

Inte heller Sveriges största fackförbund Unionen genomför några särskilda aktiviteter som är direkt kopplade till COP26.

– Däremot jobbar vi med klimatfrågan och rättvis omställning på andra sätt, bland annat finns ett samarbete i frågan inom Facken inom industrin och vi deltar via TCO i Klimatagendan, säger Emma Tjärnback, utredare på Unionen.

Bengt Rolfer
28 okt 2021

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar