Facklig äldreombudsman hjälper oss jobba längre Sveriges första fackliga äldreombudsman, Sten Bylin, är själv 65 år. – Jag lever som jag lär, säger han med ett skratt. Foto: Izabelle Nordfjell

Facklig äldreombudsman hjälper oss jobba längre

Facklig utveckling Saco-förbundet Kyrkans Akademikerförbund har anställt en särskild äldreombudsman för att hjälpa medlemmar som vill jobba efter pensionsåldern. Någonting som blir extra viktigt i bristyrken.– Pensionerade medlemmar kan vara till stort stöd genom att gå in och vikariera, säger Sten Bylin till Arbetsvärlden.
9 okt 2018 | 13:00
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Sveriges första fackliga äldreombudsman heter Sten Bylin. Han är före detta kyrkoherde och fackligt förtroendevald sedan många år. Sedan september är han anställd hos Kyrkans Akademikerförbund med ansvar för äldrefrågor inom förbundet. Han finns på plats för att ge stöd, råd och vägledning åt äldre och pensionerade medlemmar – inte minst om möjligheterna att jobba efter pensionsåldern.

Inom Svenska kyrkan råder brist på såväl präster som diakoner och många väljer att fortsätta jobba efter 65 eller rycka in som vikarier efter pensionen. Det kan kanske ses som ett tecken i tiden att facket nu går i bräschen med en äldreombudsman i en tid då vi alla förväntas jobba längre.

En pensionär med lång erfarenhet kan vara ett fantastiskt stöd i en verksamhet som har vakanser

– I dag går diakoner och präster på många sätt på knä. Glesbygdsstift har framför allt svårt att rekrytera präster. Pensionerade medlemmar kan vara till stort stöd genom att gå in och vikariera, säger Sten Bylin.

– Ett sätt för förbundet att vara stöttande är att hjälpa pensionerade medlemmar att ordna vikariat för att på så vis bistå med att fylla vakanser.

Svarar på pensionsfrågor

Sten Bylin, som själv är 65 år, kan också besvara frågor om möjligheter att gå ner i arbetstid senare i livet, ge stöd i samtal med arbetsgivaren och coacha äldre medlemmar.

– Åldern gör sig påmind för många. Man orkar inte lika mycket som när man var ung. Å andra sidan har man upparbetat en så stor erfarenhet att man ofta kan jobba smidigare, säger Sten Bylin.

Medlemmar kan även söka klarhet i snåriga pensionsfrågor genom att vända sig till äldreombudsmannen.

– Det finns många som står och väger möjligheterna att gå i pension och har frågor om hur man går till väga i så fall. Vi har möjlighet att jobba 80 procent från 62 års ålder med 90 procents lön och full pensionsavsättning, men det gäller att arbetsgivaren går med på det. Jag kan bistå i de samtalen med arbetsgivaren, säger Sten Bylin.

det finns ett behov i dag av att ha möjlighet till stöd och hjälp för många som väljer att jobba vidare trots att man fyllt 65 eller 69 år

Han kan också hjälpa pensionärer som vill vikariera att få bra villkor och besvara frågor om löner och anställningsavtal, eller till och med bostadsförsörjning om det gäller tjänstgöring på annan ort – någonting som Svenska kyrkan, med sina församlingslokaler, ofta kan lösa.

– Det är billigare för arbetsgivaren att anställa pensionärer eftersom de inte behöver betala samma sociala avgifter och inte göra avsättningar till tjänstepension. Det innebär att de kan betala högre lön till mindre kostnad, säger Sten Bylin.

Tror du att en äldreombudsman skulle kunna vara något för andra förbund också?

– Jag tycker personligen att Kyrkans Akademikerförbund har varit föredömliga i den här frågan. En pensionär med lång erfarenhet kan vara ett fantastiskt stöd i en verksamhet som har vakanser, och det finns ett behov i dag av att ha möjlighet till stöd och hjälp för många som väljer att jobba vidare trots att man fyllt 65 eller 69 år, säger Sten Bylin.

Ett fåtal stift har så mycket som 25 procent vakanser av präster

Vibeke Hammarström, förbundsdirektör KyrkA.

Vibeke Hammarström, förbundsdirektör, tror att behovet av liknande stöd för äldre kommer öka framöver.

– Fler och fler jobbar efter 65 och 67 års ålder och jag tror att i synnerhet de förbund som organiserar bristyrken kan ha användning för en äldreombudsman som informerar om de frågor som uppstår för äldre i arbetslivet. Jag tror behovet kommer bli större, säger hon till Arbetsvärlden.

Hon påpekar att samhället än så länge är uppbyggt för att du ska gå i pension när du är 65.

– Men så fort du jobbar kvar dyker flera frågetecken upp om vad som gäller, exempelvis vad las säger.

Bland förbundets medlemsgrupper kan i vissa fall så många som var fjärde tjänst vara vakant.

– Präster och diakoner kommer vara bristyrken under överskådlig tid och vi har stora pensionsavgångar att vänta. Ett fåtal stift har så mycket som 25 procent vakanser av präster, det innebär att övriga präster får täcka upp de här vakanserna om det inte finns vikarier att tillgå. Präster, framför allt kvinnliga, är också en grupp som är särskilt utsatta för utmattningsdepression.

9 okt 2018 | 13:00

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev