Män och kvinnor ser olika effekter av #metoo 65 procent av svenskarna anser att #metoo-uppropen lett till förändringar, men kvinnor och män ser olika på vilka effekterna varit. Foto: Stina Stjernkvist / TT

Män och kvinnor ser olika effekter av #metoo

#metoo Omkring 65 procent av svenskarna anser att #metoo har lett till förändringar, enligt en ny Novus-undersökning som beställts av SVT. Men män och kvinnor har olika bild av vilka effekter uppropen mot sexuella trakasserier fått. – Det är viktigt att ta berättelserna från #metoo på allvar och se till att det här inte rinner ut i sanden, säger Lina Andersson, Unionens mångfaldsexpert, som också berättar om ett nytt partsgemensamt samarbete.
11 okt 2018 | 14:01
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Kvinnor och män har i lika hög grad intrycket att #metoo-uppropen som inleddes förra året har lett till faktiska förändringar. Här finns inte heller några betydande skillnader mellan åldersgrupper.

SVT/Novus

Undersökningen gjordes av Novus på uppdrag av SVT. Drygt 1 000 intervjuer med en riksrepresentativt urval av personer i åldern 18-79 år har genomförts under perioden 4-9 oktober 2018.

Källa: SVT

+ Expandera

Däremot skiljer sig uppfattningarna mellan könen när det kommer till just vilka förändringar som skett. Medan 45 procent av männen i SVT/Novus mätning anser att män som kränker kvinnor ändrat sina beteenden håller bara 28 procent av kvinnorna med i det påståendet.

Lina Andersson, mångfaldsexpert på fackförbundet Unionen, tycker att det är svårt att uttolka vad svaren står för men menar att skillnaden i mäns och kvinnors svar kan peka på att man har olika syn på vad som är okej beteende.

– Men det är positivt att fler upplever att det skett en förändring. Det är viktigt att ta berättelserna från #metoo på allvar och se till att det här inte rinner ut i sanden, säger Lina Andersson.

Parterna i nytt projekt

Hon lyfter fram att Unionen är en av flera samarbetspartners i ett nytt projekt mot sexuella trakasserier som leds av Kantar Sifo. Syftet är att ta fram evidensbaserade verktyg och kunskap för att motverka trakasserier i arbetslivet.

– Vi ska se till att det blir så mycket förändring som möjligt. Projektet lanseras på tisdag, säger Lina Andersson.

I Novus-undersökningen framgår att männen i högre grad tror att män säger ifrån när de ser oacceptabelt beteende, 36 procent, medan bara 26 procent av kvinnorna uppger att de tror det. Däremot sätter kvinnor större tilltro till att kvinnor i dag ändrat sitt beteende och anmäler eller säger ifrån vid sexuella trakasserier, hela 80 procent jämfört med 66 procent för männen.

Det viktigaste är att det finns en kultur på företagen där anmälan tas emot på ett bra sätt

Lina Andersson tror själv att #metoo lett till förändringar. Både att det finns män som ändrat beteenden och att en del arbetsplatser börjat ifrågasätta sin kultur. Hon uttrycker också förhoppningen att kvinnor blivit mer anmälningsbenägna.

– Det viktigaste är att det finns en kultur på företagen där anmälan tas emot på ett bra sätt och att arbetsgivaren hanterar frågan på allvar. Ansvaret för att få fler kvinnor att anmäla ligger hos arbetsgivarna att skapa ett klimat där det går att anmäla. Huvudproblemet är ju förstås att personer blir utsatta, inte att de utsatta inte anmäler, säger Lina Andersson.

Samtidigt är det få som säger att det egna beteendet påverkats av #metoo. På frågan ”har #metoo-uppropet påverkat dig och ditt beteende?” är det bara 23 procent av kvinnorna och 14 procent av männen som svarar ja. Här finns också en åldersskillnad.

Allra flest uppger att det egna beteendet har ändrats bland 18–29 åringar (28 procent). Andelen sjunker därefter med åldern och bland de äldsta, 65–79 år, uppger bara 8 procent att de påverkats.

– Framför allt tror jag att de här frågorna har kommit upp på agendan och att de här svaren tyder på att vi pratar mer om problematiken. Nu gäller det att fortsätta arbeta med de här frågorna.

Rapport från Finansförbundet i november

På senare tid har en härva med sexuella trakasserier på Handelsbanken rullats upp i media. Storbankens vd Anders Bouvin medgav problemen i ett pressmeddelande i början av oktober i samband med att en högt uppsatt chef sade upp sig på egen begäran: ”Ett nytt ledarskap kommer att underlätta att komma till rätta med en kultur av kränkande behandling och dålig arbetsmiljö som tyvärr förekommit på en avdelning.”

Ulrika Boëthius, ordförande på Finansförbundet, har varit i kontakt med banken.

– Jag har själv varit i kontakt med Handelsbankens ledning, ordföranden för Finansförbundet på Handelsbanken och ordföranden för den lokala fackklubben. Det har uppstått en ohälsosam arbetskultur på den aktuella enheten som inte är helt lätt att bli av med, men jag har fått information om att åtgärder har vidtagits som måste leda till en förbättring, säger hon till Arbetsvärlden.

Här kan män gå i tron att de bara var lite roliga

Är finansbranschen extra utsatt för sexuella trakasserier?

– Vi kommer i november släppa en rapport som kartlägger situationen för våra medlemmar. Men det jag kan säga är att det finns vissa delar av finansbranschen som präglas av en hård tävlingsmentalitet som kan vara särskilt utsatta. Här kan kvinnor vara under intrycket att de behöver stå ut med en särskild jargong eller arbetskultur för att ha möjlighet att avancera, säger Ulrika Boëthius.

Upplever du att #metoo fått effekt?

– Jag kan säga att från Finansförbundets sida så har det varit stor aktivitet där de lokala klubbarna tagit emot berättelser och arbetat med policydokument och att förändra arbetskulturer.

Varför tror du att män och kvinnor svarar olika i SVT:s Novus-mätning?

– I grunden så har det varit så länge att män och kvinnor svarar olika. Framför allt är kvinnor mer utsatta för sexuella trakasserier och upplever därför problemet som allvarligare, samtidigt som kvinnor som grupp engagerar sig mer i de här frågorna, säger Ulirka Boëthius.

– Sedan tror jag att alla skulle säga att sexuella trakasserier inte är okej om de fick den frågan, men däremot är kunskapsnivån ofta inte så hög om vad som utgör sexuella trakasserier. Här kan män gå i tron att de bara var lite roliga när de egentligen ägnat sig åt något som kan klassificeras som trakasserier.

Varför tror du att yngre oftare säger att de ändrat sitt beteende efter #metoo?

– Min gissning är att det är fler yngre som blir utsatta eller riskerar att bli utsatta, och därför har haft anledning att ändra sina beteenden.

11 okt 2018 | 14:01

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev