TCO:s barnmorskor kan gå till Saco På onsdag, 14 november, kommer Barnmorskeförbundets stämma ta ställning till en proposition från styrelsen som går ut på att lämna Vårdförbundet och gå med i SRAT. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix / TT

TCO:s barnmorskor kan gå till Saco

Extra förbundsstämma På onsdag ska Barnmorskeförbundets stämma rösta om ett förslag att lämna TCO-anknutna Vårdförbundet och i stället gå med i Sacoförbundet SRAT. Barnmorskeförbundets ordförande Mia Ahlberg säger till Arbetsvärlden att styrelsen ser bättre möjligheter att driva sina professionsfrågor inom SRAT.
13 nov 2018 | 06:00
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Svenska Barnmorskeförbundet, med omkring 6 000 medlemmar, har en anrik historia och bildades redan 1886 som Sveriges första kvinnliga yrkesförening. Sedan 40 år tillbaka har professionsförbundet varit del av TCO-anknutna Vårdförbundet, som organiserar legitimerade barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor.

Men nu kan det bli ett slut på den romansen.

I grunden finns ett missnöje från barnmorskor mot Vårdförbundet

På onsdag, 14 november, kommer Barnmorskeförbundets stämma ta ställning till en proposition från styrelsen som går ut på att lämna Vårdförbundet och i stället gå med i SRAT.

Mia Ahlberg, ordförande Barnmorskeförbundet.

SRAT är ett Saco-förbund med 15 000 medlemmar som organiserar ett 20-tal olika yrkesgrupper i fristående professionsförbund. Missnöjet med Vårdförbundet har enligt Barnmorskeförbundets ordförande Mia Ahlberg legat och pyrt under en längre tid.

– I grunden finns ett missnöje från barnmorskor mot Vårdförbundet som uttrycktes i en motion redan 2015 då man föreslog att Barnmorskeförbundet skulle utreda en ny modell. Vi tittade bland annat på möjligheten att bli ett eget fackförbund, vilket vi dock inte bedömde vara ett bra alternativ, säger Mia Ahlberg till Arbetsvärlden.

Vill bestämma i professionsfrågorna

Frågan om att bli ett eget fackförbund beskriver hon som död. På förra årets stämma lade styrelsen i stället fram en proposition om att utreda möjligheten att ansluta sig till SRAT, en proposition som då fick enhälligt ja. Det är alltså det förslaget som stämman på onsdag ska besluta om.

Varför är ni missnöjda med Vårdförbundet?

– Det finns ett allmänt missnöje med arbetsmiljö och löneutveckling för barnmorskorna. Skillnaden mellan Vårdförbundet och SRAT är att Vårdförbundet definierar sig som ett professionsförbund och ett fackförbund, medan SRAT enbart är ett fackförbund som företräder professionsförbund. Det innebär att vi hos SRAT får bestämma själva över professionsfrågorna, säger Mia Ahlberg.

Hon berättar också att SRAT har varit tillmötesgående på ett annat sätt och släpper in Barnmorskeförbundet till de fackliga förhandlingsborden.

Hos Vårdförbundet har vi aldrig fått sitta med vid något förhandlingsbord.

– Vi har fått löfte från SRAT att de aldrig kommer sätta sig vid ett förhandlingsbord om barnmorskefrågor utan att ta med en expert från Barnmorskeförbundet. Hos Vårdförbundet har vi aldrig fått sitta med vid något förhandlingsbord. Dessutom kommer vi få flera kontaktpersoner på SRAT som ska vara experter på våra frågor, medan vi aldrig haft någon kontaktperson på Vårdförbundet, säger Mia Ahlberg, och berättar att barnmorskefrågorna blivit allt för osynliga inom Vårdförbundet.

Har ni några konkreta frågor där ni tycker att Vårdförbundet svikit?

– Vi vill till exempel få till ett system där samma barnmorska har hand om en kvinna under graviditeten, under förlossningen och efter förlossningen. I dag är det olika barnmorskor som har hand om varje steg i vården. Men det är en fråga som Vårdförbundet inte velat driva aktivt, säger Mia Ahlberg.

Två barnmorskor valdes in i Vårdförbundets styrelse nyligen. Var det ett försök att blidka er?

– Hade man velat blidka oss hade man gjort någonting mer gentemot Barnmorskeförbundet under de senaste två åren. Men det är en bra utveckling att man tagit det steget för det har aldrig tidigare suttit barnmorskor i Vårdförbundets styrelse.

Olyckligt att splittra kåren

För Vårdförbundet, med totalt omkring 114 000 medlemmar, är den potentiella förlusten av barnmorskorna en fråga av stor vikt. Svenska Barnmorskeförbundet organiserar omkring 6 000 barnmorskor, varav majoriteten också är medlemmar i Vårdförbundet. Under sommaren skickade Vårdförbundet ut en skrivelse och frågor och svar om nackdelar med en uppbrytning. Bland annat poängterar man att SRAT, som organiserar allt från flygtekniker till audionomer, har få yrkesgrupper som påminner om barnmorskeyrket.

Sineva Ribeiro, ordförande i Vårdförbundet. Foto: Ulf Huett

– Vårdförbundet kommer att fortsätta organisera barnmorskor och jobba för professionen oavsett vilket beslut som fattas på Barnmorskeförbundets årsmöte. Vårdförbundet strävar efter att vara det självklara valet för barnmorskor. Varje barnmorska är alltså välkommen att stanna och komma tillbaka till Vårdförbundet. Men vi tycker att det är olyckligt att Barnmorskeförbundet väljer att splittra kåren på det här sättet. Det gynnar inte barnmorskorna, säger Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet, till Arbetsvärlden.

Hon poängterar också att SRAT saknar kompetens att driva frågor inom 24/7-yrken inom vården.

Vårdförbundet kommer att fortsätta organisera barnmorskor och jobba för professionen oavsett

– Vi har också skickliga jurister som är vana vid att hantera anmälningar mot just barnmorskor, som är en grupp som ofta får anmälningar mot sig i sitt yrke. SRAT är också ett litet förbund som organiserar ett tjugotal vitt skilda yrkesgrupper där majoriteten saknar koppling till vården, säger Sineva Ribeiro.

Dessutom menar hon att barnmorskorna får en försvagad ställning eftersom SRAT inte är en egen motpart till SKL.

– Vårdförbundet är dessutom största förbund inom landstingssektorn vilket gör oss till en stark part. Inom Saco, där SRAT finns, är det AkademikerAlliansen som är motpart till SKL, och det innebär att barnmorskorna kommer behöva komma överens med 17 andra förbund om de väljer att byta till SRAT, säger Sineva Ribeiro.

Men det är inte någonting som Mia Ahlberg oroar sig över:

– I barnmorskefrågor kommer man släppa fram SRAT så att de kan företräda oss och de kommer dessutom alltid att ha med sig en expert från Barnmorskeförbundet. Annars hade det inte varit en bättre lösning, säger Mia Ahlberg.

Ett allmänt missnöje

Sineva Ribeiro, liksom Mia Ahlberg, lyfter fram att det finns ett allmänt missnöje bland barnmorskor vad gäller sådant som löneutveckling och villkor.

– Men vi menar att det här är en dålig lösning för barnmorskorna. Barnmorskor är sjuksköterskor med dubbel legitimation och innan de blir barnmorskor så är de grundutbildade sjuksköterskor. Det är helt naturligt att de ska vara i Vårdförbundet där vi tillsammans har möjlighet att driva frågor för en stor andel av vårdens professioner.

SRAT:s förbundsordförande Anitha Wijkström vill inte kommentera en eventuell sammanslagning med Barnmorskeförbundet innan stämman sagt sitt.

Våra professionsförbund är självständiga och det är de som ska styra

– Men jag kan säga att vi har en annan modell än Vårdförbundet där yrket är första linjen och det är våra professionsförbund som syns. Våra professionsförbund är självständiga och det är de som ska styra, sedan ger vi facklig uppbackning. Det är en modell som fungerar väldigt bra, säger Anitha Wijkström till Arbetsvärlden.

Om Barnmorskeförbundets stämma röstar igenom styrelsens proposition att flytta till SRAT kommer barnmorskor från årsskiftet kunna gå med i Saco-förbundet. De som vill stanna kvar i Barnmorskeförbundet kommer i så fall inte kunna stå kvar hos Vårdförbundet. Däremot kommer de som är med i Saco-förbundet SULF kunna dubbelansluta sig.

13 nov 2018 | 06:00

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev