Arbetsrättsjurist: Gör om och gör rätt Arbetsmiljöverket! Arbetsrättsjuristen Jessica Berlin satte kaffet i halsen när hon läste om Arbetsmiljöverkets tolkning av lagen. "Med hjälp av skyddsombuden i samverkan med arbetsgivarna kan arbetstagare oavsett om det är en enskild arbetstagare eller flera, få det skydd som skyddsombudet krävt. Det kan avgöra om man kommer hem till sina nära och kära efter arbetspassets slut.

Debatt Arbetsrättsjurist: Gör om och gör rätt Arbetsmiljöverket!

Skyddsombud Att Arbetsmiljöverket tolkar lagen som att skyddsombud inte kan företräda individer rör upp känslor och väcker kritik. "Jag lovar att aldrig ta upp detta någon gång någonstans, bara ni gör om och gör rätt", skriver arbetsrättsjuristen Jessica Berlin på LO-TCO Rättsskydd.
18 nov 2022
+1
3
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
2

Hej Arbetsmiljöverket!

När jag läste Arbetsvärlden häromdagen råkade jag nästan ut för en arbetsskada, jag satte  kaffet i halsen då jag läste vad er ställföreträdande generaldirektör ogenerat sa:

”Vi har tittat på lagstiftning och förarbete. Vårt ställningstagande är att ett skyddsombuds medverkan i ärenden som rör enskilda arbetstagare inte är reglerat i arbetsmiljölagen (AML).”

Jag känner till att ni har haft den här inställningen ett tag. Trodde dock inte att ni offentligt skulle våga er på den här debatten.

Hösten 2021 blev det känt att ni upprättat en intern rapport (diarienummer 2021/056200) som hänvisar till proposition 1990/91:140 s 49-50.

I den påstår ni att det i arbetsmiljölagen står att skyddsombudens uppdrag inte innefattar att företräda enskilda, utan endast arbetstagare i grupp.

Men hur många gånger man än läser de sidorna i den proppen så står det inte så.

Bo Ericson, en av Sveriges främsta arbetsrättsjurister, har i en gedigen rättsutredning bemött er rapport. Uppenbarligen har ni inte läst den?

Där framkommer att lagstiftarens vilja inte har varit att begränsa skyddsombudens uppgifter och befogenheter på det sätt ni påstår.

AV har upptäckt något ingen annan sett

Med det synsätt ni på Arbetsmiljöverket står för skulle ett skyddsombud enligt sjätte kapitlet  i arbetsmiljölagen inte ha rätt att ingripa och företräda en enskild arbetstagare som är utsatt för en risk i arbetsmiljön, bara för att det inte är en grupp arbetstagare som berörs.

En fråga för sig är givetvis vad som är en grupp arbetstagare?

Det uppseendeväckande är att ni på Arbetsmiljöverket med en enda rapport har upptäckt det som ingen annan har gjort, trots att skyddsombud funnits sedan 1912 års lag om arbetarskydd, nämligen att skyddsombuden inte (längre) företräder enskilda arbetstagare och att deras uppgifter bara gäller generella frågor.

Med hänvisning till två sidor i proppen där det inte alls står så. Well done.

Arbetsmiljöverket borde som tillsynsmyndighet förstå att även en enskild arbetstagare har rätt till bistånd av sitt skyddsombud för att få en säker arbetsmiljö.

Den legalfullmakt som skyddsombuden har enligt 6 kap. 4 § AML vad gäller att företräda arbetstagare innebär att skyddsombudet själv kan bedöma om och hur den ska agera i en given situation ur arbetsmiljösynpunkt.

Det är skyddsombudet som avgör om situationen är sådan att en enskild arbetstagare behöver biträde och stöd av skyddsombudet.

Efter att ha gått igenom arbetsmiljölagens förarbeten sedan lagens ikraftträdande kan jag konstatera att det saknas stöd för att ett skyddsombud inte skulle ha befogenhet att företräda enskild arbetstagare, eller att skyddsombuden enbart företräder arbetstagare i grupp.

Vi är många som är upprörda

Många av oss jurister och skyddsombud som berörs av ert ställningstagande är upprörda. Arbetsmiljölagstiftningen är en skyddslagstiftning eftersom det faktiskt kan handla om liv eller död.

Arbetsmiljöverket borde som tillsynsmyndighet förstå att även en enskild arbetstagare har rätt till bistånd av sitt skyddsombud för att få en säker arbetsmiljö.

Nyheter

Med hjälp av skyddsombuden i samverkan med arbetsgivarna kan arbetstagare oavsett om det är en enskild arbetstagare eller flera, få det skydd som skyddsombudet krävt.

Det kan avgöra om man kommer hem till sina nära och kära efter arbetspassets slut.

Tolkningen leder till fler tvister på arbetsplatsen

Arbetsmiljöverkets ställningstagande är dessutom tvistedrivande om arbetsgivare börjar lyssna på er, och hindra skyddsombuden att bistå enskilda arbetstagare i olika arbetsmiljöärenden.

Fackliga organisationer tvingas i så fall vidta rättsliga åtgärder med yrkande om skadestånd riktade mot arbetsgivarna.

Nu måste ni sluta förmedla denna felaktiga juridiska slutsats.

Jag lovar att aldrig ta upp detta någon gång någonstans, bara ni gör om och gör rätt.

Precis som när skyddsombuden företräder enskilda arbetstagare och omfattas av tystnadsplikt enligt 7 kap AML om vad som framkommer i exempelvis läkarintyg, så lovar jag att tysta min kritik i det här ärendet.

Bästa hälsningar,

Jessica Berlin, arbetsrättsjurist

 

Relaterad läsning

Jessica Berlin
18 nov 2022
Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar