Arbetsmiljöverket: Skyddsombud får inte företräda individer Behöver du ta ett snack med chefen om din arbetsmiljö? Då har du ingen rätt att ta med dig ett skyddsombud. Foto: Henrik Montgomery/TT

Arbetsmiljöverket: Skyddsombud får inte företräda individer

Skyddsombud Skyddsombud har ingen rätt att företräda en person på arbetsplatsen. I alla fall inte enligt Arbetsmiljöverkets tolkning av lagen. ”Fullständigt absurt”, säger arbetsmiljöexperten Lars von Ehrenheim.
16 nov 2022 | 07:00
+1
2
+1
2
+1
3
+1
2
+1
67
+1
6

Skyddsombud får inte företräda individer.

Det vill säga, har du varit sjukskriven och ska in på möte om hur du ska komma tillbaka till jobbet har du ingen rätt att ha med ett skyddsombud.

Inte heller om du upplever mobbning.

Eller hot.

Aldrig, med andra ord.

Det är budskapet i ett internt dokument från Arbetsmiljöverket som togs fram för cirka ett år sedan, och som Arbetsvärlden tagit del av.

Dokumentet, som kallas ”rättslig utredning av skyddsombudens roll” kom i samband med att myndigheten tog fram nya föreskrifter om arbetsanpassning.

Det har läckt ut utanför myndigheten, och skapat oro hos flera skyddsorganisationer på olika arbetsplatser i landet.

Det är en väldigt märklig text.

Arbetsmiljörättsexperten Lars von Ehrenheim, numera pensionär men som jobbat för såväl Arbetsmiljöverket som på Arbetsmarknadsdepartementet, har tillsammans med Bo Ericson, tidigare jurist på LO-TCO Rättsskydd och författare till bland annat boken Arbetsmiljölagen, skrivit ett svar som nyligen skickades in till myndigheten.

– Det är en väldigt märklig text från Arbetsmiljöverket. Att skyddsombud inte ska kunna representera en arbetstagare, det är fullständigt absurt. Klart ett skyddsombud ska kunna driva ett ärende om att få hjälpmedel, personlig skyddsutrustning eller vad det nu kan vara.

Även anställda på Arbetsmiljöverket är förvirrade

I dokumentet ställer anställda på Arbetsmiljöverket flera frågor om hur de själva ska agera, om de till exempel kan ställa krav på arbetsgivare för att just en arbetstagare ska få ha med sitt skyddsombud.

Svaret som upprepas är att skyddsombudets uppdrag inte ”avser individuella ärenden”, utan att man ska företräda arbetstagare som grupp att verka för en ”tillfredsställande arbetsmiljö i helhet”.

En annan anställd på myndigheten påpekar att det finns krav på att skyddsombud ska vara med i det systematiska arbetsmiljöarbetet, reglerat i en annan föreskrift.

Arbetsmiljöverkets jurister svarar att det handlar om en ”möjlighet” att medverka.

Polisen tog fram ny handbok – slutade i oenighet

Robert Tkalcic, huvudskyddsombud för fackförbundet ST på Polisen i region Väst, anser att att tolkningen av lagen är ny och anpassad till arbetsgivaren.

På hans arbetsplats, Sveriges största myndighet, togs en ny handbok i arbetsanpassning fram efter Arbetsmiljöverkets diskussioner.

Inget av fackförbunden eller skyddsombuden hos Polisen har varit med i samverkan kring den nya handboken. Centrala förhandlingar har hållits, men de slutade nyligen i oenighet.

–  Arbetsmiljöverket har blivit mer otydlig vilket påverkat arbetsgivaren. Vi får nu vara med som medarbetare, men inte som skyddsombud. Och då kan man bli inkallad på ledig dag till exempel. Jag har sagt till vår skyddsorganisation att här råder delade meningar. Bara för att arbetsgivaren säger att det är så, utgår vi inte från att det är korrekt.

Och så här var det inte innan?

– Nej. Det började hos oss när Arbetsmiljöverket gick ut med det där. Vi får ta det från fall till fall. Vi är en stor organisation, så ibland rullar det på som vanligt. Men vi tar strid för det vid varje tillfälle.

”Vi kan inte kräva skyddsombuds medverkan”

Håkan Olsson.

Enligt Håkan Olsson, ställföreträdande generaldirektör på Arbetsmiljöverket, är dokumentet en del av ett större underlag som verket jobbat med i samband med att ta fram de nya föreskrifterna om arbetsanpassning.

– Vi har tittat på lagstiftning och förarbete. Vårt ställningstagande är att ett skyddsombuds medverkan i ärenden som rör enskilda arbetstagare inte är reglerat i arbetsmiljölagen. Vi kan inte ställa krav på att skyddsombud ska medverka.

Andra jurister kommer fram till att skyddsombud har den rätten.

– Jag är medveten om det. Vi kan vända på det, arbetstagaren kanske inte vill ha ett skyddsombud med. Det hade blivit lite märkligt åt det hållet också, att ett skyddsombud ska medverka.

Varför har ni gjort det här arbetet nu?
– Det har aktualiserats utifrån att vi såg över föreskriften om arbetsanpassning. Vi har då gjort ett ställningstagande. Vi har inga möjligheter, utifrån lagstiftningen som finns, att ställa krav på att skyddsombud ska medverka.

Arbetsmiljöverket kan inte agera vid 66a-anmälan

Det innebär också att Arbetsmiljöverket inte kan utfärda tillsyn i en anmälan av ett skyddsombud som rör en individ.

– Nej, vi kan inte ställa kravet eftersom vi inte har lagstiftningen med oss. Vi kan titta i anmälan om det finns skäl till förelägganden eller förbud när det gäller rutiner som kan vara kopplat till ett individärende. Men för skyddsombudens medverkan i ett enskilt ärende har vi inte möjlighet att agera.

Huvudskyddsombudet Robert Tkalcic hos Polisen i region Väst, ser något dystert på den framtida samverkan.

– Det är märkligt det här. Signalerna om skyddsombudens roll ger oreda, och en skada. Oavsett om vi kommer till rätta med det skapar det någon typ av misstänksamhet. Att man motarbetar varandras roller.

16 nov 2022 | 07:00
Om skribenten
Reporter på Arbetsvärlden

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev