Riktade stöd har bättre effekt enligt forskaren

Anställningsstöd Subventionerade anställningar som siktar ganska snävt på personer långt ifrån arbetsmarknaden är mer effektivt än att göra det billigare att anställa stora grupper. Det säger arbetsmarknadsforskaren Anders Forslund. Samtidigt har han förståelse för att förslagen om nya anställningsformer dyker upp.
Riktade stöd har bättre effekt enligt forskaren
Anders Forslund, professor.
19 feb 2016 | 11:18
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1

Anders Forslund är professor och biträdande chef på IFAU, Institutet för arbetmarknadspolitisk utvärdering, och forskar bland annat om ungas arbetsmarknad och olika arbetsmarknadsåtgärder.

Vad är det för skillnader mellan subventionerade anställningar, exempelvis instegsjobb, och de bredare introduktionsanställningar som de borgerliga partierna nu föreslår?
– Det vi vet är att individen som får en subventionerad anställning tjänar på det, den kommer snabbare att få ett icke-subventionerat jobb. Den utvärdering som gjorts av sänkningen av arbetsgivaravgiften för unga, det vill säga en bredare åtgärd, visar begränsade effekter. De allra flesta skulle ha fått jobb ändå. Så fördelen med riktade stöd mot dem som står långt från arbetsmarknaden är att de verkligen gör nytta. Men de kan också vara stigmatiserande och det kan vara krångligt och byråkratiskt.

– Förslagen från de borgerliga partierna känns mer rimliga om man talar om grupper som står långt från arbetsmarknaden, det vill säga inte ungdomar.

Anders Forslund säger att eftersom inget annat land har tagit emot en så stor mängd asylsökande per capita finns inga studier att dra lärdom av.
– Men om vi ska använda de små skärvor av kunskap vi har kommer det sannolikt vara så att många av de nyanlända har låg utbildning, kan inte svenska och kommer sannolikt ha låg produktivitet, det vill säga ingen kommer att vilja anställa dem om inte kostnaden är låg. Men det är svårt att veta vilka av de som kommit som behöver mycket hjälp och vilka som inte behöver det, svårt att rikta in stöd mot rätt grupp.

Speciell situation

Det gör också att Anders Forslund tror att det behövs mer drastiska åtgärder.
– I viss mån håller jag med exempelvis Lars Calmfors och Arbetsmarknadsekonomiska rådet: det är en väldigt speciell situation och många saker måste göras. Låt oss vara pragmatiska och prova något annat än instegsjobben som redan finns.

Ett problem när det gäller subventionerade anställningar eller andra sätt att sänka lönekostnaderna för att anställa vissa grupper är undanträngningseffekterna för vanliga anställningar.
– Om man sänker kostnaderna på något vis vore man dum om man inte inser att det påverkar dem som konkurrerar om jobb med de här grupperna. Det kommer att bli lägre löner och lite svårare att få jobb.

Forslund tror att subventionerade anställningar specifikt riktade till personer långt från arbetsmarknaden har en mindre undanträngningseffekt än bredare lösningar.
– Om personer som annars har svårt att få jobb blir anställda blir det en annan sammansättning av arbetssökande. Det kan göra det mer attraktivt för arbetsgivare att utlysa tjänster för det finns fler högproduktiva bland de arbetssökande. Därför blir det sannolikt lite fler jobb netto och undanträngningen blir inte total.

19 feb 2016 | 11:18

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev