Vilka är de lägsta lönerna?

Lönenivåer Lägstalöner, minimilöner och ingångslöner debatteras intensivt nu. Vi har tittat närmare på vad de lägsta lönerna ligger på och i vilka branscher de finns.
19 feb 2016 | 11:07
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Vilka löner handlar debatten om lägstalöner om? Till att börja med handlar det främst om kollektivavtalade löner, eftersom löner hos andra arbetsgivare får vara hur låga som helst. Dessutom innehåller ett av tre kollektivavtal ingen siffersatt lägstalön.

Exempel på kollektivavtalade lägstalöner för personer över 20 år

Handels: 20 220 kronor
Hotell och restaurang: 19 739 kronor
SEKO:s energiavtal: 16 947 kronor
Unionens callcenteravtal: 16 471 kronor

(För 2015. Källa: Medlingsinstitutet)

Men nära två tredjedelar av alla avtal som slöts 2012 innehöll alltså en fastslagen minimilön eller ingångslön enligt Medlingsinstitutet. I vissa avtal är det olika nivåer för olika åldrar.

Enligt statistik från Handels refererad i en rapport från Arena har var femte anställd i detaljhandeln en lägstalön, men det beror mer på att rörligheten i branschen är stor än att många fastnar i ett lågt löneläge.

IFAU,  Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, undersökte 2012 i hur hög grad personer med låga löner (alltså inte specifikt avtalsenliga lägstalöner) fortsatte att ha det genom åren. Av dem som hörde till den lägst betalda tiondelen år 2000 fanns bara cirka hälften kvar året efter. Sedan sjönk andelen kraftigt, men 2011 var det 3,6 procent som fortfarande fanns kvar i gruppen med lägst lön.

Anders Forslund, forskare på IFAU, förklarar att lägstalönerna har olika stor betydelse på olika avtalsområden.
– Inom hotell och restaurang får en stor del av de nyanställda får avtalets lägstalön. Inom IF Metalls industriavtal ligger däremot alla nyanställda högre än lägstalönen. Avtalet ligger lågt för att man litar på den lokala förhandlingen.

Bland lågavlönade är det inte ovanligt att också jobba deltid, vilket gör den disponibla inkomsten lägre. 2014 var det 238 000 personer som jobbade ofrivillig deltid, det vill säga ville arbeta fler timmar. Flest personer som jobbade ofrivillig deltid finns i vården, men det är inom hotell och restaurang som andelen är störst: var sjätte anställd vill och kan jobba mer än de gör.

Yrkena med lägst genomsnittlig månadslön var 2014 ”övrig hemservicepersonal m fl” med snittlönen 19 700 kronor och kafé- och konditoribiträden med 20 200 kronor, enligt SCB.

19 feb 2016 | 11:07

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev