Många vill byta bort sina gig-jobb PLattformsarbete uppskattas av få, enligt nya studier. Foto: Lars Pehrson / SvD / TT
Krönika

Många vill byta bort sina gig-jobb

Krönika Ny forskning visar att de flesta människor föredrar fasta jobb med sjukpenning och semester. Ett fast jobb var i genomsnitt lika mycket värt som en löneökning på 50 procent. Även egenanställda själva värderar ett fast jobb högre.
27 jan 2020 | 06:00
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Antalet egenföretagare och egenanställda  växer så det knakar. Personer som istället för ett fast jobb har tillfälliga uppdrag på exempelvis ett plattformsföretag, frilansföretag eller konsultföretag blir allt fler. Ny forskning visar att denna utveckling går tvärt emot de flesta människors syn på ett önskvärt arbetsliv. Gig-ekonomin växer trots att människor hellre vill ha fasta jobb.

Orsaken till gig-ekonomins framväxt är viktig. Utvecklingen kan betraktas som positiv om den bygger på att fler människor önskar sig tillfälliga uppdrag på egna arbetstider istället för ett fast jobb från nio till fem. Om den däremot sker tvärt emot människors vilja är det istället en oroande utveckling.

För politiker som vill förbättra människors livsvillkor är det viktigt att sätta sig in i forskningen om vilken typ av arbetsliv folk egentligen föredrar.

Genom ett surveyexperiment i USA och Storbritannien mättes människors preferenser för olika typer av jobb. Varje respondent fick göra ett antal val mellan påhittade jobb som skilde sig åt i lönenivå, arbetsvillkor och kontraktsform. Kombinationer av dessa egenskaper slumpades fram i varje påhittat jobb.

Ett fast jobb visade sig vara den i särklass mest uppskattade arbetsformen. Ett fast jobb var i genomsnitt lika mycket värt som en löneökning på 50 procent! De näst mest populära egenskaperna av jobben var möjligheten till sjukpenning och betald semester. Längre ner på listan följde flexibla arbetsvillkor så som möjligheten till distansarbete, inflytande över de egna arbetstiderna och friare arbetsuppgifter. Ett fast jobb värderades mellan två och tre gånger så högt som dessa flexibla villkor.

Gig-ekonomin bör också ifrågasättas utifrån sina effekter för de ekonomiska klyftorna.

Även personer som själva var egenanställda värderade ett fast jobb betydligt högre än ett flexibelt jobb i genomsnitt. I datat från Storbritannien skulle ungefär hälften av dem som enligt enkäten själva var egenföretagare eller egenanställda ha föredragit ett traditionellt, fast jobb.

Nyhetsbrev

För politiker som vill förbättra människors livsvillkor är det viktigt att sätta sig in i forskningen om vilken typ av arbetsliv folk egentligen föredrar. Synen att många i samhället önskar sig ett flexibelt gig-jobb är mycket sannolikt felaktig, också i Sverige. Detta är särskilt viktigt i en tid där fackföreningarna är mindre än förr.

Gig-ekonomin bör också ifrågasättas utifrån sina effekter för de ekonomiska klyftorna. Amerikanska data visar att människor i gig-ekonomin generellt sett har lägre löner än andra, och att inte heller förhoppningar om större ekonomisk jämställdhet mellan män och kvinnor har infriats.

27 jan 2020 | 06:00
Om skribenten
Professor i nationalekonomi

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev