”Det är bättre med lite för höga löneökningar det närmaste året”

Avtal2016 Den åttonde och sista intervjupersonen i vår serie om avtalsrörelsen är ekonomiprofessor Oskar Nordström Skans. Han tror att en nyckelfråga blir att enas om löneökningar som fungerar i det osäkra inflationsläge som nu råder.
”Det är bättre med lite för höga löneökningar det närmaste året”
Foto: Mikael Wallerstedt/Uppsala universitet Oskar Nordström Skans, professor på Uppsala universitet.
Karin Bromander
17 dec 2015 | 14:22
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Sist ut i vår intervjuserie om avtalsrörelsen 2016 är Oskar Nordström Skans, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet och ledamot i Finanspolitiska rådet.

Vad tror du utmaningarna blir i avtalsrörelsen?
– Det blir en utmaning för parterna att hitta en lösning som bevarar stabiliteten och att komma överens om en rimlig löneökningstakt. Speciellt när nu trovärdigheten i inflationsmålet är satt i gungning.

Oskar Nordström Skans tror också att avtalen måste utformas utifrån hur arbetsmarknaden faktiskt ser ut för att kunna vinna trovärdighet.
– Det är viktigt att parterna inte lever upp till nidbilden av att de bara finns till för dem som har ett jobb. Man måste hitta avtalslösningar som ger möjligheter för alla på arbetsmarknaden.

Regeringen har ju i nästa års budget avsatt statliga extrapengar till lärarlöner. Tror du att vi kommer att se fler exempel på statlig inblandning i lönebildningen framöver?
– Lärarexemplet är förhoppningsvis ett ganska anmärkningsvärt undantag. Historien säger oss att det finns för stora risker med att det politiska spelet går före.

Han tror dock att det finns ett område där staten eventuellt kan komma att ha ett finger med i lönebildningsspelet.
– Om inte parterna själva hittar lösningar vad gäller integration av nyanlända på arbetsmarknaden tror jag absolut att man kan hamna i en situation där staten går in med åtgärder som kan påverka lönebildningen. Men det ligger lite grann i framtiden, det kommer inte att ske under det närmsta året.

Vad hoppas du själv kommer ut av avtalsrörelsen?
– Jag hoppas egentligen på längre avtal, även om det kanske inte är så troligt såsom förslagen ser ut nu. Och jag hoppas att löneökningstakten inte blir så låg som arbetsgivarna nu föreslår på kort sikt. Det är bättre med ett avtal med lite för höga löneökningar det närmaste året för att sedan ha lägre året efter. Inflationen är på väg upp. Om vi har ett nollavtal nu kommer det bara att förvärra inflationsproblemen.

Karin Bromander

/ Kontakta skribenten

17 dec 2015 | 14:22

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev