Otillräcklig kunskap om social arbetsmiljö hos chefer

Arbetsmiljö Snart börjar nya regler om arbetsgivarens ansvar för den psykosociala arbetsmiljön att gälla. Bra, tycker de flesta anställda och arbetsgivare. Men många tycker att chefer har otillräcklig kunskap. Det visar en färsk enkät från Arbetsmiljöverket.
Otillräcklig kunskap om social arbetsmiljö hos chefer
För hög arbetsbelastning är en riskfaktor. Foto: Robert Henriksson / SvD
10 Mar 2016
Dela artikeln

Den 31 mars börjar föreskriften för organisatorisk och social arbetsmiljö att gälla. Inför det har Arbetsmiljöverket gjort en rapport om arbetsgivares och arbetstagares kunskap och attityder i frågan, som Arbetsvärlden tagit del av.

När telefonintervjuerna gjordes i november–december var det en mycket stor majoritet av de tillfrågade som inte kände till att det kommer nya arbetsmiljöregler om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Bland arbetstagarna kände 15 procent till det medan drygt en fjärdedel av arbetsgivarna kände till att de kommande reglerna. Men skillnaderna mellan olika typer av arbetsgivare är samtidigt stora: minst är kunskapen hos små tjänsteproducerande arbetsgivare (21 procent) samtidigt som en majoritet av de stora varuproducerande arbetsgivarna känner till de nya reglerna. Arbetsmiljöverket ska göra en ny undersökning om kännedomen efter en informationskampanj om den nya föreskriften.

Majoriteten av både arbetsgivare och arbetstagare tycker att det är bra att de nya reglerna införs. Men många tycker också att chefer och arbetsledare dels inte har tillräcklig kunskap om frågorna, dels inte får tillräckligt stöd från ledningen för att kunna skapa en god arbetsmiljö.

Arbetsgivare tycker i högre utsträckning än arbetstagare att människor har ett eget ansvar om de känner sig stressade på grund av jobbet, och att det är människors livspussel och privata situation som främst orsakar sjukdom.

I enkäten deltog arbetsgivare med minst en anställd, samt arbetstagare i åldern 16–70 år. Cirka 1 000 arbetsgivare och 2 000 arbetstagare intervjuades.

Dela artikeln

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Delade meningar om föreskrift för social arbetsmiljö

Arbetsmiljö Remissvaren på Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö går kraftigt isär. Arbetsgivarna anser att föreskriften inte behövs – facken vill tvärtom ha starkare skrivningar.
26

Föreskrifter om psykosocial arbetsmiljö införs 2016

Arbetsgivaransvar Det kommer att införas en föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö, bekräftar Arbetsmiljöverket. Men eftersom remissvaren var många och spretiga tar myndigheten lite längre tid på sig.
70

Regeringen vill starta nytt kunskapscentrum för arbetsmiljö

Arbetsmiljöstrategi Regeringen tillsätter en utredning som ska föreslå ett nationellt centrum som har vissa likheter med Arbetslivsinstitutet. Beskedet kom när Ylva Johansson presenterade en ny arbetsmiljöstrategi på måndagen.
55

Parterna vill höja ambitionen för kunskapscentrum om arbetsmiljö

Fack och arbetsgivare är inte nöjda med Arbetsmiljöverkets rapport om hur en kunskapsfunktion om arbetsmiljöforskning ska se ut. ”Vi ser forskningen som en bredare fråga som bör ligga utanför Arbetsmiljöverket och deras tillsyn”, säger Jana Fromm, handläggare på TCO.

Tio förlorade år för tjänstemännens arbetsmiljö

Arbetsmiljö Sjuknärvaro, sömnbrist och stress – trots ständig fokus på sjuktalen har tjänstemännens arbetsmiljö inte förbättrats under det senaste decenniet. Det visar Arbetsvärldens genomgång av de senaste tio årens arbetsmiljöundersökningar.
73
Prenumerera på Arbetsvärldens veckonyhetsbrev
Copyright © Arbetsvärlden 2014 | Linnégatan 14
| 114 94 Stockholm
Telefon 08-782 93 12 | red@arbetsvarlden.se
Ansvarig utgivare: Mikael Feldbaum Arbetsvärlden ges ut av TCO,
en partipolitiskt obunden centralorganisation för 14 olika fackförbund.
Tillsammans samlar TCO-förbunden nästan 1,3 miljoner medlemmar.