Regeringen vill starta nytt kunskapscentrum för arbetsmiljö

Arbetsmiljöstrategi Regeringen tillsätter en utredning som ska föreslå ett nationellt centrum som har vissa likheter med Arbetslivsinstitutet. Beskedet kom när Ylva Johansson presenterade en ny arbetsmiljöstrategi på måndagen.
2 feb 2016 | 10:42
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

En särskild utredare ska föreslå hur ett nationellt centrum för samling och spridning av kunskap och forskningsresultat om arbetsmiljö och för utvärdering av arbetsmiljöpolitik bör inrättas och utformas. Likheterna finns med det tidigare Arbetslivsinstitutet. Men arbetsmarknadsminister Ylva Johansson inte ville kalla det för ett nytt institut när hon på måndagen berättade om beslutet i samband med att den nya arbetsmiljöstrategin presenterades. Den särskilda utredaren ska vara klar den 3 oktober 2016.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Foto Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Foto Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Ytterligare en utredning ska titta på arbetsmiljöansvaret i det moderna arbetslivet, där sådant som inhyrd personal, outsourcing, fler egenanställda och delningsekonomin utmanar nuvarande regler om arbetsmiljöansvar. Den utredningen ska delvis vara klar i slutet av 2016. Senast i mars 2017 ska utredningen även ha tittat på de regionala skyddsombudens roll för arbetsmiljöarbetet på arbetsplatser som saknar ett lokalt skyddsarbete.

Den nya strategin för arbetsmiljöpolitiken gäller 2016–2020 och har tagits fram efter samtal med parterna på arbetsmarknaden. Strategin har fått tre prioriterade områden: en nollvision mot dödsolyckor och förebyggande arbete mot arbetsolyckor, ett hållbart arbetsliv och psykosocial arbetsmiljö.

Ett 60-tal nya inspektörer

Arbetsmiljöverket får ett antal nya uppdrag. Med utökade anslag för att rekrytera ett 60-tal inspektörer kommer en särskild satsning med tillsyn inom äldreomsorgen med fokus på psykosocial arbetsmiljö, stress samt inflytande och delaktighet.

Arbetsmiljöverket ska också

  • synliggöra branscher och arbetsställen där ett tidigt utträde ur arbetslivet kan relateras till arbetsmiljöfaktorer,
  • lämna förslag på förebyggande åtgärder för de som arbetar på och vid väg som ett led i nollvisionen mot dödsolyckor
  • i samråd med arbetsmarknadens parter ta fram en vägledning om utmaningar i anknytning till ett gränslöst arbetsliv.

En lång rad myndigheter får dessutom i uppdrag att ta fram förslag till hur webbaserad information om svensk arbetsmarknad, regler och partsmodellen kan se ut, och som vänder sig till utländska arbetstagare och företag som verkar i Sverige.

Fördjupade partssamtal

Parterna ska fortsätta med fördjupade samtal med regeringen och Arbetsmiljöverket i ett nytt dialogforum. Där kommer man bland annat arbeta vidare med hur arbetsgivare kan förebygga kränkande särbehandling eller mobbing på arbetsplatser, frågor som blir än mer aktuella när den nya föreskriften om psykosocial arbetsmiljö träder i kraft den 31 mars i år.

– Arbetsmiljölagen är en ramlag; utan föreskrifter blir det omöjligt för skyddsombuden att agera, sade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson vid en presskonferens på måndagen. Där vi inte haft verkningsfulla föreskrifter förrän nu.

2 feb 2016 | 10:42
Om skribenten
Tf chefredaktör

Relaterad läsning

Visa artikelns 1 kommentar
Kommentera
  1. Av Gun-Britt Dahlström 5 feb 2016:

    Mycket bra att arbetsmiljön prioriteras. Bra också att det rekryteras fler arbetsmiljöinspektörer. Bra också att den psykosociala biten kommer in.

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev