Förvaltningsrätten inför inte förbud mot ensamarbete för pendelförare Förvaltningsrätten avslår fackens överklagan av Arbetsmiljöverkets hävning av skyddsombudstoppen i pendeltåget. Foto: Janerik Henriksson, Fredrik Sandberg/TT

Förvaltningsrätten inför inte förbud mot ensamarbete för pendelförare

Ensamarbete Rätten går på Arbetsmiljöverkets linje och avslår fackens överklagan. Men konstarera samtidigt att tågvärdarnas avskaffande haft negativ påverkan på arbetsmiljön och att MTR brustit.
1 mar 2024 | 16:18
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

I april förra året lade skyddsombuden i Stockholms pendeltåg stopp mot att framföra tågen utan tågvärd. Arbetsmiljöverket hävde stoppet och såg inte tillräckliga skäl att förbjuda förarnas ensamarbete på grund av arbetsmiljörisker. Facken överklagade. Men på fredagen meddelade Förvaltningsrätten i Stockholm att de går på Arbetsmiljöverkets linje. 

– Vi tycker att arbetsmiljön är så försämrad att det var påkallat med ett förbud och är besvikna över att Förvaltningsrätten inte gick på vår linje. Vi ska nu analysera domen och överväga om vi ska överklaga till Kammarrätten, säger Joakim Lindqvist, förbundsjurist på ST som drivit överklagan tillsammans med Sekos ombud.

2006 meddelade regeringen ett förbud mot ensamarbete i pendeltåget av arbetsmiljöskäl mot den dåvarande entreprenören Stockholmståg. Till Förvaltningsrätten påtalade facken att det ensamarbete som MTR införde i mars förra året har inneburit så drastiskt försämrad arbetsmiljö att samma sak borde gälla nu. I sin talan nämner facken förarnas ökade arbetsbelastning, ökade stress och psykiska påfrestning vid olyckor. 

Ger samtidigt facken rätt om arbetsmiljön

Förvaltningsrätten ger också facken rätt och konstaterar i domen att förarnas ensamarbete kan innebära negativa följder på arbetsmiljön. De konsterar också att det har gjort det, men skriver samtidigt att de negativa konsekvenserna och riskerna inte är så allvarliga att de inte borde kunna avhjälpas med andra stödåtgärder.

Sammantaget innebär det att ett generellt förbud inte skulle vara proportionerligt, resonerar rätten.

Joakim Lindqvist, förbundsjurist på ST
Joakim Lindqvist. Foto: Fredrik Hjerling

”Förvaltningsrätten anser mot denna bakgrund att de brister och risker i lokförarnas arbetsmiljö som kommit fram inte heller sammantagna är sådana att ett generellt förbud mot ensambemanning framstår som proportionerligt i förhållande till riskerna för de aktuella arbetstagarna. Det har därför inte funnits skäl för Arbetsmiljöverket att meddela MTR ett sådant förbud.”, skriver rätten i domen. 

Men, konstaterar samtidigt rätten, bedömningen utgår ifrån att de rutiner och stödfunktioner som införts skulle fungera som de ska. Det har de, enligt rätten, inte gjort. 

– Det konstateras i domen att det har funnits och finns brister. På det sättet kan man inte se det som att de ger MTR alla rätt på provet, det gör de inte. Men själv vill jag framförallt lyfta fram hur mycket våra skyddsombud har slitit och jobbat i det här ärendet för att försöka få till en dräglig arbetsmiljö för sina kollegor. All heder till dem, säger Joakim Lindqvist.

MTR har brustit i implementeringen

En sak som brustit är det mobila stödet vid olyckor, OTS, som enligt MTR:s löfte ska kunna infinna sig 15-30 minuter efter en inträffad olycka. Arbetsvärlden har tidigare rapporterat om hur det vid flera allvarliga olyckor under årets gång tagit mer än 40 minuter innan stödet kommit fram. 

Förvaltningsrätten ger en kraftig känga åt MTR och konstaterar att bristfällig implementering inneburit att arbetsmiljön försämrats mer än nödvändigt. 

”De påtalade bristerna i detta avseende framstår enligt rätten främst som en följd av bristfällig implementering av funktionen OTS och MTR:s rutiner”, skriver rätten. 

MTR: ”har inte varit perfekt hela vägen”

MTR Pendeltågens kommunikationschef, Niklas Ekström, anser att Förvaltningsrätten, och dessförinnan Arbetsmiljöverket har ”fattat rätt beslut”.  

– Vi har genom hela processen med att, på uppdrag av regionen, implementera det här sättet att bedriva pendeltågstrafik, haft säkerheten, tryggheten och välbefinnandet för våra medarbetare i fokus. Vi har ett systematiskt arbetsmiljöarbete och det har också skett en rad tekniska förbättringar och justeringar längs vägen, säger han. 

Samtidigt konstateras att brister i implementeringen har försämrat arbetsmiljön mer än nödvändigt.

Niklas Ekström är kommunikationschef på MTR Nordic.
Niklas Ekström. Foto: Victor Fremling

– Vi har arbetat hela tiden med att förstärka OTS-funktionen och utbildningen av förare. Det har inte varit perfekt hela vägen, men med alla stora förändringar sker det kontinuerliga förbättringar. Vi har också haft rekordfå incidenter under året vilket tyder på att det ändå har gått relativt bra att implementera, säger han.

Hade det inte varit bättre och en större omsorg om förarnas välbefinnande om de här förändringarna varit på plats innan projektet sjösattes?

– 2023 var ett väldigt utmanande år med höga sjukskrivningstal, vilda strejker, skyddsstopp och tekniska utmaningar. Allt det har vi kommit förbi. Tekniken fungerar idag som den ska och vi har efter att ha utbildat nya förare ingen förarbrist. Det är en i grunden stabil pendeltågstrafik som vi nu kan lämna över till den nya operatören. Det känns väldigt bra, säger Niklas Ekström.

På söndag kl 03:00 lämnar MTR över driften av pendeltågen till SJ Stockholmståg, efter att kontraktet med region Stockholm avslutats i förtid.

1 mar 2024 | 16:18

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev