Vision kräver större ansvar av ministern i krisen Visions ordförande Veronica Magnusson (t h) vill se fler åtgärder av socialminister Lena Hallengren (S) för att skydda personal och äldre inom äldreomsorgen. Foto: Claudio Bresciani, TT.

Vision kräver större ansvar av ministern i krisen

Äldreomsorgen Visions ordförande Veronica Magnusson vill att regeringen snarast vidtar åtgärder för att stötta landets äldreomsorgschefer.
−Äldreomsorgen befinner sig stormens öga. Många äldreomsorgschefer har en tuff och komplex arbetssituation som har blivit svårare med spridningen av covid-19, säger hon.
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

I mitten av maj skrev Veronica Magnusson ett öppet brev till socialminister Lena Hallgren (S) och Anders Knape, ordförande för arbetsgivarorganisationen SKR, Sveriges kommuner och regioner. Brevet lyfter upp att arbetsgivarna misslyckats ge landets äldreomsorgschefer förutsättningar att klara sitt arbetsmiljöansvar och stoppa smittspridning bland personal och äldre.

En stor andel av de omkring 5 000 chefer/ledningspersoner i äldreomsorgen som är medlemmar i Vision, uppmanades samtidigt av facket att avsäga sig sitt arbetsmiljöansvar vid för stora smittskydds- och arbetsmiljöbrister

− Vad vi vet så gör man nu inte detta i någon särskilt hög utsträckning, men vi har några exempel. Det vi vill är att ställa det hela på sin spets och visa för medlemmarna att har man en omöjlig situation måste man signalera det uppåt. Sedan vet vi att äldreomsorgscheferna inget hellre vill än att skydda sin personal och de äldre, säger Veronica Magnusson till Arbetsvärlden.

När hon i veckan fick träffa socialminister Lena Hallengren (S) under ett möte, pekade ministern på att regeringen skjutit till pengar till det så kallade Omsorgslyftet. Tanken är att 10 000 nya undersköterskor ska kunna anställas. Lena Hallengren uppgav för Visionsordföranden att medlen också skulle kunna användas för att förbättra ledarskapet.

Inga skarpa besked gavs

Men några tydliga besked om huruvida satsningen kan villkoras med krav på arbetsmiljöförbättringar fick Veronica Magnusson inte.

Vision presenterade också tre nya krav, berättar hon:

− Vi tycker att man borde införa ett prestationsbaserat statsbidrag för kommuner som minskar antalet medarbetare per chef.  I dagsläget kan en chef ha ansvar för uppåt 60 medarbetare.

Läget är fortsatt dåligt, det handlar om decennier av försummelse och bristande förutsättningar inom äldreomsorgen.

Vision anser också att Arbetsmiljöverket ska ges i uppdrag att göra en riktad treårig inspektion av chefernas ”organisatoriska förutsättningar” på landets äldreboenden.

− Läget är fortsatt dåligt, det handlar om decennier av försummelse och bristande förutsättningar inom äldreomsorgen. Arbetsmiljöverket gjorde en granskning 2017−2019, runt 1 000 inspekterade arbetsplatser, eller 87 procent, fick arbetsmiljökrav på sig. Detta, anser vi, bör följas upp, säger Veronica Magnusson.

− Det saknas inte regleringar utan det är det att de inte följs, fortsätter hon.

Äldreomsorgens chefer har fått dra ett tungt lass under coronakrisen, enligt Vision och SKR. Arkivbild:
Gorm Kallestad, NTB Scanpix / TT

En tredje åtgärd som också behövs, enligt Vision, är en nationellt sammanhållen befattningsutbildning för äldreomsorgschefer, likt skolvärldens rektorsutbildning, som ska stärka chefskompetensen.

Fick du gehör för era krav hos ministern?

− Statsrådet pekade på kommunernas ansvar som arbetsgivare för de här frågorna. Men vi ansåg att man borde åstadkomma detta på statligt nivå.

Fyra av fem chefer är, enligt en enkät Vision gjorde i början av maj, oroliga för att den egna personalen ska smittas och 62 procent menar att de saknar tillräckliga resurser för att skapa en säker arbetsmiljö, något som kan bidra till att även brukarna kan bli sjuka.

Vad saknar cheferna inom äldreomsorgen mest?

− Skyddsutrustning. Det har nog det blivit lite bättre sedan vi gjorde vår enkät men det är fortfarande problem kring att det ska råda enighet kring vilken typ av utrustning som ska användas, och man får nya besked som man ska förhålla sig till. Dessutom åligger det också cheferna att se till att utbilda i smittskyddsåtgärder.

− Men vi får signaler om att det är många som börjar bli trötta och slutkörda eftersom vi befinner oss några månader in i en akut krishantering, konstaterar hon.

Veronica Magnusson har ännu inte träffat någon företrädare för SKR kring arbetsmiljöfrågorna.

Vad efterlyser du för arbetsmiljöåtgärder från arbetsgivarhåll?

− Vår inställning till risker består av en trappa: kan man undanröja risken, kan man vidta åtgärder för att minska risker och kan man hantera risken, exempelvis genom skyddskläder? Vi förstår att det kan slå fel om alla bara tar på sig munskydd, men vi är kritiska till att det läggs mycket i chefernas knä.

− Det är jättesvåra bedömningar som ska göras men det är klart att våra medlemmar vill ha så mycket skydd som det går i syfte att minska smittspridning.

Problemet med asymptomatisk smittspridning måste man hantera via fler tester, uppger hon.

Caroline Olsson, sektionschef på avdelningen för arbetsgivarpolitik på SKR, säger i en kommentar:

− Jag kan börja med säga att en del krav fanns med i det öppna brevet, sedan ställer Vision också nya krav som vi gärna diskuterar med dem.

Det man måste relatera till, är en extraordinär situation med en ny svår sjukdom, en pandemi, där det saknats dels kunskap, dels förberedelser.

Hon uppger att SKR delar Visions bild i det öppna brevet att det varit en svår situation i äldreomsorgen och att cheferna tagit stort ansvar och haft svåra förutsättningar.

− Det man måste relatera till, är en extraordinär situation med en ny, svår sjukdom, en pandemi, där det saknats dels kunskap, dels förberedelser.  Men vi ser ingen motsättning i att delta i ett Omsorgslyft och att samtidigt jobba med chefernas förutsättningar.

− När det gäller den akuta bristen på skyddsutrustning är nog bilden att den har förbättrats avsevärt de senaste veckorna. Sedan har det varit en diskussion kring råden och där behöver myndigheterna vara eniga och tydliga.

Vad kan SKR göra mer i det här läget?

− Det viktigaste vi kan göra är att vara jättetydliga med hur man ska jobba med riskbedömningarna. På lång sikt jobbar vi i partsgemensamma strukturer kring bland annat arbetsmiljön och utbildningar och vi följer också upp Arbetsmiljöverkets inspektioner.

Saknas det resurser att skapa bättre och säkrare arbetsplatser, och minska smittspridningen inom äldreomsorgen i dag?

− Nej, staten har sagt att man tar de extra kostnaderna för detta under Coronakrisen men globalt har det funnits brist på skyddsutrustning. Nu har också vår inköpscentral Kommentus startat egen upphandling, så att det ska bli lättare för kommunerna att kunna beställa material.

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar