”Då stannar hela rättssystemet” Amang Saed och Mattias Johansson berättar om hur Kriminalvårdens transportarbete påverkats av coronaviruset. Foto: Kriminalvården/Max Sohl Stjernberg

”Då stannar hela rättssystemet”

Coronakrisen – Vi kan inte välja att inte transportera klienterna. För om inte vi gör det, så gör ingen det och då stannar hela rättssystemet, säger Mattias Johansson, chef för säkerhetsfrågor på Kriminalvårdens nationella transportenhet.
9 jun 2020 | 10:56
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Transportenheten jobbar sju dagar i veckan med att transportera frihetsberövade personer från exempelvis häkten till domstolar eller mellan anstalter. På Stockholmskontoret i Solna arbetar ett 170-tal personer med att administrera och utföra beställningar från Polisen, Kriminalvården och Migrationsverket.

Mattias Johansson minns hur han tog del av rapporterna om spridnngen av ett nytt coronavirus i kinesiska staden Wuhan och hur det kändes avlägset att det skulle påverka Kriminalvårdens arbete. Men han genomförde i februari ett övningsscenario med transportenhetens ledningsgrupp där just ett sjukdomsutbrott slog ut stora delar av personalstyrkan.

– Vi simulerade scenarion där vi fick 20 till 30 procents personalbortfall. Och arbetade med frågor om vad vi skulle klara av och vad vi skulle bli tvungna att skära i respektive vilka smittbegränsande praktiska åtgärder vi behövde få på plats för att skydda vår personal, berättar han.

När stockholmsskolorna hade sportlov sista veckan i februari angav Folkhälsomyndigheten fortfarande att det rådde låg risk för allmän smittspridning. Därefter gick utvecklingen i hög fart, allt eftersom sportlovsresenärer kom tillbaka från riskområden och fler fall hittades.

Mattias Johanssons simuleringar var inte längre hypotetiska. Under mars månad rasslade sjukanmälningarna in.

Vi var flera som var oroliga och hade frågor om hur vi skulle göra

För kriminalvårdaren Amang Saed och många av hans kollegor som genomförde transporterna innebar det nya coronaviruset en oro. Ovissheten kring vilken skyddsutrustning som behövdes, hur viruset faktiskt smittade, vem som var smittad och vad de skulle göra med stökiga klienter väckte frågor om deras säkerhet.

– Vi var flera som var oroliga och hade frågor om hur vi skulle göra, säger han.

Så hanterar Kriminalvårdens transportenhet coronakrisen from Arbetsvärlden on Vimeo.

Transportenheten får i beställningarna en riskbedömning om individen, där eventuella smittorisker ingår.

– Att jobba med smittade personer är inte något nytt för oss. Vi har exempelvis information om en klient har tuberkulos eller blodsmitta. Men med det nya coronaviruset uppstod det väldigt många frågor, exempelvis vilken skyddsutrustning som skulle finnas eller osäkerhet kring om någon är smittad. Det kan vara så att en person som hostat bedöms olika i en och samma beställning. I slutändan är det vi som får göra en bedömning på tröskeln om hur vi ska hantera det, säger Mattias Johansson.

Gör riskbedömningar inför varje transport

Mattias Johansson blev samordnare för coronafrågorna inom transportenheten. Förutom de sedvanliga uppmaningarna om att stanna hemma vid minsta symtom, handtvätt och inställda stormöten började man leta efter säkrare sätt att transportera klienterna. De hittade tre äldre bilar i fordonsflottan som skulle gå att anpassa så att det blir en egen kupé.

– Våra bilar ser vanligtvis ut precis som vanliga bilar eller mini-bussar inuti. Du sitter intill klienten, men de här har väggar som skiljer förarsätet från baksätena, säger Mattias Johansson.

En annan faktor som blev viktig var att gå igenom skyddsutrustningen ordentligt med personal så att den användes på ett säkert sätt.

#Krisvardag

Arbetsvärlden har samlat in och delar flera yrkesverksamma personers berättelser om hur coronakrisen påverkat deras arbetssituation. Under hashtaggen #krisvardag kan du på Instagram, Facebook eller Twitter följa eller berätta själv om hur viruset påverkat din tillvaro.

+ Expandera

Amang Saed fick den 25 mars frågan om köra den första transporten med ett bekräftat fall av covid-19. Tillsammans med en kollega transporterade han en man från polisarresten i Solna till ett behandlingshem i Karlstad i den nyrenoverade säkerhetsbilen.

– Det kändes helt lugnt. Vi var förberedda. Det enda som var jobbigt var att sitta med gasmasken under fyra timmars körning, säger han.

Med rutinerna på plats för att hantera covid-19 känner Amang Saed sig säker.

– Jag upplever att det är säkrare att transportera en coronasmittad med all den utrustning vi har, än att sitta oskyddad i tunnelbanan med 50 främlingar som skulle kunna vara smittade.


Amang Saed går igenom en låda med skyddsmateriel som kriminalvårdarna använder vid transport. Handskydd, visir, skoskydd, skyddsdräkt, handsprit, stolsöverdrag och plastpåsar att slänga engångsartiklar i efter transport. Foto: Max Sohl Stjernberg.

Jobbar mindre hemifrån

Inne på Stockholmskontoret står handsprit uppdukat vid entréerna och i konferensrummen. Skyltar påminner om att tvätta händerna. Men till skillnad från många av landets kontor är det full aktivitet vid många skrivbord.

– Tidigt om morgnarna är det helt blått härinne av uniformerad transportpersonal som förbereder sig för dagens uppdrag, sedan tunnas det ut när många åker ut jobb, säger Mattias Johansson.

Men borde inte fler kunna jobba hemifrån?

– En del jobbar hemifrån. Jag brukar göra det när jag behöver fokusera på exempelvis en skrivuppgift. Men under coronapandemin har det uppstått så många frågor som behövts lösas på plats. Så jag har nog varit inne på kontoret mer än vad jag brukar.

Kan de som arbetar med transporterna jobba i mindre arbetslag för att minska smittspridningen?

– Det är något vi övervägt, men vi har landat i att det ger skulle innebära väldigt mycket jobb för med att lägga om scheman samtidigt som vinsten riskerar att bli liten då flera transportbesättningar ändå riskerar att träffas i kontorslokalen.

Även om pandemin inte är över, är det tydligt att en arbetsvardag tagit vid på Kriminalvårdens kontor.

– Som mest var vi ett 40-tal sjukanmälda samtidigt i Stockholm. Totalt för hela den nationella transportenheten som är 700 anställda var vi som mest 130 sjuka samtidigt, säger Mattias Johansson och fortsätter:

– Trots det har vi faktiskt inte behövt ställa in transporter på grund av sjukdom. Det beror delvis på att en del beställningar upphörde på grund av pandemin, exempelvis har våra transporter som rör utland ställts in, då flygtrafiken är avstängd. Det frigjorde en del personal, sedan har vi kompletterat med personal via vår vikariepool och genom våra timanställda.

När flygavgångarna ställdes in, minskade transportenhetens utlandsärenden så som utvisningar. Foto: Kriminalvården.

Medan vi passerar genom lokalerna på väg mot garaget, ropar en medarbetare till Mattias:

– De släpper inte ut någon från häktet i Huddinge, säger hon och förklarar att deras kollegor fastnat på grund av frågetecken kring smittspridning.

– Då får de väl vänta, svarar han.

Problemen med fördröjningar och nya lägesbedömningar till följd av smittan är en del av de nya vardagen.

– Det är inte värre än att vi hanterar det, säger Mattias.

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev