Arbetsmiljöforskare: Enbart visir skyddar inte mot covid-19 Forskarna Maria Albin och Mats Bohgard anser att enbart visir inte räcker inte vården av covid-19 patienter. Munskydd bör också alltid användas i nära kontakt. Foto: Magnus Andersson, TT.

Arbetsmiljöforskare: Enbart visir skyddar inte mot covid-19

Munskyddsdebatten Visir räcker inte som skydd i vården av covid-19-patienter. Det menar två svenska arbetsmiljöforskare, som anser att FHM behöver ändra sin rekommendation.
−Jag har svårt att se hur man skulle kunna ställa lägre krav än munskydd och visir i nära kontakt med smittade personer, säger Maria Albin, professor på KI.
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0

Folkhälsomyndighetens ändrade rekommendation kring användningen personalens användning av andningsmask/munskydd vid fall av covid-19 inom vanliga vård och omsorg mitt i pandemin, har fått stor uppmärksamhet.

Den tidigare riktlinjen innebar att andningsskydd av viss klass alltid skulle bäras ihop med visir i vård av patienter med covid-19. Den baserades på kunskap kring coronavirusen Sars och Mers, uppger Johan Struwe, medicinskt sakkunnig och utredare på FHM.

Men den 30 mars beslutade FHMs generaldirektör och berörda avdelningschefer att ändra rekommendationen ifråga om det nya coronaviruset Sarscov2. Sedan dess gäller att: ”Om visir vid riskbedömning inte bedöms helt skydda mot stänk mot munnen kombineras det med munskydd.”

Arbetsmiljöverkets medicinskt sakkunniga var en av dem som invände och ansåg att droppar kan smita in under visiret vid vård på nära håll och att munskydd alltid bör användas under visiret.

De menar att arbetsmiljöskyddet värnar individen, medan Folkhälsomyndigheten bedömer smittspridning utifrån ett populationsperspektiv.


Personal förbereder sig inför att ta covid-19-test tas i ett tält utanför Skånes Universitetssjukhus i Lund-
Foto: Johan Nilsson / TT

Mejl som Arbetsvärlden tagit del av visar dock att Folkhälsomyndigheten också får olika synpunkter från bland annat smittskydds- och hygienläkare, allmänspecialister och bransch- och arbetsgivarorganisationen SKR, Sveriges kommuner och landsting.

Svårt att tänka sig lägre säkerhetsnivå

Men Maria Albin, professor i arbets- och miljömedicin på Karolinska institutet, som sedan 80-talet arbetat inom forskningsområdet, anser att den ändrade rekommendationen innebär ett för svagt skydd.

− Om man utgår från en situation där en patient misstänks ha eller har covid-19, och det inte finns andra åtgärder som minskar smittrisken, har jag svårt att se att man skulle kunna hålla en säkerhetsnivå som är lägre än munskydd och visir, säger hon.

Hon får stöd av Mats Bohgard, seniorprofessor vid Lunds universitet, som jobbat med luftföroreningsproblematik och aerosolfysik sedan 1975,

− Tänk dig en situation där du ska mata en dement människa som hostar och harklar sig och sätter i halsen. Om den personen är smittad så ser jag den personen som en stark aerosol- och droppkälla, säger han.

De hänvisar också till bland andra den brittiske arbetsmiljöforskaren John Cherrie, vid Institutet för arbetsmedicin, IOM, i Edinburgh som förespråkar andningsskydd av FFP3-klass (munskydd med filter) och visir.

Men Johan Struwe försvarar Folkhälsomyndighetens beslut. Han uppger att FHM bland annat utgått ifrån en skrivning i ett dokument från WHO från den 29 mars, där det står att det nya viruset ”primärt” är en dropp- och kontaktsmitta.

− I första hand är det ju dropp- och kontaktsmitta och inte aerosoler, och då är ju bedömningen att visir kan vara tillräckligt och beroende på vad som görs används munskydd samtidigt. Men det är samtidigt svårt för oss att förutsäga alla situationer därför är den lokala riskbedömningen viktig, säger Johan Struwe.

Men WHO påpekar också att det finns osäkerheter ifråga om smittvägarna, varför använder ni er inte av en försiktighetsprincip?

− Vi måste återigen sätta allt i ett i sammanhang och det beror på den analys som bland annat WHO gör.

Enligt Johan Struwe följer FHM kunskapsläget och ser löpande över sin riktlinje.

Men redan den 19 mars kom WHO med riktlinjer för vårdpersonal som anger att munskydd och visir alltid ska användas i rum där covid-19-patienter vårdas. Det gäller fortfarande.

Trots det håller FHM fast vid sin rekommendation, ett tag till.

− För närvarande väntar vi oss inte någon avgörande ändring i sak, däremot funderar vi på om det kanske ska vara tydligare på något sätt.

Ingen klar gräns mellan dropp- och aerosolsmitta

Men enligt Mats Bohgard, existerar det egentligen ingen klar gräns mellan dropp- och aerosolsmitta − mellan ”droppar” och ”aerosolpartiklar” i strikt aerosolfysikalisk mening.

−  Alla partiklar som är suspenderade i luft kan bli (eller är) aerosolpartiklar. När droppar hamnar i luften kommer de successivt torka och bli mindre och mindre. Och det finns ingen skarp gräns när droppar övergår till aerosolpartiklar.

− Man kan få in droppar i mun eller ögon oavsett om de är små eller stora och därför skulle jag känna mig mindre säker om jag inte hade munskydd, tillägger han.

”Inte nått vård och omsorg”

Mats Bohgard och Maria Albin tycker sig notera en skillnad i perspektiv här.  De menar att arbetsmiljöskyddet mer värnar individen, medan Folkhälsomyndigheten bedömer smittspridning utifrån ett populationsperspektiv.

− Att hantera frågor om personlig skyddsutrustning är en gammal och välprövad tradition inom arbetarskyddet exempelvis inom industrin. Där finns mängder med kunskap hur man säkerställer skyddet via mätningar och fastställda gränsvärden men liknande standarder har ännu inte nått vård och omsorg, säger Mats Bohgard.

Men att Folkhälsomyndigheten inte skulle se till individer tillbakavisar Johan Struwe.

− Nej så är det inte alls utan det här är en resa när det gäller kunskap och det kommer olika studier hela tiden.

Vilken mängd virus som inuti aerosolpartiklar kan framkalla en covid-19-infektion hos en annan människa tycks dock ännu vara oklart, samtidigt som viruset kan vara mycket smittsamt.

Men evidensen för att det nya coronaviruset sprids via aerosoler vid nära kontakter eller i trånga utrymmen är på väg att stärkas, uppger New York Times, efter att en ny studie publicerats i det amerikanska vetenskapsmagasinet PNAS.  Enligt denna kan små aerosoldroppar hänga kvar i luften i upp till 14 minuter efter att någon talat högt.

Såväl Vårdförbundet som fackförbundet Kommunal anser att WHO:s mer försiktiga riktlinjer ska gälla för att skydda anställda från smitta. Vårdförbundets presschef Anna Olsson hänvisar till rekommendationer från WHO, daterade den 6 april, där munskydd under visiret är regel.

”Uppjagad debatt”

Magnus Svartengren, professor i arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet och överläkare vid Akademiska sjukhuset, kallar debatten om munskydd ”uppjagad” och stöder FHM:s linje men påpekar att man ”i den bästa av världar borde använda det bästa skyddet”. Liksom FHM menar han att dropp- och kontaktsmitta är viktigare smittvägar än aerosoler.

”Fokus på munskydd gör att man kan få för sig att bara man använder munskydd av rätt sort så blir allt bra! Tänk om personalen får för sig att nu är de skyddade”, skriver han i mejl till Arbetsvärlden.

Det är inget argument mot att medlemmarna inte ska få lov att använda munskydd. Absolut inte.

Eva-Marie Larsson, ombudsman på Kommunal, är dock också högst tveksam till påståendet att undersköterskor skulle riskera att glömma basala hygienregler, enbart för att de tar på sig ett munskydd.

− Det är inget argument mot att medlemmarna inte ska få lov att använda munskydd. Absolut inte, säger hon.

Relaterad läsning

Visa artikelns 2 kommentarer
Kommentera
 1. Av Jag heter Bengt Johanssoner 1 jun 2020:

  Ansiktsskydd/munskydd CE-certifierade som inte Anders Tegnell eller FHM känner till!
  Det finns en EU-standar för munskydd vilket det verkar som om Anders Tegnell et all förnekar.
  EU- standard för Face masks, Standard European EN 14683:2019+AC. I standarden skrivs också in vilka krav och testförfaranden Munskydden skall genomgå för att godkännas för CE-certifiering. Standarden med både Italiensk och Engelsk text är bara på 23 sidor så det skulle t.o.m. en politiker klara av att läsa!
  Medical face masks – Requirements and test methods
  https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:110:0::::FSP_PROJECT:58413&cs=129D6EEBB3FE6B65EEF6B4D264FF6813B
  Denna standard ligger inte tillgänglig för privata användare men Italienarna har varit så hyggliga att de lagt ut den till allmänheten både på Italienska och till resten av världen, originalet, på Engelska. Detta är ett vanligt förfarande från certifierande myndigheter att man förhindrar att kreti och pleti kommer åt standarder. Man vill nämligen ha betalt för sina publikationer! Det andra vanliga förfarandet är att den som köpt Standarden, för att retas med myndigheten, lägger ut den på Internet (visserligen lagbrott men vem bryr sig?) Bra va?
  Anders Tegnell et all hävdar att det inte finns någon vetenskaplig ”Evidens” att Munskydd skyddar mot Coronaviruset. Det finns tusentals virus, bakterier och giftiga ämnen som var för sig naturligtvis inte är testade mot personliga skydd. Coronaviruset är bara ett i mängden. När man upprättar standarden tar man naturligtvis med i beräkningen att det finns ämnen och kommer nya som inte direkt testas. Därför blir också kraven av nödvändighet strängare än de kanske behövt vara. Safety first!!! Den standar som finns anger tre klasser av munskydd. De är klassade utifrån hur och var de skall användas. Typ 1, Typ 2 och typ 2R.
  Så här står det i EU-standarden för att man skall förstå vilken klass av mask som skall användas var och när (de förmodar naturligtvis att de som läser standarden är idioter och det kanske ligger något i det)
  ”Type I medical face masks should only be used for patients and other persons to
  reduce the risk of spread of infections particularly in epidemic or pandemic
  situations. Type I masks are not intended for use by healthcare professionals in an
  operating room or in other medical settings with similar requirements.”
  De säger ändå att typ 1 skall (should används oftast som vårt skall eftersom shall är ett så starkt tvingande ord och därför sällan används i Engelskan) användas av patienter och andra personer för att reducera risken av spridning av infektioner särskilt vid epidemiska och pandemiska situationer!
  Vad är det Anders Tegnell et all inte förstår av detta? Det finns åtskilliga vetenskapliga tester gjorda bl.a. av U S Department for Health & Human Services, där man tyvärr oftast bara jämfört andningsskydd FFP3 och Kirurgmasker Typ 2R. De resultat man redovisar visar att Andningsskydd ”bara” förefaller filtrera och kvarhålla partiklar typ virus 7% bättre än ett andningsskydd FFP3. Detta var en överraskning för testarna de trodde att andningsskydden skulle vara klart överlägsna Kirurgmaskerna! Kirurgmasker duger väl vid hjärtoperationer etcetera att lite bakterier och virus hamnar i såret får man väl ta??
  De testar inte, tyvärr, hur spridning av infektioner ser ut utan ansiktsmask och det vore kanske det mest intressanta för Anders Tegnell et all som anser att det är bättre att gå ”naken”
  Min kommentar

 2. Av Mimmi Ans 4 jul 2020:

  TV4 Play: Vill ha krav på ansiktsskydd för hemtjänsten http://www.tv4play.se/program/nyheterna/13281488

  ”Johan Struwe folkhälsomyndigheten”

  ”Det viktigaste” !¡ Skydda de mest sårbara! ???

  ”Det kostar för mycket tid och pengar”
  Sa Johan Struwe så?
  Om så skulle vara hur mycket skulle det kosta i pengar och tid att försöka skydda de mest sårbara och deras personal?

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar