Arbetsgivarna brister i att minska smittspridning Lee Wermelin, ordförande Akavia. Foto: Angelica Lönnberg Gavazzeni
Debatt

Arbetsgivarna brister i att minska smittspridning

Debatt Nära en av fyra arbetsgivare följer inte rådet om att glesa ut sittplatser och nära hälften följer inte rådet om att anpassa arbetstiden för att undvika rusningstrafik. Sämst på att följa rekommendationerna är kommunerna. Det visar en undersökning av Akavia, skriver förbundets ordförande Lee Wermelin.
28 maj 2020 | 11:09
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Den svenska strategin för att minska smittspridningen bygger på rekommendationer istället för tvång. Arbetsplatserna spelar en avgörande roll i detta. Nya siffror visar att många arbetsgivare måste ta ett större ansvar, men det krävs också tydligare vägledning från myndigheterna.

Folkhälsomyndigheten slår i sina föreskrifter fast att arbetsgivare bör vidta åtgärder för att se till att smittspridning undviks. Detta ska uppnås genom ett antal råd. I vilken utsträckning dessa råd följs spelar stor roll för hur väl den strategi som bygger på rekommendationer ska lyckas. Sverige har ungefär fem miljoner sysselsatta och till skillnad från i många andra länder så har relativt få verksamheter stängts ner.

Akavia företräder 130 000 akademiker inom det samhällsvetenskapliga området. Våra medlemmar finns på alla delar av arbetsmarknaden. I en medlemsundersökning har vi frågat om hur föreskrifterna följs. På ett övergripande plan kan det konstateras att efterlevnaden är god. Bäst insatser gör arbetsgivarna när det handlar om att undvika resor, att ha digitala möten och att sprida information om covid-19. I dessa fall anser minst nio av tio av våra medlemmar att råden följs.

Färre arbetsgivare följer råden om arbetstid och att hålla distans. Nära en av fyra följer inte rådet om att glesa ut sittplatser och nära hälften följer inte rådet om att anpassa arbetstiden för att undvika rusningstrafik. Sämst på att följa rekommendationerna är kommunerna. Sju av tio glesar ut sittplatser, och fyra av tio anpassar arbetstiderna. Många kommuner har anledning att förbättra sina åtgärder för att minska smittspridningen, och att glesa ut sittplatser är något de flesta arbetsgivare har förutsättningar att göra.

 Att förstärka stödet för arbete på distans är för många organisationer både nödvändigt på kort sikt och en investering för framtiden.

En stor grupp av de som ingår i undersökningen arbetar hemifrån med anledning av covid-19, något som är en av rekommendationerna. Samtidigt uppger drygt fyra av tio att arbetsgivaren inte har förändrat de tekniska lösningarna för att underlätta arbete hemifrån. Detta riskerar att minska produktiviteten, och göra att de som kan väljer att istället åka till jobbet. Vi går mot ett mer flexibelt arbetsliv. Att förstärka stödet för arbete på distans är för många organisationer både nödvändigt på kort sikt och en investering för framtiden.

Vi tror att arbetsgivarna i samverkan med de lokala fackliga organisationerna kan höja ambitionsnivån ytterligare. Någon standardlösning för hur detta ska gå till finns inte. Istället handlar det om att utifrån verksamhetens förutsättningar göra justeringar, men också om att inspireras av aktörer som gjort omfattande anpassningar.

För företag som kämpar för sin överlevnad eller organisationer som pressas hårt av en ökad arbetsbelastning innebär det en stor utmaning att vidta åtgärder. Därför bör Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket underlätta arbetet. Genom att ta fram en tydligare vägledning om hur råden ska omsättas i praktiken, men också genom att lyfta fram goda exempel kan förbättringar ske. I och med att rekommendationerna kan förväntas gälla en längre tid blir åtgärder som fungerar under en lång period nödvändiga.

För att Sveriges strategi ska bli framgångsrik krävs att olika aktörer tar sitt ansvar. Att arbetsgivare följer de särskilda råd som utfärdats för arbetsplatser är avgörande för att begränsa smittspridningen. Med stöd av förtydliganden från myndigheterna kan arbetslivet förbättra sina insatser.

Lee Wermelin
Ordförande Akavia

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev