Tufft rekrytera poliser när lönerna i industrin lockar Polisen står för stora utmaningar i samband med utbyggnaden av den nya industrin i norra Sverige, menar Lars Wahlberg, regionchef för polisen i region norr. En av de nya arbetsplatserna är Northvolts batterifabrik i Skellefteå. Foto: Lars Hedelin och Axel Hilleskog /SvD/ TT

Tufft rekrytera poliser när lönerna i industrin lockar

Jobben i norr - del 6 Ökad arbetslivskriminalitet, ekonomisk brottslighet och risk för människohandel. Det är exempel på brottslighet som kan komma att ställa större krav på polisen i spåren av de stora industrisatsningarna i norra Sverige. "Vi är utsatta för konkurrens om arbetskraften från industrier med höga ingångslöner", säger Lars Wahlberg, biträdande regionpolischef region Nord.
Arne Müller
30 aug 2022 | 06:00
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

När befolkningen i Norrland växer, kämpar offentligfinansierade verksamheter för att rekrytera personal. Det kommer inte att vara lätt att utöka polisstyrkan i norr på en arbetsmarknad där konkurrensen redan hårdnar om arbetskraften.

Polisens löner kommer inte att kunna konkurrera med lönen till exempel i gruvorna, men lönen måste vara på en nivå att poliserna känner sig nöjda. Sedan gäller det att satsa på arbetsmiljön och visa att det är ett i mångt och mycket bra och viktigt jobb att vara polis, säger Mikael Eksholm, ordförande för Polisförbundet i den region som omfattar Norrbotten och Västerbotten.

Ökad arbetslivskriminalitet

Sedan förra hösten har polisen och andra myndigheter gjort flera riktade kontroller vid de stora byggarbetsplatserna i norra Sverige. Utfallet har varit likartat. En rad fall av ekonomisk brottlighet, brott mot arbetsmiljölagar och arbetstidsregler har upptäckts.

Vid Northvolts batterifabrik i Skellefteå saknade 12 av 49 kontrollerade byggnadsarbetare tillstånd att arbeta i Sverige. Det upptäcktes fall där personer jobbat 90 timmar i veckan eller 22 dagar i sträck.

”Mer droger och prostitution”

Även inom andra områden ser polisen nya trender i brottsligheten i spåren på de stora industriprojekten.

– Vi märker redan av de nya industrierna. Vi ser en ökning av rattfylleri och en del bråk. Det har även märkts att det finns mer droger och prostitution, säger Lars Wahlberg, biträdande regionpolischef och operativt ansvarig inom region Nord.

– Det finns också en del som är kopplad till anställda som arbetar i företag som inte följer reglerna. Vi har sett att det annonseras efter arbetskraft till jobb i norra Sverige i andra länder. När arbetarna kommer hit kan de anlitas av företag som är underentreprenörer till underentreprenörer och kanske inte följer lagarna. Vid stora entreprenader vet vi också att det kan förekomma ekonomisk brottslighet, konstaterar Wahlberg.

– Å andra sidan är företag som Northvolt och H2 Green Steel måna om att sköta de här frågorna på ett bra sätt, tillägger han.

Det finns en polisstation, men det finns inga poliser.

Polisutbildningens platser fylls

I vissa avseenden är utgångsläget för polisen i norr relativt bra. Platserna till polisutbildningen fylls och det finns intresse för att arbeta som polis. Men visst finns det svaga punkter, menar Polisförbundets företrädare.

– Vi har vissa kommuner där vi inte har någon polistäckning alls. Det finns en polisstation, men det finns inga poliser. Det är klart att vi alltid prioriterar de allvarligaste händelserna. Men finns det ingen nattbil i den kommun där det inträffar något så tar det längre tid innan polisen är på plats, säger Mikael Eksholm.

– Jag har varit med om en utryckning på ungefär 25 mil i samband med att det inträffat en skottlossning. Det är en extrem situation, men det är något som händer, fortsätter han.

– Man behöver öka antalet poliser i hela det geografiska området. Det gäller för alla delar av verksamheten – de som sitter i radiobil, de som utreder och det brottsförebyggande arbetet.

Fack och arbetsgivare är helt överens om att polisens resurser i norra Sverige måste växa för att hänga med när befolkningen växer och vissa typer av brott blir vanligare. Samtidigt kommer det inte att vara lätt när konkurrensen om arbetskraften hårdnar.

Polisyrket är i sig attraktivt, menar Lars Wahlberg, regionchef för polisen i region norr.

– Vi är utsatta för konkurrens om arbetskraften från industrier med höga ingångslöner. I Malmfälten märker vi att det är svårt att konkurrera med gruvbolagen. Samtidigt har vi ett starkt stöd från riksdagen för att genomföra lönesatsningar inom polisen. Att vara polis är ett stimulerande och utmanande jobb, vilket gör det attraktivt, säger Lars Wahlberg.

Det gäller också att komplettera med civila resurser inom polisen.

Går inte att konkurrera med lönerna i industrin

Polisförbundet delar synen att det inte kommer att gå att konkurrera med lönerna i industrin, utan att det är en kombination av bra löner tillsammans med en bra arbetsmiljö som kommer att vara nyckeln för att det ska gå att rekrytera fler poliser i norra Sverige.

– Det gäller också att komplettera med civila resurser inom polisen. Det gäller vissa utredningsfunktioner, stöd- och servicefunktioner som att bemanna receptionen och administrativt stöd. Idag ägnar poliser som borde sitta i radiobilar rätt mycket tid vid skrivbordet för att avrapportera, säger Mikael Eksholm.

Nytt center mot arbetslivskriminalitet

En förstärkning av polisens resurser i norr har redan skett. Regeringen gav i vintras Polisen, Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan uppdraget att inrätta regionala center mot arbetslivskriminalitet. Region Nords center var först ut, tillsammans med centret i Region väst.

– Vi invigde centret här i Umeå i början av sommaren. Ett skäl till att det hamnade här är att  de regionala myndigheter som vi ska samarbeta med finns här. Men det är också så att om det är något område som ska prioriteras när det gäller denna satsning så är det norra Sverige, konstaterar Lars Wahlberg.

– Vi skulle kunna samarbeta mer mellan olika myndigheter. Till exempel skulle vi kunna genomföra gemensamma informations- och rekryteringskampanjer där vi riktar oss till familjer eller par som kan tänka sig att flytta norrut, säger han.

Det här är del sex i Arbetsvärldens artikelserie om de nya jobben i norr. Här kan du läsa de andra delarna i artikelserien:

Del 1 – ”Du hittar ingen motsvarighet till det vi ser i norra Sverige”

Del 2 – Kamp om arbetskraft när norra Sverige ska snabbefolkas

Del 3 – TCO: Så ska tjänstemännen lockas till jobben i norr

Del 4 – Den ”gröna” omställningen – kampen om naturresurserna

Del 5 – Vårdförbundet: ”Det går inte att konkurrera om personalen genom att erbjuda ren fjälluft” 

Här är industrisatsningarna i norr

Northvolt

Först ut var Northvolt som hösten 2017 bestämde sig för att bygga en batterifabrik i Skellefteå. Det stora behovet av el täcks av förnyelsebara energikällor och hälften av de metaller som krävs ska komma från en återvinningsanläggning som byggs vid fabriken.
Den planerade produktionen har nära nog fördubblats under arbetets gång. Mer än 3000 personer kommer att jobba i fabriken när den är fullt utbyggd.

LKAB

LKAB meddelade 2020 att man byter strategi. I framtiden ska man tillverka rent järn, järnsvamp. Metoden, som utvecklats inom det s k Hybrit-projektet, innebär att man istället för fossila bränslen använder vätgas i processen. Det gör att restprodukten inte blir koldioxid utan vattenånga. De stålverk som använder LKABs produkter kommer att minska sina CO2-utsläpp med 40 till 50 miljoner ton, enligt företaget. Upp till 400 miljarder kronor kommer att investeras i Malmfälten och uppemot 3000 personer kommer att jobba med att bygga upp anläggningarna under de kommande årtiondena.

En annan del i LKABs nya strategi är att ta tillvara de värdefulla ämnen som finns i avfallet från järnmalmsproduktionen. 30 procent av Europas nuvarande behov av sällsynta jordartsmetaller räknar företaget med att kunna utvinna. Dessutom stora mängder fosfor, fluor och gips. En vidareförädlingsanläggning kommer att byggas i Luleå.

H2 Green Steel

Det dittills helt okända företaget H2 Green Steel meddelade våren 2021 att man planerar att bygga ett helt nytt stålverk i Boden baserat på vätgasmetoden.  Företaget räknar med att 1500 personer kommer att anställas. Planen är att bygget av stålverket ska starta under sommaren i år.

Fertiberia

Den spanska konstgödseltillverkaren Fertiberia vill bygga en fabrik med 500 anställda i Luleå. Även här är det tillgången till förnyelsebar energi som kan användas för vätgastillverkning som är argumentet för valet av plats för fabriken. Även konventionell tillverkning av konstgödsel orsakar stora koldioxidutsläpp.

SkyFuelH2

Flera satsningar på att utvinna flytande bränslen med hjälp av el och rester från skogsindustrin har genomförts och planeras. Ett av de senaste exemplen är en fabrik för flygbränsle som planeras utanför Långsele i Västernorrland i ett samarbete mellan det tyska Energiföretaget Uniper och det Sydafrikanska kemibolaget Sasol som kallas SKyFuelH2.

Svevind

Europas största vindkraftpark håller på att byggas på ett 450 kvadratkilometer stort område i Markbygden, väster om Piteå. En av storägarna är China General Nuclear Power Corporation eller CGN, som har köpt 75 procent av en del av den första etappen av vindkraftparken. Andra stora ägare i vindkraftsparken är Enercon, General Electric och Luxcara. Svevind AB har skött projektutvecklingen för Markbygden 1101, som är det övergripande namnet på hela projektet. Det kommer att behövas många fler stora vindkraftparker för att tillgodose elbehoven från de nya industrierna. Svevind ägs till 87% av det tyska holdingbolaget New Energy Holding GmbH, som ägs av tysken Wolfgang Kropp.

Boliden

Batteriindustrier och förnyelsebar energiproduktion kräver stora mängder metaller. Idag finns det omkring 15 gruvprojekt som kommit en bra bit på väg i Norrbotten och Västerbotten. Bland dessa finns nio koppargruvor, ett stort grafitprojekt och en nickelgruva, ämnen som behövs i de nya industrierna. Det är framför allt Boliden som står för planerna på nya koppargruvor, bland annat det stora Laverprojektet.

Svenska kraftnät

Stora infrastruktursatsningar följer i spåren på de nya industrierna. Svenska kraftnät har redan beslutat om investeringar på 8,4 miljarder i elnätet, mer kommer framöver.

Vägar, järnvägar och vätgas

Bygget av Norrbottniabanan har påbörjats och andra satsningar på både vägar och järnväg är på gång. Många är inblandade bland annat Trafikverket,  Nordion och Gasgrid som har tänkt bygga vätgasnät runt Bottenviken.

Arne Müller
30 aug 2022 | 06:00

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev