Ojämlik vård kan vara laglig Privat sjukvårdsförsäkring kan ge specialistläkarbesök utan remiss. Foto: Isabell Höjman / TT

Ojämlik vård kan vara laglig

Vården Privatfinansierad vård behöver troligen inte vara jämlik, enligt Clas Rehnberg, professor i hälsoekonomi vid Karolinska institutet. Privata vårdförsäkringar utreds nu av regeringen. Men upphandlingssekretess hindrar regioner från att få insyn i verksamhet som är privat finansierad.
6 okt 2020 | 11:16
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

I slutet av augusti tillsatte regeringen en utredning för att undersöka om privata sjukförsäkringar strider mot den del av hälso- och sjukvårdslagen som säger att patienter ska få vård på lika villkor och att det är behov som ska styra förtur till vård. Bakgrunden är att en del av de vårdförsäkringar som idag erbjuds av arbetsgivare och fackföreningar garanterar förtur till att till exempel träffa en specialist.

– I den skattefinansierade vården ska det inte vara möjligt att köpa sig före kön. En grundbult i Sveriges välfärdssystem är att medborgarna kan vara trygga i att vård ges utifrån behov, inte utifrån storleken på ens plånbok, sade socialminister Lena Hallengren (S).

Det är klart att vården inte blir jämlik på samma sätt.

I slutet av förra året granskade Dagens Nyheter tjänsten Boka doktorn, där försäkringsbolag snabbt kan boka lediga tider hos privata vårdgivare. Granskningen visade att systemet leder till att de med privata försäkringar kunde få tid att träffa specialist redan efter några dagar, medan de patienter som gick genom regionen många gånger fick vänta över vårdgarantins garanterade 90 dagar. Detta fastslog också av myndigheten Vårdanalys, i en rapport skriven i våras på uppdrag av regeringen.  En av rapportens huvudsakliga slutsatser var: ”Personer med sjukvårdsförsäkringar får vård snabbare, sannolikt utan att det finns skillnader i medicinska behov”

Kortare kö poängen med privata försäkringar

Flera fackförbund, främst inom Saco men även TCO, ger idag sina medlemmar möjligheten att teckna olika typer av vårdförsäkringar. Unionen är ett av dem. Genom Bliwa kan Unionen-medlemmar bland annat få vårdförsäkring för mellan 93 och 1 535 kronor i månaden, beroende på försäkringsnivå och ålder på den försäkrade. Du garanteras då att träffa en specialist inom 7 dagar. De högre nivåerna, premium och premium extra, ger dig dessutom möjlighet att träffa en specialist utan remiss.

Jag tror att man kommer fram till att det är ganska orimligt att även den privatfinansierade vården ska vara jämlik.

När Dagens Nyheter publicerade sin granskning sade Unionen att de hade en tät dialog med Bliwa och att de hoppades på en regeringsutredning.

Clas Rehnberg, KI. Foto: KI.

– Finns det luckor som gör att patienter kan gå före i kön är det bra om samhället tar tag i det, sade förhandlingschef Martin Wästfelt till Arbetsvärlden i december.

Men faktumet att privata sjukförsäkringar leder till kortare köer är hela poängen med att sådana försäkringar finns, säger Clas Rehnberg, professor i hälsoekonomi vid Karolinska institutet.

– Huvudskälet till att de började förekomma i Sverige var de långa väntetiderna i landstingen och regionerna. Arbetsgivarna tyckte in att de hade inte råd med att personal var frånvarande under lång tid för att de stod på väntelista för operation.

Inte säkert att ojämlik vård strider mot lagen

Clas Rehnberg säger att systemet med privata vårdförsäkringar i Sverige började i liten skala under nittiotalet. Då var det främst arbetsgivare som erbjöd dem, just för att inte förlora arbetskraft på grund av sjukfrånvaro. Under de senaste tio åren har antalet försäkringar expanderat kraftigt. Det är idag också vanligt att organisationer som fackförbund erbjuder dem som en medlemsförmån.

Eftersom privata försäkringar gör att du får snabbare vård blir vården inte heller likvärdig, enligt Clas Rehnberg.

– Det är klart att vården inte blir jämlik på samma sätt. Det är en skillnad mellan de som har en sådan här försäkring och de som inte har det, så det är ju uppenbart.

Det är dock inte säkert att det skulle strida mot hälso- och sjukvårdslagen, säger han.

– Frågan är hur man tolkar lagen här. Är det den offentligt finansierade vården som ska vara jämlik eller ska det vara samma vård oavsett finansiering? Jag tror att man kommer fram till att det är ganska orimligt att även den privatfinansierade vården ska vara jämlik. Däremot är det klart att den skattefinansierade ska vara det.

Svårt att veta om privata pengar leder till mer vård

Den nya utredaren ska undersöka hur privata försäkringar påverkar vården i stort. En viktig fråga är om privat försäkrade patienter tar vårdplatser som borde gått till offentligfinansierade patienter, eller om mer pengar gör att de privata aktörerna helt enkelt har möjlighet att erbjuda mer vård. Det här har inte studerats i Sverige, säger Clas Rehnberg, men han tror på det senare alternativet.

– I viss mån kan man säga att det avlastar den offentliga vården. De privata försäkringarna innebär ju att vi lägger mer resurser i vården än det vi betalar via skatten till regionerna.

Det verkar också vara svårt att få fram tillräckliga data för att undersöka det. I sin rapport om privata sjukförsäkringar skriver myndigheten Vårdanalys att upphandlingssekretess hindrar regioner från att få insyn i den del av privata vårdgivares verksamhet som är privat finansierad. Det går helt enkelt inte att veta hur stor del av patienterna som får vård genom privata försäkringar.

Den nuvarande regeringsutredningen har i uppdrag att undersöka eventuella undanträngningseffekter, men varken utredare eller socialdepartementet kan svara på om de nu har ett sätt att studera det. Regeringsutredningen ska vara färdig i slutet av september 2021.

Nyhetsbrev

”Vår leverantör ska följa lagen”

Unionen vill inte kommentera på hur deras försäkringar kan leda till förtur i köer och vad det i så fall innebär. I en skriftlig kommentar till Arbetsvärden säger de att de ser positivt på att regeringen nu tillsatt en utredning:

”Skulle det framkomma uppgifter som gör att vi får skäl att överväga vårt medlemserbjudande så kommer vi att göra det. I vårt avtal med försäkringsgivaren Bliwa kräver vi att vårdgivare som Bliwa anlitar ska följa Hälso- och sjukvårdslagen. Efter DNs granskning har vi också säkerställt att Bliwa ställer det kravet på de vårdgivare de anlitar. Vård ska ges efter behov.”

6 okt 2020 | 11:16

Relaterad läsning

Visa artikelns 1 kommentar
Kommentera
  1. Av Mattias 6 okt 2020:

    En fråga som man ställer sig är om detta system på något ställe vilar på den offentliga vården? Tex vid röntgen/magnetkamera eller annan högteknologisk undersökning. Om privatvården bär sin egen verksamhet helt med privatfinansierade konsultationer är det väl fine. Men om de bidrar till vårdköerna genom att tränga ut patienter i köerna till undersökningar i offentlig regi är det djupt klandervärt.

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev