Unionen efterlyser utredning om privata sjukvårdsförsäkringar Unionen erbjuder medlemmarna privata sjukvårdsföräkringar. Foto: Unionen och TT

Unionen efterlyser utredning om privata sjukvårdsförsäkringar

Sjukvårdsföräkringar Patienter med privata sjukvårdsförsäkringar går före i kön på privata vårdbolag. TCO-förbundet Unionen som själva erbjuder medlemmarna sjukvårdsförsäkringar efterfrågar nu utredningar och åtgärder.
Johanna Palmström
19 dec 2019
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

I veckan publicerade DN en granskning som visar att patienter med privata sjukvårdsförsäkringar går före i kön på nio av tio undersökta privata vårdbolag. I fyra av fallen skedde det samtidigt som vårdbolagen inte klarade av att uppfylla vårdgarantin gentemot regionerna.

– Är det så som beskrivs i DN är vi de första säger att man ska utreda det här. Vi tycker att hälso- och sjukvårdslagen ska gälla och följas, säger Martin Wästfelt, förhandlingschef på Unionen, ett av fem TCO-förbund som erbjuder sina medlemmar att teckna privata sjukvårdsförsäkringar.

I dag är det 6000 medlemmar i Unionen som har en privat sjukvårdsförsäkring genom försäkringsbolaget Bliwa. Martin Wästfelt har inte själv varit i kontakt med Bliwa den här veckan, men tror att andra på Unionen varit det.

– Vi följer frågan noga och har en tät dialog med Bliwa, det här är viktigt för oss. De är väl insatta i och medvetna om känsligheten och angelägna om att sjukvårdsförsäkringen inte ska användas på fel sätt, säger han.

Det är bra om regeringen utreder det.

På Bliwa bekräftar man för Arbetsvärlden att företaget använder portalen Boka doktor, som nämns i DN:s artikel.

När en sjuksköterska hos Bliwa gjort en medicinsk bedömning kan det ”resultera i en medicinsk rådgivning eller en bokning till någon av Bliwas specialister Bliwa har avtal med. Bokningen sker via portalen Boka doktorn.”, skriver Bliwa i ett mejl till Arbetsvärlden.

Det var 2018 som Unionen började erbjuda medlemmarna att teckna en privat sjukvårdsförsäkring. Beslutet hade föregåtts av en lång diskussion. Argumenten för handlade om att privat sjukvårdsförsäkring är något som efterfrågas, att andra konkurrerande förbund erbjuder försäkringen samt att en gruppförsäkring gör det möjligt att teckna en sjukvårdsförsäkring utan att genomgå en hälsokontroll. Vid sidan av det diskuterades också hur privata sjukvårdsförsäkringar påverkar sjukvården i stort. I en intervju i Kollega 2014 ringade Martin Linder, som då var andra vice ordförande, in förbundets dilemma:

Så många har försäkring

6000 av Unionens medlemmar och 12 000 av Lärarförbundets och Lärarnas riksförbunds medlemmar (som tillsammans driver Lärarförsäkringar) har tecknat en privat sjukvårdsförsäkring.

I statistiken från Svensk försäkring går det att se hur många som har en gruppförsäkring, som tecknas via arbetsgivaren eller ett fack- eller yrkesförbund. 2018 fanns det 207 405 försäkringar i den kategorin.

+ Expandera

– En aspekt vi måste fundera på som aktör är hur det påverkar vårt offentliga sjukvårdssystem. Avlastar det sjukvården eller är det ett sätt att skapa mer segregering där vissa grupper får en gräddfil till sjukvården, sa Martin Linder till Kollega då.

Avgörande för beslutet blev att regeringen hösten 2016 presenterade en proposition för att stärka lagstiftningen om att vård ska fördelas efter behov och för att förhindra att försäkringspatienter går förbi vårdkön. Senare röstades propositionen ner i riksdagen.

DN ger kritikerna rätt

Vad DN:s granskning visade stämmer till stor del överens med vad kritikerna till privata sjukvårdsförsäkringar, däribland LO och Läkarföreningen, varnat för under den debatt som pågått under hösten. De privata sjukvårdsförsäkringarna, menar kritikerna, innebär ett parallellt system som skapar en gräddfil i kön som riskerar att bryta mot hälso- och sjukvårdslagens målsättning om god vård på lika villkor samt att den som har det största behovet ska ges företräde till vården. Dessutom hotar privata sjukvårdsförsäkringar på sikt skattemoralen och riskerar att dränera vården.

Jag ifrågasätter inte att det finns outnyttjad vårdkapacitet.

Inte alls, menar förespråkarna, som i sin tur hävdat att de privata sjukvårdsförsäkringarna ska betraktas som ett komplement till den offentliga vården och att patienterna får vård på den vägen underlättar för övriga vården. Hälso- och sjukvårdslagen frångås inte, enligt dem.

En sak är alla överens om. Bakgrunden till att de privata sjukvårdsförsäkringarna ökar är de långa väntetiderna inom vården och oron över att de ska ta lång tid innan man får träffa en läkare vid behov.

Vem borde utreda hur de privata sjukvårdsförsäkringarna fungerar ?

– Det är bra om regeringen utreder det. Vi tycker att principen om vård på lika villkor är bra och ska upprätthållas. Finns det luckor som gör att patienter kan gå före i kön är det bra om samhället tar tag i det, säger Martin Wästfelt.

Ledig vårdkapacitet

Under intervjun återkommer Wästfelt flera gånger till att det finns ett problem med ledig vårdkapacitet hos vårdgivare, för att skattemedlen exempelvis inte räcker till för att bekosta en höftoperation.

– Jag ifrågasätter inte att det finns outnyttjad vårdkapacitet. Och då är det bra om våra medlemmar som behöver det kan teckna en försäkring så att bortavaron från arbetet blir så kort som möjligt, säger Wästfelt.

Kan man säga att Unions ställningstagande är att om det finns ledig vårdkapacitet så är det okej att få en snabbare behandling med en försäkring?

– Ja. Vår förutsättning är att de privata sjukförsäkringarna inte tränger undan den offentliga vården. Men det här är inte vårt förstahandsalternativ. Det skulle vara bättre om samhället kunde tillhandahålla vård snabbt.

Så säger Hälso- och sjukvårdslagen

3 kap. Allmänt

1 §: Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.

Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.

+ Expandera

En av dem som varnat för konsekvenserna av privata sjukvårdsförsäkringar är ekonomhistorikern John Lapidus, som diskuterade frågorna med Martin Wästfelt i ett avsnitt av Arbetsvärldens podcast tidigare i höstas. John Lapidus ställer frågan om varför fackförbund, som erbjuder privata sjukvårdsförsäkringar, vill vara med och skapa legitimitet åt aktörer som driver på mot en allt mer USA-influerad sjukvårdsmodell i Sverige.

Martin Wästfelt anser inte att Unionen driver på för privata sjukvårdsförsäkringar.

– Vi förhåller oss till hur samhället ser ut och gör likt våra konkurrenter som organiserar privatanställda tjänstemän. Jag har utifrån de krav vi ställer svårt att ser hur vi driver på.

Socialministern vill ha förändring

Socialminister Lena Hallengren har efter artiklarna i DN meddelat att regeringen inom kort kommer lägga fram ett nytt lagförslag, likt det som röstades ner våren 2017.

Nyheter

– Är det så att dagens regler möjliggör att gå före i kön om försäkringsbolagen betalar mer vill vi ändra dem. Har regeringen redan nu något förslag som kan rätta till det, då är vi för det, säger Martin Wästfelt.

– Vi har utgått från att det inte alls är möjligt, men är det så måste man åtgärda det.

Så motiverar Lärarförbundet försäkringar

Även Lärarförbundet erbjuder privat sjukförsäkring, via försäkringsbolaget Lärarförsäkringar. På Lärarförsäkringsbloggen går det att läsa: ”Privata sjukvårdsförsäkringar är omdiskuterade, främst utifrån moraliska och ideologiska ståndpunkter. En av de vanligaste motargumenten är att man inte vill gå före någon i kön till sjukvården. Sjukvårdsförsäkringen gäller dock för privat vård. Det innebär att du inte går före någon i den offentliga vårdkön när du använder försäkringen, tvärtom lämnar du din plats till någon annan. På så sätt frigör försäkringen resurser i den offentliga vården.”

Från och med 2020 är det Bliwa som står för även Lärarförsäkringars privata sjukvårdsförsäkring. Lärarförbundets pressekreterare säger att det inte finns någon som har möjlighet att ta en intervju om sjukvårdsförsäkringar i nuläget. På frågan om när det skulle vara möjligt har Arbetsvärlden inte fått något svar.

Privata sjukvårdsförsäkringar i TCO

Unionen, Lärarförbundet, Forena, Finansförbundet och Polisförbundet är de fem TCO-förbund som i nuläget erbjuder sina medlemmar att teckna en privat sjukvårdsförsäkring.

Akut vård ingår inte i sjukvårdsförsäkring. Men vanligtvis ingår rådgivning, vårdplanering och specialistvård. Även förebyggande och rehabiliterande åtgärder kan ingå. Ett exempel som ofta lyfts fram är höftoperationer. Andra exempel som kan ingå är att träffa ortoped eller psykolog och psykiatriker.

Unionen privata sjukvårdsförsäkring kan tecknas genom Bliwa. Den ger garanti för att träffa en specialist inom sju helgfria vardagar samt behandling eller operation inom 14 helgfria vardagar från läkarens beslut.

Lärarförbundets medlemmar kan få en privat sjukvårdsförsäkring genom Lärarförsäkringar, som från årsskiftet erbjuder försäkringen via Bliwa. Den garanterar kontakt med specialistläkare inom sex arbetsdagar och tid till inskrivning för vård på privat sjukhus inom 14 arbetsdagar därefter.

Forenas medlemmar kan teckna en privat sjukvårdsförsäkring genom Folksam. Den utlovar garanterad vård inom fem vardagar vid nybesök och för operation 21 vardagar.

Finansförbundets sjukvårdsförsäkring går genom Trygg-Hansa. Den garanterar kontakt med specialistläkare inom sex arbetsdagar och tid till operation inom 14 arbetsdagar.

Polisförbundet erbjuder sina medlemmar en privat sjukvårdsförsäkring genom Polisförsäkringar/ Söderberg & Partners. Den garanterar kontakt med specialistläkare inom sex arbetsdagar och tid till operation inom 14 arbetsdagar.

Relaterad läsning

Johanna Palmström
19 dec 2019
Visa artikelns 1 kommentar
Kommentera
  1. Av Tobias 16 jan 2020:

    Varför skall jag betala sjukförsäkring om den skall vara privat? Det blir ju ett större motstånd att vilja betala den gemensamma sjukförsäkringen och sedan är den nedåtgående spiralen i rörelse. Vem försvarar den?

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar