Finansförbundet vill att TCO ska utreda jämställda löner Ulrika Boëthius, förbundsordförande Finansförbundet Foto: Yvonne Åsell / SvD / TT

Finansförbundet vill att TCO ska utreda jämställda löner

Lönebildning Löneskillnaderna mellan män och kvinnor minskar för långsamt. Finansförbundet menar att parterna kan sägas ha abdikerat från sitt ansvar och yrkar att TCO nu ska utreda hur lönebildningen ska kunna styra mot jämställdhet .
19 mar 2019
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Industrimärket, som innebär att den konkurrensutsatta industrin sätter ett riktmärke för löneökningarna på hela arbetsmarknaden, har vid flera tillfällen kritiserats ur jämställdhetssynpunkt.

Argumenten, som framförts av bland andra företrädare för TCO-anknutna Vårdförbundet och LO-förbundet Kommunal (som båda organiserar kvinnodominerade yrken) är att märket gör det svårt att komma åt strukturella löneskillnader som redan finns på arbetsmarknaden.

En rapport från Medlingsinstitutet i vintras nyanserade dock den bilden genom att visa att yrkesgrupper framgångsrikt flyttat fram sina lönepositioner på arbetsmarknaden också med märket.

Att gå in och ändra i industrimärket är en känslig fråga, och märket försvaras av många som hävdar att det ger arbetsfred, stabilitet och reallöneökningar.

Vi tror inte att det här är en fråga som man löser bara genom att införa en till pappamånad i föräldraförsäkringen.

Nu vill dock Finansförbundet att även tjänstemännens centralorganisation, TCO, ska kasta en analytisk blick på industrimärket. I en motion till TCO:s kongress i maj föreslår Finansförbundet att centralorganisationen ska tillsätta en utredning som ska ge förslag på hur man kan förena en ”ansvarsfull och stabil” löneutveckling med en utveckling mot jämställda löner.

I motionen målas problembilden upp: ”få kommer med några konkreta förslag om hur problemet ska tacklas och hur man ska kunna förena en industrimärkesnorm med visionen om lika lön för likvärdigt arbete. I detta avseende kan parterna sägas ha abdikerat från sitt ansvar.”

Kan inte vänta

Ulrika Boëthius, förbundsordförande på Finansförbundet, berättar om motionen.

– Vi kan inte bara vänta på att lönerna ska bli jämställda, utvecklingen går för långsamt. Då tycker jag att TCO, som har stor trovärdighet och kompetens för att utreda frågor på arbetsmarknaden kan gå in och analysera också den här frågan: hur vi får en balanserad lönebildning och jämställda löner, säger hon till Arbetvärlden.

– Vi tror inte att det här är en fråga som man löser bara genom att införa en till pappamånad i föräldraförsäkringen.

Innebär det att ni vill att TCO ska titta på eventuella förändringar av industrimärket?

– Man måste kunna titta på om det går att utforma industrimärket på ett annat sätt, men utredningen skulle inte vara begränsad till det. Det är inte en utredning av industrimärket explicit som vi föreslår, utan vi är öppna för andra lösningar.

Tittar man på finansbranschen så är vi den bransch i Sverige med störst lönespridning

Varför kommer detta förslag just från er på Finansförbundet?

– Tittar man på finansbranschen så är vi den bransch i Sverige med störst lönespridning, och trots att branschen som sådan har ganska jämn fördelning mellan män och kvinnor så återfinns de i olika yrken. Kvinnor finns generellt i yrken med lägre lönenivåer. Sedan är jämställdhetsfrågan av sådant övergripande intresse att vi skulle kunna komma med den här motionen även om det inte sett ut så bland våra grupper.

Vill ni att TCO ska opinionsbilda i den här frågan?

– Det skulle vara nästa steg, men först måste vi i så fall få fram en analys och därför vill vi att TCO ska genomföra en utredning.

Hur har motionen mottagits av TCO-styrelsen?

– Vi är alla måna om att verka för jämställdhet men det finns olika uppfattningar om hur man gör det bäst. I den här frågan är det många förbund som slår vakt om att lönebildning ska skötas inom förbunden, och det håller vi med om. Men det utesluter inte att TCO ska kunna undersöka lösningar till de strukturella problem som vi har på svensk arbetsmarknad, där kvinnor betalas sämre än män, säger Ulrika Boëthius.

Varför väljer ni att ta motionen till kongressen?

– Eftersom vi har motionsrätt tycker jag det kan vara intressant att ta upp frågan så att fler än bara styrelsen får höra och diskutera den.

TCO:s styrelse kommer nu att utarbeta ett svar på motionen som presenteras på kongressen i maj.

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

Hämtar fler artiklar