TCO/Novus: Kvinnor får oftast ansvara för julen Det är oftare en kvinna än en man som projektleder julen, enligt såväl män som kvinnor. Foto: AP Photo/ Joseph Kaczmarek

TCO/Novus: Kvinnor får oftast ansvara för julen

Jämställdhet Det är kvinnorna som projektleder julen i de flesta familjer, enligt en Novus-undersökning som genomförts på uppdrag av TCO. Tre av fyra kvinnor uppger att en kvinna projektleder julen. Och männen håller i stort med.
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Julen är en stressig tid för många, men den nya Novus-undersökningen pekar på att den är särskilt stressig för kvinnorna.

I undersökningen, som alltså beställts av TCO, har män och kvinnor som är 18 år eller äldre fått svara på frågor om vem i familjen det är som ansvarar för julstöket.

Här behöver vi förändra och utmana normer för att öka jämställdheten

Det visar sig finnas en ganska god samstämmighet om att det oftast är en kvinna som tilldelas jobbet som julens projektledare. Hela 62 procent av de tillfrågade kvinnorna upplever att de själva får axla rollen, medan 15 procent av kvinnorna i stället svarar att det är deras egen eller partnerns mamma som gör det (ytterst få män och kvinnor, tre respektive en procent, uppger att det är deras egen eller partners pappa).

Mer om undersökningen

Undersökningen genomfördes 5–11 december 2018 och resultaten baseras på 1007 helt genomförda webbintervjuer bland allmänheten, 18 år och äldre. Urvalet har dragits slumpmässigt ur Novus slumpmässigt telefonrekryterade webbpanel och resultaten har viktats på kön/ålder, utbildning, geografi och hur man röstade i 2018 års riksdagsval. 1700 fick en inbjudan. 59 procent av nettourvalet har genomfört hela intervjun.

+ Expandera

– Att kvinnor lägger mer tid på att få ihop familjens livspussel är ingen nyhet. Men vi behöver fortsätta belysa det och prata mer om konsekvenserna, som att fler kvinnor går ner på deltid när barnen kommer, vilket påverkar kvinnors löner och inkomster. Här behöver vi förändra och utmana normer för att öka jämställdheten, säger Eva Nordmark, ordförande TCO, i en kommentar.

När frågan ställs till männen stärks bilden av ett ojämnt fördelat ansvar.

Det är bara 24 procent av männen som menar att det är de själva som projektleder julen i familjen (och 14 procent som säger att deras egen eller partners mamma gör det).

Åsa Forsell. Foto: TCO

– Den här undersökningen bekräftar den bild vi redan har att det är kvinnor som tar ett större ansvar för familjen och hushållet. Just ansvaret för projektledningen under julen är förstås bara en liten del av det hela, men den ojämna fördelningen av ansvaret – om man ser till exempelvis uttag av föräldraledighet – får också långtgående effekter i arbetslivet, säger Åsa Forsell, utredare i jämställdhetsfrågor på TCO.

Kan påverka hälsan

Ser man till gruppen sammanboende med barn sjunker jämställdheten ytterligare – här uppger bara 10 procent av männen men hela 67 procent av kvinnorna att de själva är familjens projektledare inför julen.

– En studie som Försäkringskassan gjorde visade på en samvariation mellan uttaget av föräldraledighet och ansvaret för det obetalda arbetet i hemmet efter föräldraledigheten är slut. Där framgick att den som tog ut en större del av föräldraledigheten också senare fick ta ett större ansvar för det obetalda arbetet, och vi vet att kvinnor oftare är hemma med barnen, säger Åsa Forsell.

Och den som inte får tid att vila kan drabbas av hälsoproblem längre fram, menar hon:

– Det är också en fråga om återhämtning, eftersom vi behöver tid för återhämtning både under arbetet och under ledigheten. En stor andel kvinnor upplever stress och press i arbetslivet och om de dessutom inte får tid för vila och återhämtning under ledigheten så kan det få konsekvenser som sämre hälsa och sjukskrivningar, säger Åsa Forsell.

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar