SRAT: Konkurrens om barnmorskor ingen ny situation För Vårdförbundets förbundsjurist Kirsi Piispanen räcker fantasin inte till för att föreställa sig hur SRAT ska teckna avtal för barnmorskor. Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT

SRAT: Konkurrens om barnmorskor ingen ny situation

Bitter strid Konkurrensen om barnmorskorna sår split mellan TCO-anslutna Vårdförbundet och Sacoförbundet SRAT. Vårdförbundet är avtalspart på tillämpningsområdet hälso- och sjukvård gentemot SKL och Sobona, där barnmorskor ingår, men SRAT ser inget hinder för att barnmorskor ska täckas av Akademikeralliansens avtal.
15 apr 2019 | 04:00
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Från årsskiftet blev Svenska Barnmorskeförbundet, som tidigare fanns inom Vårdförbundet, en självständig facklig professionsförening inom SRAT.

De senaste siffrorna som Vårdförbundet kommunicerar visar att man vid utgången av 2018 hade 5 367 barnmorskor, bara 93 färre än årsskiftet innan och fortfarande lejonparten av barnmorskorna. Samtidigt håller SRAT korten nära kroppen och släpper inte några medlemssiffror för barnmorskor.

– Vi går inte ut med de siffrorna. Våra totala medlemssiffror finns så klart tillgängliga men vi uppger inte specifikt siffrorna för barnmorskor. De ökar dock snabbt i antal, säger Mats Eriksson, förhandlingschef på SRAT, till Arbetsvärlden.

Det här är en fientlig handling från SRAT

Annelie Söderberg, förhandlingschef Vårdförbundet, sitter just nu i förhandlingar med SKL och Sobona om ett nytt kollektivavtal på området hälso- och sjukvård för 90 000 medlemmar, huvudöverenskommelse 16 (Hök 16), där barnmorskor ingår.

Annelie Söderberg, förhandlingschef Vårdförbundet.

– Det är Vårdförbundet som äger tillämpningsområdet hälso- och sjukvård gentemot SKL och Sobona. Det är vi som tecknar kollektivavtal för arbetsuppgifter och för yrket, säger Annelie Söderberg.

SRAT:s förhandlingschef Mats Eriksson menar att SRAT:s barnmorskor har i princip samma avtal som Vårdförbundet.

– De är i princip identiska. Den enda skillnaden är att vi saknar ett nattarbetstidsavtal som Vårdförbundet har med SKL, säger Mats Eriksson.

Anledningen till att nattarbetstidsavtalet inte finns sedan tidigare på Sacosidan är att de övriga yrkesgrupperna i Akademikeralliansen, som omfattar SRAT och 16 andra förbund, sällan jobbar natt, vilket dock är vanligt för barnmorskor.

Pågående förhandlingar

Vårdförbundet sitter just nu i förhandlingar med SKL/Sobona om ett nytt centralt kollektivavtal för 90 000 medlemmar i regioner, kommuner och kommunala bolag. Här ingår barnmorskor.

Avtalet löpte ut 31 mars men har prolongerats och två medlare har utsetts av parterna: Gunilla Runnquist, tidigare förhandlingschef på Lärarförbundet och Göran Gräslund, tidigare generaldirektör på Datainspektionen.

Det nuvarande avtalet tillsvidare med två veckors uppsägningstid även under medlingen.

+ Expandera

En tröst för SRAT:s barnmorskor är alltså att arbetsgivaren valt att tillämpa Vårdförbundets nattarbetstidsavtal också för dem.

– Det tycker vi är rimligt, säger Mats Eriksson.

Har ert avtal någon som helst anpassning till barnmorskor?

– Nej, ingen anpassning. Det är samma avtal som gäller för audionomer, logopeder och tandhygienister, säger Mats Eriksson.

Vårdförbundet: Flera skillnader

Annelie Söderberg håller inte med om att Vårdförbundets avtal Hök 16 skulle vara nästan identiskt med SRAT:s avtal.

– Bland annat har vi 9 fridagar och egna skrivningar om lön som inte de har. SRAT består av 24 olika yrken utan koppling till varandra som samlas i ett förbund som en restpost. Deras avtal tecknas av Akademikeralliansen tillsammans med 16 andra förbund där exempelvis jurister och civilekonomer är stora grupper som ska säga sitt. Deras avtal utgår inte från förutsättningarna i sjukvården, säger Annelie Söderberg.

Hon påpekar också att SRAT inte kommer kunna företräda barnmorskorna i en tvist om nattarbetstidsavtalet.

– SRAT kan inte tvista på vårt avtal. Det är en svaghet när man är med i ett förbund som inte kan teckna kollektivavtal åt en, säger Annelie Söderberg.

”En fientlig handling”

Annelie Söderberg skräder inte orden när hon uttrycker vad hon tycker om SRAT:s beslut att organisera barnmorskor:

– Det här är en fientlig handling från SRAT och gynnar inte barnmorskorna.

– Våra grupper utgör ryggraden i sjukvården och har många förutsättningar gemensamt, så som arbetstidsfrågor med tjänstgöring dygnets alla timmar. Det innebär att vi kan teckna centrala avtal som passar för alla.

Hon lyfter också att man går längre i lokala avtal.

– För barnmorskor har vi exempelvis redan i dag lokala kollektivavtal så att barnmorskor kan följa samma kvinna genom graviditeten och förlossningen, säger Annelie Söderberg.

Barnmorskor är akademiker som dessutom har dubbel legitimation och kan organiseras av flera förbund

I Akademikeralliansens avtal Hök-T står T för ”tillsvidare”. Det innebär att det gäller till dess förbunden i Akademikeralliansen eller arbetsgivaren vill omförhandla det.

– Om vi ska förhandla det centrala avtalet så är det Akademikeralliansen som gör det. Akademikeralliansen inkluderar flera andra förbund så som Sveriges ingenjörer, Civilekonomerna, Jusek, Naturvetarna och så vidare. Jag tror däremot att vi kan driva yrkesspecifika frågor i de lokala avtalen, säger Mats Eriksson.

”Liknar inte hamnkonflikten”

SRAT:s spår är att deras barnmorskor går under Hök-T och Vårdförbundets barnmorskor under Hök 16. Därför menar Mats Eriksson också att situationen inte liknar hamnkonflikten.

Mats Eriksson, förhandlingschef SRAT.

– Vi har redan ett kollektivavtal och är alltså en kollektivavtalsbärande part, med rätt att utse förtroendevalda, skyddsombud och så vidare. Hamnarbetarförbundet hade inget kollektivavtal. LO har också en uppdelning där facken har option på sina områden, där hamnarbetarna ligger hos Transport. Även om Hamnarbetarförbundet inte tillhör LO så har man ändå tänkt så, säger Mats Eriksson.

Han tycker inte heller att SRAT inkräktar på någon annans område.

– Nej, barnmorskor är akademiker som dessutom har dubbel legitimation och kan organiseras av flera förbund. Jag vill också påpeka att vi redan har förbund som konkurrerar om samma medlemsgrupper, exempelvis Naturvetarna som, liksom Vårdförbundet, organiserar biomedicinska analytiker. Så det här är ingen ny situation.

Saco nya inom hälso- och sjukvård

Men Kirsi Piispanen, förbundsjurist på Vårdförbundet, invänder:

– Biomedicinska analytiker kan arbeta på många olika områden och de analytiker som organiseras av Naturvetarna jobbar traditionellt inom industrin. Naturvetarna organiserar främst biomedicinska analytiker i industrin och vi organiserar inom hälso- och sjukvård, säger Kirsi Piispanen till Arbetsvärlden.

Vårdförbundet har sedan länge en praxis att hantera gränsdragningen med Naturvetarna.

Min fantasi räcker inte till hur SRAT:s avtal skulle kunna täcka det området

– Byter man exempelvis jobb och går från industrin till sjukvården kan man välja att vara dubbelansluten eller byta till oss. Uppstår det frågor hanteras de mellan förbunden och vi hittar lösningar, säger Kirsi Piispanen.

Men SRT har däremot aldrig haft området hälso- och sjukvård, och att ett Sacoförbund nu försöker muta in sig på det förvånar Kirsi Piispanen.

– Min fantasi räcker inte till hur SRAT:s avtal skulle kunna täcka det området. För det första är det Akademikeralliansen som förhandlar deras avtal, det är inte SRAT, och att de skulle förhandla om avtalet så att det täcker barnmorskornas yrke och arbetsuppgifter, tror jag inte. Skulle arbetsgivaren teckna avtal med dem inom det området så har vi en hel palett med åtgärder vi kan vidta vid brott mot vårt avtal, som täcker barnmorskor. Men det är för mig en helt hypotetisk situation.

Arbetsvärlden vänder sig till SKL:s förhandlingschef Niclas Lindahl, för att få reda på vilket avtal som egentligen gäller för barnmorskorna. Han svarar via mejl:

”Varje facklig organisation företräder sina medlemmar i förhållande till arbetsgivaren. När det gäller löneavtalet gäller det för respektive kollektivavtalsparts medlemmar. Villkor i övrigt tillämpas på berörda arbetstagare, oavsett facklig tillhörighet. Så är fallet med arbetstidsbestämmelser till exempel.”

15 apr 2019 | 04:00

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev