Löneskillnaderna mellan könen fortsätter minska Löneskillnaderna mellan kvinnor och män fortsätter minska. Kommunerna har de minsta löneskillnaderna. Arkivbild. Foto: Linn Cathrin Olsen / SCANPIX NORGE / SCANPIX/TT.

Löneskillnaderna mellan könen fortsätter minska

Löner Minskningen av löneskillnaderna tuffar på i ungefär samma takt som tidigare år. Det visar Medlingsinstitutets rapport som släpps i dag om kvinnors och mäns löner 2017. Privat sektor har de högsta genomsnittslönerna, men också de största löneskillnaderna. Minst skillnad finns i kommunal sektor.
19 jun 2018 | 12:25
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män i Sverige fortsätter att minska 2017 i ungefär samma takt som föregående år: totalt med 6 procent från 2016 till 2017 (0,7 procentenheter). Det visar Medlingsinstitutets rapport Löneskillnader mellan kvinnor och män som släpptes i dag tisdag.

Snabbast minskar skillnaderna bland privata tjänstemän, men de lägsta löneskillnaderna mellan könen har den kommunala sektorn  – här är skillnaden 3,1 procent att jämföra med landstingen som har störst skillnader även 2017: 20,6 procent.

Att löneskillnaderna mellan kvinnor och män är förhållandevis stora på svensk arbetsmarknad brukar förklaras med att vi har en könssegregerad arbetsmarknad. När hänsyn tas till att kvinnor och män arbetar inom olika yrken och sektorer, har olika utbildningsnivåer, arbetstid och åldrar, då återstår det som kallas för oförklarad löneskillnad och bilden blir något annorlunda. Totalt minskar den med 0,2 procentenheter från 2016.

Löneskillnaderna fortsätter att vara störst bland privata tjänstemän, men nu 6,5 procent i stället för 17,1 procent. Staten seglar upp på andra plats med näst högst oförklarad löneskillnad mellan könen: 4,0 procent. Och inom kommunerna är den oförklarade skillnaden mycket liten i jämförelse med andra sektorer: 0,3 procent.

Att skillnaderna ändå fortsätter att minska i ungefär samma takt, beror enligt Medlingsinstitutet på att kvinnornas utbildningsnivå fortsätter att öka, och att antalet kvinnor i chefsposition blir fler. Det gör också att lönespridningen ökar mer bland kvinnor än bland män.

Den genomsnittliga lönen på svensk arbetsmarknad var 2017 33 700 kronor i månaden. Kvinnornas genomsnittslön var 31 700 kronor  – 88,7 procent av männens.

Högst genomsnittslön hade tjänstemännen i privat sektor: 41 700 kronor. Men här är också skillnaden mellan könen störst: den kvinnliga tjänstemannen har en genomsnittslön på 37 400 mot mannens 45 100 kronor i månaden. Den sektor som har de lägsta löneskillnaderna mellan könen har också den lägsta genomsnittliga lönen 2017: 29 800 kronor i månaden.

 

 

19 jun 2018 | 12:25
Om skribenten
Tf chefredaktör

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev